Hramadstva

Suprać byłoj kiraŭnicy haradzienskaha dziciačaha chośpisa Volhi Vialički raspačali śpiecvytvorčaść

Joj inkryminavanyja siem artykułaŭ Kryminalnaha kodeksa.

Volzie Vialička inkryminavanyja:

  • č. 1 art. 130 KK (raspalvańnie varožaści);
  • art. 193-1 KK (niezakonnaja arhanizacyja dziejnaści hramadskaha abjadnańnia, relihijnaj arhanizacyi ci fondu albo ŭdzieł u ich dziejnaści);
  • č. 3 art. 203-1 KK (niezakonnyja dziejańni ŭ dačynieńni da piersanalnych źviestak);
  • č. 3 art. 210 KK (namier na zavałodańnie majomaściu ŭ bujnym pamiery słužbovaj asobaj);
  • č. 1 art. 342 KK (aktyŭny ŭdzieł u hrupavych dziejańniach, što hruba parušajuć hramadski paradak);
  • čč. 1, 2 art. 361-4 KK (sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści);
  • č. 2 art. 367 KK (paklop na Łukašenku).

Raniej na Volhu zaviali kryminalnyja spravy za «niezakonnaje vykarystańnie sponsarskaj dapamohi» i za ŭdzieł u akcyi pratestu. Vosieńniu 2020 hoda razam ź dziećmi vyjechała ź Biełarusi.

Kamientary

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

Stała viadoma, pieśnia jakoj amierykanskaj supierzorki stanie hałoŭnaj padčas kampanii Kamały Charys6

Jak pracujuć rasijskija botafiermy, jakija vykarystoŭvajuć ShatGPT

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →