Ekanomika11

Apublikavany ŭkaz, jaki zakranie pakupnikoŭ kvater ad «Dany»

Raniej ludzi trapili ŭ pastku praz ukaz Łukašenki ab «niedružalubnych» krainach.

Panarama z sajta zabudoŭščyka «Minsk Śviet»

Ludzi, jakija kupili kvatery niekalki hod tamu ŭ «Dany» i ŭžo całkam za ich raspłacilisia, nie mohuć ich aformić na siabie. Pryčyna — va ŭkazie №326, pryniatym u kastryčniku 2023 hoda (jon unios źmieny va ŭkaz №93 ad 2022 hoda). Zhodna ź im, kampanija, dzie jość zamiežny kapitał (ułaśnik z «niedružalubnaj» dziaržavy), nie maje prava bieź śpiecyjalnaha dazvołu ŭrada i ŭznosu ŭ biudžet raspradavać svaju majomaść. Zamiežnyja zabudoŭščyki mohuć pradavać ludziam pabudavanaje žyllo tolki razam z vypłataj 25%-ha ŭniosku. «Dana Astra» maje kiprskich ułaśnikaŭ.

13 sakavika Łukašenka padpisaŭ novy ŭkaz, jaki ŭdakładniaje niekatoryja momanty z majomaściu takich kampanij.

U pryvatnaści, u dakumiencie pišacca, što pry pakupcy kvater u zabudoŭščykaŭ nie treba budzie atrymlivać dazvoł urada i płacić uznos u 25% ad koštu, kab aformić hetu nieruchomaść va ŭłasnaść.

Ukaz zakranuŭ i inšyja pytańni, źviazanyja z kampanijami z kapitałam z «niedružalubnych» krain. Naprykład, dadatkovy ŭznos i dazvoł nie budzie patrebny ŭ vypadkach, kali bank zabiraje majomaść daŭžnikoŭ. Całkam z dakumientam možna aznajomicca tut.

Dakumient ustupaje ŭ siłu z 14 sakavika 2024 hoda (momantu apublikavańnia).

Kamientary1

  • Andruś
    14.03.2024
    Hospadzie, zabiary łukavaha ŭ jaho vyraj ź jahonymi "zakonami"

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →