Śviet11

U Čalabinsku mabilizavanamu, jaki trojčy źbiahaŭ z častki, dali siem hadoŭ kałonii. Maci dvojčy viartała jaho ŭ armiju

Da siami hadoŭ kałonii ahulnaha režymu prysudzili mabilizavanaha, jaki trojčy samavolna pakidaŭ svaju častku, nie atrymaŭšy dazvoł kamandavańnia. Siaržant vinu pryznaŭ całkam, ale tłumačyć što-niebudź admoviŭsia, spasłaŭšysia na chvalavańnie. Zatoje vyśvietliłasia, što viarnuć syna na słužbu nieadnarazova sprabavała mama, piša 74.ru.

74.ru

Pavodle materyjałaŭ kryminalnaj spravy, siaržanta pryzvali ŭvosień 2022 hoda padčas častkovaj mabilizacyi, a praz čatyry miesiacy jon upieršyniu źbieh z častki.

— Syn u dvaccatych datach lutaha prybyŭ dadomu i paviedamiŭ, što jamu dali zvalnieńnie, — raspaviała ŭ sudzie maci mabilizavanaha. — A zatym praź niekalki dzion źjechaŭ nibyta ŭ častku. U siaredzinie maja ad syna mnie stała viadoma, što jon znachodzicca ŭ svajho tavaryša. Akramia taho, ad kiraŭnika siała stała viadoma, što syna šukaje kamandavańnie častki.

19 maja maci asabista adviezła syna ŭ vajskovuju čaść, a 27 ci 28 maja jon znoŭ pryjechaŭ dadomu. Raspavioŭ, što jamu dali zvalnieńnie «ŭ suviazi z dniom naradžeńnia».

— Praź niekalki dzion syn źjechaŭ, skazaŭšy, što na słužbu, — skazała maci ŭ sudzie.

Praź miesiac jana daviedałasia, što syn uvieś hety čas znoŭ znachodziŭsia ŭ pryjaciela, i 26 červienia žančyna znoŭ adviezła jaho ŭ častku. U lipieni i žniŭni situacyja paŭtaryłasia, ale tady za siaržantam pryjechała vajskovaja palicyja i kamandavańnie častki. Jaho pryznali vinavatym u troch epizodach samavolnaha pakidańnia častki.

— Prysudam Mahnitahorskaha harnizonnaha vajskovaha suda šlacham častkovaha składańnia pakarańniaŭ kančatkova pryznačanaje pazbaŭleńnie voli na termin siem hadoŭ u papraŭčaj kałonii ahulnaha režymu, — paviedamili ŭ pres-słužbie suda. — Prysud nie ŭstupiŭ u zakonnuju siłu.

Kamientary1

  • ruśnia žžiet.
    07.03.2024
    S takoj "mamoj" i vrahov nie nado...
    eto jeŝie možno poniať v mirnoje vriemia, no posadiť syna na 7 let s ohromnoj vierojatnosťju, čto čieriez połhoda on užie budiet hniť v okopie i viernut v hrobu... m-da..
    eto priemija Darvina...

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →