Hramadstva77

Zaviali kryminałku, ale potym zamiali. Taki fakt byŭ u bijahrafii achoŭnika Łukašenki, jaki staŭ namieśnikam jaho kiraŭnika spraŭ

6 sakavika Alaksandr Łukašenka pryznačyŭ namieśnika načalnika svajoj słužby biaśpieki, 42-hadovaha Mikałaja Škreda, namieśnikam kiraŭnika jaho spraŭ. Miž tym u bijahrafii siłavika, jaki bolš za 20 hadoŭ achoŭvaŭ Łukašenku, jość adna cikavaja detal. U 2008 hodzie ŭ dačynieńni da jaho raspačali kryminalnuju spravu za złosnaje chulihanstva, piša «Lusterka».

Pavodle źviestak Belpol, Mikałaj Škred pačaŭ słužyć u Słužbie biaśpieki Łukašenki (numar vajskovaj čaści — 01549) jašče ź vieraśnia 2002 hoda. Z taho času prajšło šeść hadoŭ, jak jon patrapiŭ u kryminalnuju situacyju.

20 śniežnia 2008 hoda małady kapitan Mikałaj Škred razam sa svaim kaleham (taksama kapitanam) Aleham Kopaciem pravodzili volny čas u «Dańkoŭ-kłubie», jaki tady znachodziŭsia na vulicy Miaśnikova ŭ Minsku. Kala druhoj hadziny nočy siłaviki padnialisia na čaćviorty pavierch kłuba, kab trapić na dyskateku. Na ŭvachodzie dziažuryŭ achoŭnik Fursievič, jaki ich na tancpoł nie puskaŭ. U vyniku adbyŭsia kanflikt.

Belpol pryvodzić vytrymku z materyjałaŭ kryminalnaj spravy:

«Znachodziačysia na čaćviortym paviersie i trymajučy ŭ rukach pa šklancy z napojami, žadajučy prademanstravać svaju fizičnuju pieravahu i hrebavańnie ahulnapryniatymi normami pavodzin u hramadstvie, Škred, dziejničajučy naŭmysna, nanios raniej nieznajomamu achoŭniku kłuba Fursieviču, jaki nie puskaŭ jaho i Kopacia na dyskateku, udar nahoj u levuju nahu vyšej ściahna. Paśla čaho, dziejničajučy naŭmysna, hrupaj asob, z chulihanskich pamknieńniaŭ, hruba parušajučy hramadski paradak i vykazvajučy vidavočnuju niepavahu da hramadstva, Škred i Kopać, jaki znachodziŭsia ŭ stanie ałkaholnaha apjanieńnia, nanieśli Fursieviču nie mienš čatyroch udaraŭ kułakami ruk pa ciele, rukach i tvary».

Ale na hetym achoŭniki Łukašenki nie supakoilisia. Fursievič źbieh na leśvičnuju placoŭku pamiž čaćviortym i trecim pavierchami kłuba. Abodva siłaviki rušyli ŭśled za im.

«Škred, praciahvajučy svaje supraćpraŭnyja dziejańni, nie źviartajučy ŭvahi na zaklik Fursieviča supakoicca, nanios jamu ŭdar kułakom u tvar», — havorycca ŭ materyjałach spravy.

U vyniku paśla bojki ŭ achoŭnika načnoha kłuba była rana ŭ vobłaści pravaha kuta rota, ranki hrudnoj kletki, pachvinnaj vobłaści, zadniaj pavierchni plača i pieradplečča. Ekśpierty kvalifikavali ich jak lohkija cialesnyja paškodžańni, jakija paciahnuli za saboj karotkačasovy razład zdaroŭja.

U vyniku ŭ dačynieńni da Škreda i Kopacia raspačali kryminalnuju spravu pa č. 2 art. 339 KK (chulihanstva, ździejśnienaje hrupaj asob). Artykuł praduhledžvaje roznyja varyjanty pakarańnia: aryšt, abo da troch hadoŭ abmiežavańnia voli, abo ad adnaho hoda da šaści hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Adnak u 2009 hodzie spravu zakryli pa p. 2 č. 1 art. 29 KPK (abstaviny, jakija vyklučajuć viadzieńnie pa kryminalnaj spravie). Śledčyja nie znajšli ŭ dziejańniach siłavikoŭ składu złačynstva.

Mikałaj Škred źbiraje kavuny na padvorku Łukašenki. Fota: president.gov.by 

«Najaŭnaść sudzimaści pavodle takoha artykuła aŭtamatyčna vyklučała dalejšuju pracu ŭ Słužbie biaśpieki Łukašenki», — tłumačyć pradstaŭnik Belpol Uładzimir Žyhar.

Eks-siłavik upeŭnieny, što sprava ŭ dačynieńni da Škreda i Kopacia była zakrytaja z-za taho, što jany byli achoŭnikami Łukašenki.

«Hetyja ludzi pradstaŭlali Słužbu biaśpieki, i, mahčyma, ich kiraŭnictva znajšło klučy da pravaachoŭnych orhanaŭ, jakija zmahli pierakrucić niekatoryja fakty. U artykule pra chulihanstva heta całkam mahčyma, — ličyć Uładzimir Žyhar. — Tym samym śledčyja zmahli padvieści materyjał kryminalnaj spravy da davoli chutkaha spynieńnia za adsutnaściu ŭ dziejańni składu złačynstva».

Ci moh Škred abyścisia administracyjnym pakarańniem, bo pryčynienyja achoŭniku «Dańkoŭ-kłuba» cialesnyja paškodžańni byli lohkimi? Uładzimir Žyhar kaža, što takoje niemahčyma:

«Častka druhaja artykuła 339 KK — heta złosnaje chulihanstva, bo jano było spałučana z pryčynieńniem mienš ciažkaha cialesnaha paškodžańnia hrupaj asob (u dadzienym vypadku dva čałavieki). Prymianieńnie mier administracyjnaha pakarańnia tut nie praduhledžvajecca».

Pavodle infarmacyi Belpol, Aleh Kopać paśla 2009 hoda pakinuŭ SBP. Uładzimir Žyhar nie vyklučaje, što jaho mahli zrabić asnoŭnym vinavatym u incydencie. Adnak dakładnych źviestak pra heta ŭ abjadnańnia byłych siłavikoŭ niama.

Kamientary7

 • daviedka
  07.03.2024
  Łukašienko novym zamiestitielem načalnika svojej słužby biezopasnosti naznačit ličnoho ochrańnika Kočanovoj?
 • daviedka
  07.03.2024
  Intieriesno i to, čto v ukazie obyčno ukazyvajetsia, čto uvoliť połkovnika
  takoho-to s vojennoj słužby v zapas i naznačiť takoho-to takoho takim-to
  takim, a zdieś kak by užie hraždanskoho prosto osvobodił ot odnoj dołžnosti v
  svojej słužbie biezopasnosti i naznačił na druhuju v UDP, prisvoiv hraždanskij
  ranh... On ostałsia na vojennoj słužbie v SBP ili niet?!
 • Josik
  07.03.2024
  Jak sam dyrektar saŭhasa lubiŭ kułakami pamachać (a ja ŭpeŭnieny, što i Halina, i Vićka ź Dzimkam taksama traplali pad hetyja kuvałdy), takija ŭ jaho i achoŭniki. Karpiankova ŭspomnicie. Ale razumiejecie, jak jon budzie słužyć, kali ad turmy advioŭ saŭhaśnik, jon na samoj spravie za jaho žyćcio addaść.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →