Litaratura11

«Zekamieron» Maksima Znaka ŭvajšoŭ u šort-list brytanskaj premii

Premija Respubliki Śviadomaści (Republic of Consciousness Prize), jakoj štohod hanarujecca mastackaja litaratura, vydadzienuju nievialikimi vydaviectvami Vialikabrytanii i Irłandyi, abviaściła karotki śpis 2024 hoda. U piaciorku ŭvajšoŭ dakumientalny raman biełaruskaha palitviaźnia Maksima Znaka, piša Bellit.info.

Kniha była pierakładzienaja Džymam i Ełaj Dynhli i vydadzienaja ŭ vydaviectvie Scotland Street Press.

U karotkaj anatacyi na sajcie premii pra knihu skazana:

«100 apaviadańniaŭ u «Zekamieronie» (The Zekameron) zasnavanyja na «Dekamieronie» XIV stahodździa, ale Maksim Znak bližejšy da Bekieta, čym da Bakača. Banalnaść i žorstkaść supierničajuć sa zdolnaściu čałavieka tryvać pryhniot. Roznahałosyja historyi Znaka składajuć 100 dzion źniavoleńnia ŭ biełaruskaj turmie. Łakanična, iranična; suchi humar. Hetyja historyi śviedčać pra supraciŭ i samaśćviardžeńnie, a taksama pra ščyruju ciepłyniu i ŭdziačnaść tavaryšam-viaźniam. Hetyja apaviadańni Znak pisaŭ u źniavoleńni, ale potym jany zmahli trapić za ścieny turmy».

«Padmanliva lohkija, ale mocnyja historyi źniavolenaha biełaruskaha jurysta i aktyvista. Sapraŭdy važnaja kniha», — miarkuje žury premii.

Kamientary1

  • Oleh
    10.03.2024
    [Red. vydalena]

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →