Śviet33

Čamu Makron raptam zahavaryŭ pra mahčymy ŭvod zachodnich vojskaŭ va Ukrainu

Prezident Francyi Emanuel Makron vykazaŭ mierkavańnie, što zachodnija krainy mohuć nakiravać svaje vojski dla abarony Ukrainy, ale dadaŭ, što damoŭlenaści pakul niama. Zachodnija čynoŭniki i ekśpierty vielmi skieptyčna pastavilisia da takoj pierśpiektyvy, ale čamu francuzski lidar raptam vykazaŭ hetuju hipotezu, piša VVS.

 Vučeńni vajskoŭcaŭ NATA ŭ Polščy. Fota: GETTY IMAGES

Zajava Makrona prahučała paśla sustrečy jeŭrapiejskich lidaraŭ u Paryžy ŭ paniadziełak. «Siońnia niama kansensusu nakont adpraŭki suchaputnych vojskaŭ, ale nielha ničoha vyklučać. My zrobim usio mahčymaje, kab Rasieja nie vyjhrała ŭ hetaj vajnie, — cytuje Makrona AFP. — My pierakananyja, što paražeńnie Rasiei nieabchodna dla biaśpieki i stabilnaści ŭ Jeŭropie». 

Niahledziačy na ​​toje, što ab adpraŭcy zamiežnaha kantynhientu va Ukrainu nieadnarazova havaryłasia na roznych uzroŭniach, ciapier pra heta zajaviŭ prezident najbujniejšaj jeŭrapiejskaj krainy NATA. 

Što kažuć inšyja jeŭrapiejskija lidary

Niekalki jeŭrapiejskich uradaŭ chutka adreahavali na śmiełuju zajavu francuzskaha prezidenta. 

Ołaf Šolc kateharyčna zajaviŭ, što Hiermanija nie razhladaje mahčymaść adpraŭki vojskaŭ na pole boju. Jon dadaŭ, što takija damoŭlenaści byli dasiahnuty ŭ minułym, i jany datyčacca i budučyni. 

Hienieralny sakratar NATA Jens Stołtenbierh i premjer-ministr Vialikabrytanii Ryšy Sunak taksama adznačyli, što nie płanujecca ŭvodzić vojski NATA na terytoryju Ukrainy. 

Stołtenbierh dadaŭ, što NATA akazvaje Ukrainie biesprecedentnuju padtrymku. 

Pry hetym Sunak adznačyŭ, što Vialikabrytanija ŭžo nakiravała nievialikuju kolkaść svaich vajskoŭcaŭ va Ukrainu dla padtrymki USU, taksama navučaje ŭkrainskich vajskoŭcaŭ na svajoj terytoryi i adpraŭlaje techniku va Ukrainu. 

Premjer-ministr Šviecyi Ulf Krystersan zajaviŭ, što hetaje pytańnie «nieaktualnaje», bo takich zapytaŭ ad samoj Ukrainy niama. 

Tryvožna ŭspryniali słovy Makrona i ŭ Francyi. 

Lidar pravaradykalnaj partyi Francyi «Nacyjanalny sajuz» Maryn Le Pen zajaviła, što Emanuel Makron «niadbajna havoryć pra žyćci našych dziaciej i na kartu pastaŭlena pytańnie miru ci vajny ŭ našaj krainie». 

«Čyrvonyja linii» i «taktyka salami»

Pavieł Aksionaŭ, vajskovy karespandent BBC

 Zajava Emanuela Makrona ab hipatetyčnaj mahčymaści adpraŭki zamiežnaha kantynhientu va Ukrainu ŭ toj ža pramovie prahučała pobač z abiacańniem pastaŭki «rakiet i bombaŭ siaredniaj i vialikaj dalokaści dla zadač naniasieńnia hłybokich udaraŭ». 

Kožnaja z hetych zajavaŭ sama pa sabie zjaŭlajecca parušeńniem umoŭnych «čyrvonych linij», jakija tajemna isnujuć u adnosinach pamiž Zachadam i Rasiejaj. 

Pra jakija rakiety kazaŭ prezident Francyi, nie vielmi zrazumieła, bo «siaredniaja dalokaść» rakiet pa roznych mižnarodnych kłasifikacyjach pačynajecca ad 1000 kiłamietraŭ, što ŭžo kazać pra «vialikuju». 

Ale tak atrymałasia, što na vajnie va Ukrainie rakiety ATACMS z maksimalnaj dalokaściu 300 kiłamietraŭ, jakija zvyčajna ličacca «taktyčnymi», časta nazyvajuć «dalokimi». Ukraina daŭno chacieła atrymać hetyja rakiety ad ZŠA, ale rehularnych pastavak pakul nie było. 

Słovy Makrona ab mahčymaści pierakidki rakiet «vialikaj dalokaści» naŭrad ci varta ŭsprymać litaralna. «Dalnabojnaść» tut paniaćcie chutčej umoŭna-palityčnaje. 

Heta moža aznačać, što jeŭrapiejskija lidary pahadzilisia stvaryć kaalicyju, jakaja zabiaśpiečyć Ukrainu rakietami i bombami, patencyjna zdolnymi paražać mety ŭnutry Rasiei. 

Kancler Niamieččyny Ołaf Šolc, jaki ŭdzielničaŭ u kanfierencyi ŭ Jelisiejskim pałacy, paśla jakoj vystupiŭ Makron, raniej kazaŭ ab niepažadańni takoha raźvićcia kanfliktu. 

U paniadziełak Šolc znoŭ vykazaŭsia suprać adpraŭki va Ukrainu kryłatych rakiet Taurus. Pa słovach niamieckaha lidara, pastaŭka takoj zbroi Kijevu pahražaje eskałacyjaj vajny, pakolki rakiety zdolnyja dasiahać rasiejskaj terytoryi. 

ZŠA da hetaha času nie pieradali Ukrainie rakiety ATACMS, jak miarkujecca, mienavita z-za niežadańnia pierasiakać «čyrvonyja linii» — dać Uzbrojenym siłam Ukrainy mahčymaść abstrelvać terytoryju Rasiei. 

Jašče bolš surjoznym parušeńniem hetych linij zjaŭlajucca słovy Makrona ab hipatetyčnym udziele zamiežnaha kantynhientu ŭ vajnie va Ukrainie. Pra mahčymaść takoha raźvićcia padziej užo nieadnarazova havaryłasia na roznych uzroŭniach, ale ciapier pra heta zajaviŭ kiraŭnik najbujniejšaj jeŭrapiejskaj krainy NATA. 

Z pačatkam vajny «čyrvonyja linii», praviedzienyja pamiž Rasiejaj i krainami NATA ŭ Jeŭropie, pačali rastavać na vačach. 

Naprykład, apošnim časam u Jeŭropie šmat havorać ab tym, što Rasieja całkam moža pačać kanflikt z krainami-členami NATA, nie bajučysia, što jon pieraraście ŭ jadzierny. 

Rasieja, u svaju čarhu, dazvoliła sabie adkryta pieramiaščać taktyčnuju jadziernuju zbroju, što, z adnaho boku, nie zabaroniena, ale z druhoha boku, va ŭmovach vajny napałochała zachodni śviet. 

Ciapier niervovuju reakcyju ŭ Rasiei vyklikali i słovy Makrona ab pryvidnaj i hipatetyčnaj mahčymaści ŭdziełu zachodniaha kantynhientu — a nie NATA.

 Ź inšaha boku, aściarohi zachodnich krain adnosna taho, što pastaŭka ciažkich uzbrajeńniaŭ va Ukrainu moža vyklikać žorstki adkaz Rasiei, nie apraŭdalisia. 

Užo niekalki krain NATA paśpiašalisia nie pahadzicca z zajavaj Makrona. Adnak vyhladaje, što niezajaŭlenyja abmiežavańni, jakija abhruntavana ci nieabhruntavana byli prakładzienyja pamiž Rasiejaj i NATA, pastupova zdymajucca. 

Heta padobna na «taktyku salami» z satyryčnaha sitkoma BBC «Tak, premjer-ministr». 

Takaja taktyka zaklučajecca ŭ tym, što praciŭniki nie hruba parušajuć umovy dahavoraŭ, a robiać heta vielmi drobnymi krokami, kožny ź jakich paasobku nie moža spravakavać vajnu.

Čytajcie taksama:

Linkiavičus: Kali Rasija advažycca kinuć vyklik NATA, Kalininhrad budzie niejtralizavany pieršym

Stołtenbierh abvierhnuŭ adpraŭku vojskaŭ NATA va Ukrainu

Niekatoryja krainy ES i NATA razhladajuć mahčymaść nakiravać svaich sałdat va Ukrainu — premjer Słavakii

«Voziera NATA». Jak Zachad pieramoh Rasiju ŭ Bałtyjskim mory biez adzinaha strełu

Kamientary3

 • Žvir
  28.02.2024
  Makrona prosta pryznačyli zrabić tuju zajavu. Astatnija zrobiać toje samaje, paźniej, krychu pakačaúražyúšy. Kštaltu, my úsimi silami byli suprać, alie bačym, što inšaha vyjscia niama.
 • Biełarus
  28.02.2024
  Žvir, Da nikoli ŭ žyćci jeŭrapiejcy nie advažacca na takoje. Makron prosta krychu tupanuŭ i lapnuł, dumajučy, što heta pakaža jaki jon mocny. Ale pa fakcie admaroziŭ hłupstva, bo reakcyja apynułasia zusim inšaj. 
 • Žvir
  28.02.2024
  Biełarus, na takim uzroúni nie tupiać, tam kožnaje slova úzvažana, vypadkovych niama. Hramadztva pastupova pryvučajuć da reaļnaści takoha scenara. Paślia chvali úsiebakovych abmierkavańniaú, niejkaj reakcyi, buduć analiahičnyja zajavy adkaznych asobaú inšych krainaú, i nie zdziúliusia, što kaliektyúnuja...

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →