Śviet

Jak projduć prezidenckija vybary? Žurnalisty daviedalisia viersiju Kramla

Što ŭ administracyi prezidenta RF dumajuć pra «Poŭdzień suprać Pucina»? Kolki pracentaŭ «namalujuć» Pucinu? A kolki nabiare Davankoŭ? Piša «Mieduza».

 Fota: AP 

U Kramli ličać, što niahledziačy na ​​śmierć Alaksieja Navalnaha i vajnu, pieradvybarnaja kampanija «prajšła bolš-mienš roŭna». 

Pa zadumcy Kramla, na hetych vybarach (jany projduć 15-17 sakavika) Uładzimir Pucin pavinien prademanstravać «rekordnyja vyniki» — i nabrać bolš za 80%. Padčas papiaredniaha hałasavańnia ŭ 2018 hodzie Pucin, pavodle aficyjnych źviestak, atrymaŭ 76,69% ​​hałasoŭ. 

Pavodle acenki krynic, blizkich da AP, druhoje miesca moža zaniać Uładzisłaŭ Davankoŭ — kandydat ad partyi «Novyja ludzi», za jakoha paśla źniaćcia Barysa Nadzieždzina i Kaciaryny Duncovaj zaklikajuć hałasavać mnohija rasijskija apazicyjaniery. 

Surazmoŭcy «Mieduzy», blizkija da Kramla, padkreślili: u AP byli «niekatoryja aściarohi», što Davankoŭ moža «pryciahnuć na siabie dadatkovy [pratesny elektarat]», — ale ŭ vyniku ŭsio skłałasia ščasna dla prezidenckaj administracyi i kandydat «nie staŭ vychodzić za ściažki». 

Pavodle acenki krynic «Mieduzy», rejtynh Davankova «nie vyklikaje aściaroh» u Kramla: VCIOM daje jamu 6%, a Russian Field — 7,4%. U AP upeŭnienyja, što vynikovyja pakazčyki kandydata naŭrad ci buduć surjozna adroźnivacca ad hetych ličbaŭ, — i hety scenar całkam zadavalniaje Kreml. 

Blizki znajomy Davankova, jaki parazmaŭlaŭ z «Mieduzaj» na ŭmovach ananimnaści, adznačyŭ: pavodle ŭnutranych źviestak pieradvybarčaha štaba palityka, jon sapraŭdy pavinien zaniać druhoje miesca, adnak tam aścierahajucca, što na ŭčastkach vybarščyki mohuć prosta nie ŭzhadać proźvišča kandydata, małaviadomaha da pačatku kampanii. 

Pieršapačatkova ŭ Kramli chacieli, kab druhoje miesca zaniaŭ lidar ŁDPR Leanid Słucki: va ŭnutrypalityčnym błoku AP daŭno spadziajucca, što hetaja partyja pazbavić KPRF niefarmalnaha statusu «druhoj u krainie».

Druhoje miesca vielmi chacieŭ i sam Słucki — jamu jano nieabchodna, kab umacavać ułasnyja pazicyi ŭ partyi. Adnak, niahledziačy na ​​ŭsie namahańni štaba Słuckaha, jaki pazicyjanuje kandydata jak paŭnavartasnaha spadčyńnika Uładzimira Žyrynoŭskaha, rejtynh kandydata tak i nie vyras: pa danych VCIOM na 8 lutaha rejtynh Słuckaha składaŭ 4%, na siaredzinu lutaha — 2%, na pačatak sakavika — 3%. 

Kali vieryć vynikam apytańnia Russian Field, trecim stanie kandydat ad KPRF Mikałaj Charytonaŭ. Kampaniju samoha Charytonava ŭ AP aceńvajuć jak «vielmi mlavuju» — za apošnija miesiacy pierad vybarami kandydat zapomniŭsia tolki vielmi dziŭnymi intervju i jašče bolš dziŭnymi pieradvybarnymi rolikami. 

Što ŭ Kramli dumajuć pra akcyju «Poŭdzień suprać Pucina»? I ci čakajuć pratestaŭ z-za zabojstva Navalnaha?

Śmierć Alaksieja Navalnaha ŭ AP uspryniali jak «niehatyŭny i niepryjemny faktar» dla pieradvybarnaj kampanii. Šmattysiačnyja čerhi na pachavańnie i šmatdzionnaje ŭskładańnie kvietak na mahiłu palityka krynicy «Mieduzy» ź liku «rasijskich elit» nazvali «niepaźbiežnym złom». Pry hetym u Kramli ŭpeŭnienyja, što značnaha ŭpłyvu na chod vybaraŭ usio heta nie akaža: adzin z surazmoŭcaŭ «Mieduzy», blizkich da AP, spasyłajučysia na apytańnie «Levada-Centra», ukazaŭ, što «niehatyŭnyja emocyi» z-za śmierci Navalnaha źviedała mienš za 20% rasijan. 

Jak zapeŭnivajuć krynicy «Mieduzy», akcyju apazicyjanieraŭ «Poŭdzień suprać Pucina» ŭ Kramli taksama nie ličać surjoznaj prablemaj — i maštabnych pratesnych vystupaŭ pa jaje vynikach nie čakajuć.

«Napeŭna, na niejkich učastkach u Maskvie ci inšym horadzie-miljońniku niešta zaŭvažnaje budzie. Ale pa Rasii ŭ cełym — nie. I znoŭ ža — kahości ździvić, što ŭ bujnych haradach jość niejkija sotni ci navat tysiačy apazicyjanieraŭ na ŭvieś miljonny horad? Nie, nie ździvić», — padkreśliŭ adzin z surazmoŭcaŭ. 

U Kramli ŭpeŭnienyja, što na hałoŭny dla AP vynik vybaraŭ — pracent za Pucina — akcyja prykmietnaha ŭpłyvu nie akaža. Pa zadumie prezidenckaj administracyi, usie namahańni apazicyi pierakryje mabilizacyja biudžetnikaŭ i supracoŭnikaŭ bujnych kampanij, blizkich da dziaržavy, a taksama šmatdzionnaje i dystancyjnaje hałasavańnie (jaho vyniki lohka sfalsifikavać i praktyčna niemahčyma pravieryć).

Palittechnołah, jaki pracuje z AP, u razmovie z «Mieduzaj» acharaktaryzavaŭ minułuju kampaniju jak «dobra aformlenuju simulacyju» — jakaja, na jaho dumku, pryviadzie da vynikaŭ hałasavańnia, jakija prykładna «adpaviadajuć ahulnamu nastroju rasijan».

Kamientary

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam15

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →