Zdareńni

Vioska na Homielščynie pieratvaryłasia ŭ vostraŭ

Tavarystva pa vyratavańni na vodach arhanizavała łodkavuju pierapravu ŭ Vietkaŭskim rajonie Homielskaj vobłaści, dzie vioska Palanaŭka časova pieratvaryłasia ŭ sapraŭdny vostraŭ, raskazali u efiry teleradyjokampanii «Homiel».

Zdaryłasia tak z-za viasnovaj pavodki, bo vioska znachodzicca na Sožy. U paniadziełak vada tut padniałasia na 27 santymietry, a ŭ aŭtorak — jašče na 42 santymietry.

U vioscy ciapier žyvie 25 čałaviek, hałoŭnym čynam heta piensijaniery. Pradukty i miedykamienty im ciapier pryvoziać na łodkach, hetak ža sama pry patrebie ich buduć vazić i ŭ balnicu ŭ Vietku.

Ciapier uzrovień vady ŭ rehijonie pačaŭ patrochu spadać, ale ŭsio jašče moža źmianicca, kali pačnie rastavać śnieh u viarchoŭjach Soža ŭ Rasii.

Jak paviedamlaje Biełhidramiet, na mnohich rekach Biełarusi ciapier iduć pavodkavyja pracesy. Ratavalniki adznačajuć zatapleńni prybiarežnych terytoryj u bolšaści rajonaŭ Homielskaj i Mahiloŭskaj abłaściej, asobnych rajonach Bresckaj, Hrodzienskaj, Minskaj i Viciebskaj abłaściej.

Kamientary

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?15

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →