Ad redakcyi1616

Vakansii ŭ «Našaj Nivie»: 1) hałoŭny redaktar rasiejskamoŭnych resursaŭ, 2) redaktar rasiejskamoŭnaj stužki navin, 3) pierakładčyk ź biełaruskaj movy na rasiejskuju 

Praca na poŭnuju zahruzku.

Hałoŭny redaktar rasiejskamoŭnych resursaŭ «Našaj Nivy», patrabavańni: salidny žurnaliscki abo redaktarski dośvied, daskanałaje vałodańnie rasiejskaj movaj, zdolnaść pracavać u kamandzie, žadańnie kiravać i ŭmieńnie naroščvać abjomy pradukcyi. 

Redaktar rasiejskamoŭnaj stužki navin, patrabavańni: daskanałaje vałodańnie rasiejskaj movaj, žadańnie pracavać sa stužkaj navin, umieńnie bačyć važnaje i rerajcić.

Pierakładčyk ź biełaruskaj movy na rasiejskuju, patrabavańni: daskanałaje vałodańnie rasiejskaj movaj, ujedlivaść, mietadyčnaść i chutkadziejnaść. Pierakładać treba šmat i chutka. 

Na hety momant my dziela biaśpieki pracujem tolki ź ludźmi, jakija nie ŭ Biełarusi. Praca pa aficyjnaj damovie, zarobak na kartku. Redakcyja dapamahaje ŭ lehalizacyi pry patrebie. Vydatny kalektyŭ.

Dasyłajcie infarmacyju pra siabie + spasyłki na svaje sacyjalnyja sietki + usio, što moža śviedčyć na vašu karyść na [email protected]. Možna vysyłać i pryvatna ŭ sihnał i telehram tym redaktaram i žurnalistam «Našaj Nivy», jakich vy viedajecie asabista, kali vy ličycie heta bolš biaśpiečnym dla siabie.

Ad redaktara: nie bojciesia, moŭny bałans u «Našaj Nivie» nie źmienicca, my prosta aptymizujem toje, što jość.

Kamientary16

 • niaviesta Azaronka
  29.02.2024
  a što takoje rerajcić?
  a ci vydajecca biaspłatna nadzieł u Drazdach i kredyt u banku pad 1%, jaki paśla 5 hod pahašajecca pracadaŭcam?
 • Vadzim
  29.02.2024
  Vam by pierakładčyka na biełaruskuju, a to apošnim časam vielmi mnoha pamyłak
 • Žvir
  29.02.2024
  Dy najmicie vy štučny inteliekt, salidniej nie byvaje, što vy paryciesia...

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ12

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Hałoŭnaje
Usie naviny →