Hramadstva2323

Viačorka pra varyjant abmianiać palitviaźniaŭ na rasijskich ahientaŭ i vajennapałonnych: Abmiarkoŭvali. Detalaŭ nie mahu ahałošvać

Błohier Alaksandr Kabanaŭ u strymie z daradcam Cichanoŭskaj Franakam Viačorkam zakranuŭ pytańnie palitviaźniaŭ i paprasiŭ taho prakamientavać adnu ź idej.

Skryn strymu jutub-kanała «Narodnyj rieportier»

Kabanaŭ razvažaje, što jość rasijskija i, mahčyma, biełaruskija špijony, aryštavanyja ŭ Jeŭropie i ZŠA. Ci razhladali viersiju abmianiać ich na biełaruskich palitviaźniaŭ?

«Razhladali, abmiarkoŭvali. Detalaŭ nie mahu ahałošvać, — adkazaŭ Franak Viačorka. — Rasijskija, łukašenkaŭskija ahienty abo rasijskija vajennapałonnyja va Ukrainie — heta realistyčnyja varyjanty abmienu. Ale nie mahu ničoha raskazvać u detalach».

Viačorka dadaŭ, što taki varyjant bolš imavierny, čym abmien na sankcyi.

Ale pakul pa hetym pytańni niama pra što kazać publična.

 Čytajcie taksama:

Try momanty, jakija treba źmianić, kab biełaruskaja pienitencyjarnaja sistema pierastała być nialudskaj

«Łukašenka pierajšoŭ stolki čyrvonych linij, što Kijeŭ stanovicca bolš adkrytym». Franak Viačorka pra pajezdku va Ukrainu 

«My pavinny zrabić tak, kab palitviaźni stali dla dyktatara prablemaj». Cichanoŭskaja zaklikała ihnaravać vybary i zasiarodzicca na palitviaźniach

Zatrymanych niekalki socień, niekatorym paśla dopytaŭ nie viartajuć pašparty. Padrabiaznaści abłavy na salidarnych z palitviaźniami

Kamientary23

 • Plan
  06.03.2024
  Viačorka pachudnieu? Srezali finansavańnie ci što
 • Chviedar
  06.03.2024
  Kaho Viačorka budzie mianiać? Jon tych pałonnych braŭ kab mieć niejkija lehitymnaja padstavy handlavać imi? Kamu vy sprabavajecie naviešać hetaj łokšyny na vušy?
 • Vokiaici
  06.03.2024
  A pierahavory užie skoro v silnoj pozicii nomier 69?

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?15

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →