Hramadstva2222

Cichanoŭskaja: My dahetul nie viedajem, čaho choča režym, palitviaźni dla jaho ciapier nie prablema

Śviatłana Cichanoŭskaja raskazała, da kaho źviartalisia demsiły, kab vyzvalić palitviaźniaŭ. I zaklikała ŭmiašacca sakratara AAN Antonia Huteryša.

8 sakavika spaŭniajecca hod, jak Siarhiej Cichanoŭski znachodzicca ŭ režymie inkamunikada — biez suviazi sa źniešnim śvietam. Kab nahadać pra jaho i inšych palitviaźniaŭ u takim stanoviščy, Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia siońnia z žurnalistami.

Śviatłana adznačyła, što za hety hod atrymlivała tolki niepaćvierdžanyja źviestki pra toje, što Cichanoŭski nibyta pamior, i bačyła adno videa, na jakim jaho ledź paznała.

Siarhiej Cichanoŭski — nie adziny biełaruski palitviazień biez suviazi sa źniešnim śvietam. Hod ničoha nie viadoma pra Viktara Babaryku, Maryju Kaleśnikavu, Maksima Znaka, Ihara Łosika i inšych palitźniavolenych.

Śviatłana nazyvaje inkamunikada sposabam katavańnia, jaki ŭździejničaje nie tolki na palitviaźniaŭ, ale i na ich siemji.

Cichanoŭskaja źviarnułasia da hienieralnaha sakratara AAN Antonia Huteryša z prośbaj umiašacca i patrabavać spynić palityku inkamunikada ŭ biełaruskich turmach. Jana padkreślivaje, što heta nie palityčnaje pytańnie, a humanitarnaje.

Taksama Cichanoŭskaja zaklikaje ŭrady zamiežnych krain zrabić pytańnie palitviaźniaŭ svaim pryjarytetam i patrabavać vykanańnia zapytu Kamiteta AAN pa pravach čałavieka ab terminovych mierach pa spravach Viktara Babaryki, Maksima Znaka i Siarhieja Cichanoŭskaha, a taksama vystavić ultymatum režymu Łukašenki z patrabavańniem pakazać palitviaźniaŭ, pra jakich ničoha nie viadoma.

Cichanoŭskaja vykazałasia nakont pierśpiektyvy vyzvalić palitviaźniaŭ šlacham pieramoŭ:

«Za hetyja čatyry hady my rabili šmat zachadaŭ, kab vyzvalić palitźniavolenych, chacia b tych, chto byŭ u humanitarnym śpisie. U tym liku my źviartalisia da Čyrvonaha Kryža, Papy Rymskaha. Ale my dahetul nie viedajem, čaho choča režym, a dla režymu Łukašenki palitviaźni ciapier — nie prablema. My pavinny zrabić, kab heta było prablemaj, i tady jany sami buduć šukać mahčymaści, kab abmianiać ich ci vyzvalić.

Kab zrabić palitviaźniaŭ prablemaj dla Łukašenki, treba palityčnaja vola: pavinny być bolš rašučyja sankcyi, treba začynić dzirki, praź jakija režym Łukašenki praciahvaje handlavać. Słovy salidarnaści nie pracujuć, pavinny pracavać miechanizmy, jakich ciapier šmat u demakratyčnym śviecie».

Litoŭskija žurnalisty zapytalisia ŭ Cichanoŭskaj nakont biełarusaŭ, jakich litoŭskaja raźviedka ličyć pahrozaj nacyjanalnaj biaśpiecy.

Demakratyčnaja lidarka padkreślivaje, što biełaruski režym žadaje pahoršyć adnosiny pamiž biełaruskaj dyjasparaj i litoŭcami: «Litoŭcy — našy mocnyja sajuźniki ŭ baraćbie za demakratyju i svabodu ŭ Biełarusi. Režym bačyć takuju vialikuju padtrymku z boku ŭrada i naroda Litvy i, kaniešnie, žadaje heta spynić, tamu i robiać hetyja admysłovyja infarmacyjnyja ataki na litoŭski narod».

Na dumku Cichanoŭskaj, biełaruskaja prapahanda karystajecca niekalkimi realnymi vypadkami z vyjaŭleńniem špijonaŭ režymu, kab pradstaŭlać ich jak pahrozu litoŭskaj niezaležnaści.

Palityk zaklikaje litoŭski ŭrad i sakretnyja słužby nie razhladać bol biełarusaŭ u palityčnym rakursie: «My čakajem salidarnaści, my šukajem jaje. I my nasamreč płacim vysokuju canu za našu svabodu i niezaležnaść. Pierš za ŭsio ja chaču, kab litoŭski narod zrazumieŭ, što adbyvajecca. Litoŭskija słužby vymušanyja šukać tych, chto moža pracavać na KDB, ale ja vielmi sumniajusia, što ich šmat».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

«Ja bolš nie chaču zajmacca palitykaj». Pa internecie hulaje fejkavy zvarot Cichanoŭskaha

«Pierada mnoj spyniŭsia bus i vyjšli dva bambizy». Apieratar Cichanoŭskaha, jaki zastaŭsia na voli, raspavioŭ pra pieraśled kamandy

Dačka Cichanoŭskich źbiraje hrošy na tank, kab «vyzvalić tatu»

Kamientary22

 • Pytańnie
  08.03.2024
  A dzie daradca Cichanoŭskaj Anatol Labiedźka?
 • Hańba
  08.03.2024
  U sensie jana nia viedaje, čaho choča režym? Zapałochać usich, źniščyć pa maksimumie. Pry mahčymści vyhandlavać niejkaje pasłableńnie sankcyjaŭ za ayzvaleńnie adnaho pracenta źniavolenych. Heta nie vidavočna?
  Zaklikać AAN, jakoje samo moža tolki zaklikać - heta, kaniešnie, nam surjozna dapamoža.
  Ale robić choć niešta - i ładna. Usio adno, bieź siłavoha varyjanta bolš ničoha nie zrobiš.
 • Aleś
  08.03.2024
  S Znakom vsie chorošo, połučajet ot siestry pieriedači, posolstvo SŠA pomohajet jemu i jeho siemje.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →