Hramadstva1515

Łukašenka pryznačyŭ bankira namieśnikam kiraŭnika svajoj administracyi

Siońnia Łukašenka pryznačyŭ Alaksandra Jahorava namieśnikam kiraŭnika svajoj administracyi. Pierad hetym pryznačeńniem Jahoraŭ byŭ staršynioj praŭleńnia Banka raźvićcia.

Jahoravu 38 hod. Jon skončyŭ Biełaruski dziaržaŭny ŭniviersitet (2007 h.) i mahistraturu Kaledža Uiljamsa (2012 h.). Jon — matematyk-ekanamist; mahistr humanitarnych navuk. 

U 2012 — 2015 hh. zajmaŭ kirujučyja pasady ŭ Ministerstvie ekanomiki Respubliki Biełaruś, u 2015 — 2019 hh. — kirujučyja pasady ŭ Biełarusbanku. 

Sa studzienia 2019 hoda byŭ namieśnikam staršyni praŭleńnia Biełarusbanka.

Z sakavika 2021 h. — staršynia praŭleńnia Banka raźvićcia.

Pryznačajučy Jahorava, Łukašenka skazaŭ, što Administracyju čakaje madernizacyja. 

Pa słovach Łukašenki, pytańni, źviazanyja z analizam i kantrolem, u tym liku za vykanańniem daručeńniaŭ, pryniatych pa vynikach narad z členami ŭrada i ekanamistami, časam realizujucca nie ŭ poŭnaj miery. «Tamu, naturalna, patrebna voś takaja surjoznaja prapracoŭka hrupaj śpiecyjalistaŭ, jakaja mahła b bačyć hetyja pracesy», — skazaŭ Łukašenka.

«Toje ž samaje ŭ kadrach, ideałahičnaj pracy i hetak dalej. Heta maje pytańni, viadoma. I tut surjozna budzie ŭsio madernizavana. I ŭvieś hety błok u płanie kantrolu, dzieści i kiravańnia ekanomikaj, i finansy buduć vyviedzienyja na Administracyju», — skazaŭ jon. 

Kamientary15

 • daviedka
  07.03.2024
  Ihoŕ Sierhiejenko hienierał KHB ušioł, a vmiesto nieho v administraciju prišioł vnuk eks-priedsiedatiela KHB Jehorova.

 • 11
  07.03.2024
  S toj pory, kohda Łuka prikupił siebie avstrijskuju dolu v biełorusskom Priorbankie, bankovskije dieła dla nieho stali nie pustym zvonom...)))
 • Vasilij
  07.03.2024
  Razvalił napravlenije v Biełarusbankie, tiepieŕ choť Bank raźvitija vydochnuł. Pravda ostałsia tam Brodov, voobŝie čudo čudnoje. Očień płochoj rabotnik. No błatnoj.

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?15

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →