Hramadstva88

Kačanava nazvała hety horad Biełarusi turystyčnaj Miekaj

«Ludzi siudy pryjazdžali i buduć pryjazdžać», — kaža staršynia Savieta Respubliki.

Fota: Saviet Respubliki

Natalla Kačanava nazvała Połack turystyčnaj Miekaj. «Ludzi siudy pryjazdžali i buduć pryjazdžać. Tamu tut usio pavinna dychać historyjaj. Kožny abjekt pavinien być u idealnym stanie. Naraŭnie z hetym važna pakłapacicca ab raznastajnaści suvienirnaj pradukcyi, jakoj pavinna być šmat. Jana pavinna być cikavaj, kab kožny zachacieŭ zabrać z saboj suvienir na pamiać», — kaža staršynia Savieta Respubliki, jakaja naradziłasia ŭ Połacku ŭ 1960 hodzie.

Taksama jana praviała naradu pa pytańniach arhanizacyi i praviadzieńnia XI Forumu rehijonaŭ Biełarusi i Rasii, vystupiŭšy z prapanovaj: zaprasić moładź z haradoŭ-pabracimaŭ ​​Viciebskaj vobłaści i Rasijskaj Fiederacyi dla ŭdziełu ŭ mierapryjemstvach, prymierkavanych da Foruma.

«Im treba budzie abaviazkova pakazać našy muziei, słavutaści», — adznačyła staršynia Savieta Respubliki.

Rasijskaja delehacyja płanuje prybyć u paŭnočny rehijon 25 sakavika, kab acanić hatoŭnaść budučych placovak i ŭsioj infrastruktury va ŭsich haradach, dzie budzie prachodzić Forum rehijonaŭ Biełarusi i Rasii.

Kamientary8

 • Kryštalny hid
  11.03.2024
  Kačanava - voś chto sapraŭdy kaštoŭny ekspanat, na jakim možna było b dobra zarabić, kali za hrošy pakazvać prystojnym ludziam z cyvilizavanych častak śvietu. Podpis pad ekspanatam: "Rudymient nieasavieckaha pieryjadu".
 • daviedka
  11.03.2024
  Turističieskaja miekka, kanalizacija kotoroj užie uśpieła zastojaťsia biez Natalji Kočanovoj i sotrudnika KHB.
 • Josik
  11.03.2024
  Vy ŭsio źniščyli, usiu historyju, usie słavutaści, nie viedajecie, jakoje šče paskudstva ŭtvaryć, kab dahadzić psichična chvoramu staromu. Sadki dy školnyja hrupy padoŭžanaha dnia ŭžo pa novamu pracujuć? Fiłasofiju ŭžo ŭsie razumiejuć z šostaha kłasa?

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu18

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

Łukašenka zajaviŭ, što Piatkievič budzie zajmacca «palityčnymi pracesami». I sačyć za jahonymi pamočnikami15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →