Mierkavańni77

Čym Pucin davioŭ Makrona?

Francyja, jak piša Le Monde, razhladaje mahčymaść dazvolić śpiecnazu i inšym vajskovym farmavańniam pierasiakać miažu Ukrainy. Pra toje, što nielha vyklučać uvodu vojskaŭ u jakaści padtrymki Ukrainy, kazaŭ i prezident Emanuel Makron. Čym vyklikany takija zajavy? I pry čym tut Afryka? «Naša Niva» spytała ŭ analityka Alaksandra Frydmana.

Uładzimir Zialenski i Emanuel Makron. Fota: AP Photo/Thibault Camus, Pool

Makron źmianiŭ pazicyju

Alaksandr Frydman adrazu adznačaje, što pazicyja Francyi z časam źmianiajecca.

«Na pačatku vajny ŭ Makrona była dosyć strymanaja pazicyja. Jon byŭ tym čałaviekam, jaki telefanavaŭ Pucinu, imknuŭsia damovicca i spynić vajnu. Ale viera ŭ toje, što kanstruktyŭnyja razmovy mahčymyja, kančatkova źnikła ŭ jaho niedzie naprykancy 2022 hoda», — ličyć Frydman.

«Praciahły čas Makron nie kazaŭ, što Ukraina pavinna pieramahčy, a Rasija pavinna prajhrać. Napačatku byli razvahi pra toje, što paśla zaviaršeńnia vajny nielha pakidać Rasiju ŭ statusie izhoja, jak hety było z Hiermanijaj paśla Pieršaj suśvietnaj vajny.

Išła havorka pra toje, što Rasija nikudy nie źniknie i zastaniecca častkaj Jeŭropy, što jaje treba budzie intehravać, bo dobryja adnosiny z RF u intaresach samoj Jeŭropy».

Źmieny ŭ pazicyi Makrona adnosna Rasii Frydman źviazvaje z žadańniem Francyi pierałamić situacyju.

Uładzimir Pucin. Fota: AR

«Francyja ź jaho punktu hledžańnia — heta hałoŭnaja vajennaja dziaržava ES. Što sapraŭdy tak i jość. Heta kraina z mocnaj armijaj i jadziernaj zbrojaj. Tamu Makron i biare na siabie hetyja fłahmanskija funkcyi. Maŭlaŭ, raźličvać na ZŠA nie davodzicca, tamu my jak Jeŭropa pavinny dapamahčy Ukrainie», — tłumačyć Frydman.

Najaŭnaść jadziernaj zbroi ŭ arsienale Francyi daje joj peŭnyja pieravahi ŭ paraŭnańni ź inšymi krainami Jeŭropy.

«Arhumienty Rasii, jakimi jana, naprykład, moža zapałochvać Hiermaniju, nie padychodziać dla Francyi. U adkaz na rasijskuju jadziernuju rytoryku Makron nieadnarazova padkreślivaŭ, što ŭ ich taksama jość jadziernaja zbroja, choć i ŭ nie takoj kolkaści».

Pucin zajšoŭ nie na toj kantynient

Siarod inšych čyńnikaŭ, jakija mahli paŭpłyvać na Makrona, Frydman nazyvaje ŭmiašalnictva Rasii ŭ spravy byłych francuzskich kałonij na afrykanskim kantyniencie. Historyk adznačaje, što adnosiny z byłymi kałonijami ŭsio adno zastajucca asablivymi dla Francyi. Kali tam niešta adbyvajecca, to Francyja pavinna ŭmiašacca, jak heta ŭžo nieadnarazova było padčas roznych dziaržaŭnych pieravarotaŭ.

Frydman adznačaje, što na pačatku prezidenctva Makrona byli razmovy pra vyvad supracoŭnictva z afrykanskimi krainami na novy partniorski ŭzrovień. Ale ŭsio heta było stračana.

«Biezumoŭna, nielha kazać pra nulavy ŭpłyŭ Francyi na afrykanskim kantyniencie, ale ŭ tych krainach, dzie byli prafrancuzskija režymy (Mali, Nihier, Burkina-Faso), ciapier panujuć vahnieraŭcy. Idzie rasijskaja daminacyja, Rasija imkniecca pastavić pad svoj kantrol resursy, vycieśniŭšy adtul Francyju».

U jakaści prykładu Frydman pryvodzić Nihier ź jaho ŭranam, zdabyču jakoha kantralavali francuzskija kancerny.

Hety faktar źjaŭlajecca važnym dla atamnaj enierhietyki Francyi, tamu analityk ličyć, što padziei ŭ Afrycy taksama mahli paŭpłyvać na staŭleńnie Makrona da Rasii.

«Francyja sapraŭdy aburana tym, što RF paśpiachova robić u byłych francuzskich kałonijach. Heta źjaŭlajecca dadatkovaj matyvacyjaj dla baraćby z Rasijaj», — ličyć Frydman.

Pšaničnaje pytańnie i śled u historyi

Taksama analityk źviartaje ŭvahu i na inšyja ekanamičnyja čyńniki. 

«Kali dapuścić, što Rasija pieramoža va Ukrainie, to pad jaje kantrolem apyniecca bolš za 30% rynku pšanicy. U takim vypadku RF atrymaje mahčymaść surjozna ŭpłyvać na charčovuju biaśpieku va ŭsim śviecie».

Frydman kaža, što, pakolki adnych tolki pastavak zbroi Ukrainie niedastatkova, kab pieramahčy Rasiju, u hałavu prychodziać inšyja idei, jakija Francyja moža sabie dazvolić ažyćciavić.

Emanuel Makron. Fota: AP/Alex Brandon

Pry hetym Frydman nie vyklučaje, što moža adbycca tak, što Francyja budzie rabić niejkija kroki ŭ hetym kirunku samastojna.

«Makronu amal niama čaho hublać, bo jon bolš nie budzie bałatavacca, pakolki heta ŭžo jaho druhi termin. Jon jakraz toj čałaviek, jaki zacikaŭleny ŭ tym, kab pakinuć śled u historyi.

Makron nie choča ŭvajści ŭ historyju jak prezident, jaki ŭsio prajhraŭ na źniešniepalityčnaj arenie, bo Francyja źjaŭlajecca krainaj ź vielizarnymi zamiežnapalityčnymi ambicyjami, jakija nie iduć ŭ paraŭnańnie navat z Hiermanijaj», — ličyć Alaksandr Frydman.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama: 

Francyja razhladaje mahčymaść dazvolić śpiecnazu i inšym vajskovym farmavańniam pierasiakać miažu Ukrainy — Le Monde

Francyja pieršaj u śviecie aficyjna zamacavała prava na abort u Kanstytucyi

Čatyry krainy NATA nie vyklučyli adpraŭki svaich vojskaŭ va Ukrainu

Kamientary7

 • Charošy ruski fiertyłajzier
  05.03.2024
  Pietč, Hałoŭnaje kab charošyja ruskija nia skončylisia.
 • Krekien
  05.03.2024
  Pietč, opiať rašistskije narrativy podvieźli. Kušaj, Vania, kušaj!
 • Sisia
  06.03.2024
  Makron telefanuj Pucinu i prasisia 

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

Padčas zamachu na Trampa jak minimum adzin čałaviek zahinuŭ3

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii84

«Kali ja mahu dazvolić sabie ŭ 2 hadziny dnia pić kavu ŭ restaranie, značyć chtości mianie zabiaśpiečvaje». Minskaja łedzi razdaje parady mužčynam58

+37,9°. Tempieraturny rekord dnia pastavili Žytkavičy

U pałacy Ahinskaha ŭ Zaleśsi adkryli vystavu, pryśviečanuju «podźviham» savieckich čekistaŭ FOTAFAKT3

U Zelvie zładzili prapahandyscki konkurs da 80-hodździa vyzvaleńnia Biełarusi. Najbolšym kreatyvam ździvili słonimcy FOTAFAKT9

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →