Śviet11

Prezident Litvy prakamientavaŭ napad na Leanida Vołkava — i zajaviŭ, što Pucina tut «nichto nie baicca»

Hitanas Naŭsieda dapuściŭ, što na Vołkava napali ŭ Vilni pad upłyvam Kramla, piša «Mieduza».

«Niama sumnievaŭ, što takija rečy płanujucca zahadzia… Zrazumieła, što takija rečy płanujucca, i my nie pavinnyja dzivicca. Ale ja žadaju vyrazna zajavić, što słužby daduć acenku, praviaduć rasśledavańnie i, ja spadziajusia, znojduć vinavatych. Pucinu ja mahu skazać tolki adno — tut vas nichto nie baicca», — skazaŭ Naŭsieda padčas svajho vizitu ŭ Francyju.

Napad na Vołkava rasśleduje antyterarystyčnaje padraździaleńnie palicyi Litvy Aras. Namieśnik hienieralnaha kamisara palicyi Saŭlus Tamulavičus paviedamiŭ, što śledstva razhladaje niekalki viersij zdareńnia.

Pa danych palicyi Litvy, na Leanida Vołkava napali ŭviečary 12 sakavika na paŭnočna-ŭschodniaj uskrainie Vilni. Napadnik nie mienš za 15 raz udaryŭ Vołkava małatkom, u apazicyjaniera złamanaja ruka i traŭmavanaja naha, jon nie moža chadzić.

Kamientary1

  • 13.03.2024
    Ale ž vyhladaje trochi kamična: prezident źjechaŭ u Francyju i adtul zajaviŭ, što "tut vas nichto nie baicca" :)))

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca1

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca

Usie naviny →
Usie naviny

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

Samalot AirBaltic z-za bury zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca1

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca

Hałoŭnaje
Usie naviny →