Sport33

Rasijskich chakieistaŭ, jakija pavykidali pryzy, atrymanyja z ruk Baskava, usio ž pakarali

29 lutaha dyscyplinarny kamitet Fiederacyi chakieja Rasii vynies rašeńnie pa epizodzie, jaki zdaryŭsia paśla finalnaha matča «Kubka budučyni» ŭ Minsku pamiž moładzievaj zbornaj Biełarusi i junijorskaj zbornaj Rasii. Tady rasijskija chakieisty, niezadavolenyja niespraviadlivym, na ich dumku, vynikam prajhranaha imi matča, paśla atrymańnia ŭznaharod z ruk «sienatara» Dźmitryja Baskava pakinuli ich tut ža na lodzie.

Dźmitryj Baskaŭ i rasijski chakieist padčas skandalnaha ŭznaharodžańnia

Pa vynikach razhladu DK FCHR pastanaviŭ:

 • hałoŭnamu trenieru kamandy Alaksandru Citovu ciaham šaści miesiacaŭ zabaronienaja trenierskaja dziejnaść u zbornych kamandach Rasii;
 • dyskvalifikavać na try matčy ŭ składzie zbornych kamand Rasii chakieistaŭ junijorskaj zbornaj: bramnika Piatra Andrejanava, napadnikaŭ Jahora Suryna i Vadzima Dudarava.

Taksama hetym trom chakieistam ustanoŭleny vyprabavalny termin šeść miesiacaŭ. U vypadku paŭtornaha parušeńnia za hety pieryjad na ich buduć nakładzienyja bolš strohija sankcyi.

Raniej Dźmitryj Baskaŭ publična vykazvaŭ niezadavolenaść tym, što choć chakieistaŭ prymusili prynieści publičnyja prabačeńni, aficyjna Fiederacyja chakieja Rasii na hety incydent nie reahavała.

Kamientary3

 • EMIL
  29.02.2024
  Sienator - ubijca triebovał priniesti jemu iźvinienija.
 • Charłamov
  29.02.2024
  Nahnuli? Amierika i Kanada s radosťju primut ich v svoi objatija. Nizkorosłyj vor-ubijca ustroił śpiektakl, a rośsijanie dołžny byli lizať jemu žopu? Zria vy parniej nakazali, nie budiet u vas bolšie oviečkinych.
 • Ihoŕ
  02.03.2024
  A po povodu sudiejskoho biespriedieła nikakich vyvodov nie sdiełano, a riebiata mołodcy , oni nie propadut.

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →