Śviet66

Balerynu Iłze Lijepu pazbavili hramadzianstva Litvy

Prezident Litvy Hitanas Naŭsieda pazbaviŭ pradstaŭlenaha ŭ paradku vyklučeńnia litoŭskaha hramadzianstva balerynu Iłze Lijepu, pieradaje LRT.

Iłze Lijepa. Skryn videa

Lijepa źviarnułasia pa hramadzianstva Litvy (u jaje taksama jość rasiejskaje) u 2000 hodzie. Tady jana vystupała ź litoŭskim artystam Piatrasam Skirmantasam. Jaje chadajnictva zadavolili i ŭručyli pašpart.

Inicyjatyva pazbavić balerynu hramadzianstva ŭźnikła paśla taho, jak Lijepa, jakaja maje litoŭskaje i rasijskaje hramadzianstva, u intervju rasijskim ŚMI asudziła pavodziny krain Bałtyi i vykazała padtrymku vajnie prezidenta Rasii Uładzimira Pucina va Ukrainie.

Zhodna z Zakonam ab hramadzianstvie, asoba pazbaŭlajecca hramadzianstva Litvy, nabytaha ŭ paradku vyklučeńnia, kali svaimi dziejańniami stavić pad pahrozu intaresy biaśpieki Litvy abo publična vykazvaje padtrymku dziaržavie, jakaja stavić pad pahrozu intaresy biaśpieki Litvy.

U adpaviednaści z hetym pałažeńniem Naŭsieda ŭ vieraśni 2023 hoda pazbaviŭ litoŭskaha hramadzianstva fihurystku Marharytu Drabiazka, jakaja razam z mužam Paviłasam Vanahasam udzielničała ŭ prajektach, arhanizavanych Taćcianaj Naŭkaj, žonkaj pres-sakratara prezidenta Rasii. 

Kamientary6

 • Niespaviadalny šlachi tvaje...
  07.03.2024
  Dyk jana ž łatyška ! U Ryzie navat chareahrafičnaja škoła imia jejnaha baćki nosić, tam i šylda visić adpaviednaja. Voś vam jašče adzin prykład trahiedyi.
 • Viktor
  07.03.2024
  Pobiedili, koročie!
 • Vład
  07.03.2024
  Ochota na vied́m?

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA4

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj4

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA4

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Hałoŭnaje
Usie naviny →