Ekanomika

Jak maje pracavać schiema pa abychodžańni sankcyj, nakładzienych na vytvorcaŭ cyharet

Učora stała viadoma, što ŭ śpisie vytvorcaŭ cyharet u Biełarusi źjaviłasia novaja jurydyčnaja asoba — TAA «Sientoni PRO». Jana zarehistravanaja pa adrasie handlovaha centra «Karona» na vulicy Kalvaryjskaj u Minsku, jaki naležyć Paŭłu Tapuzidzisu, što trapiŭ pad zachodnija sankcyi. Office Life piša, jak ciapier usio heta aformlena i maje pracavać.

Fota: syech imam Al Kautsar / vecteezy.com

Pavodle dakumientaŭ, «Sientoni PRO» naležyć na 50% hramadzianinu Biełarusi Siarhieju Karpoviču i na 50% — «Stroj-Andzi» Andreja Piskarova. Statutny kapitał — 2000 rubloŭ.

Kampanija zarehistravanaja pa tym samym adrasie, što i adzin ź minskich handlovych centraŭ «Karona», jakim kiruje kampanija Paŭła Tapuzidzisa «Tytuń-Inviest».

Jak vynikaje ź pieraliku Ministerstva pa padatkach i zborach, «Sientoni PRO» budzie vyrablać cyharety marak Kent, Pall Mall, Rothmans, Vogue, Lucky Strike. Jany histaryčna naležali adnamu ź lidaraŭ hłabalnaha tytuniovaha rynku — British American Tobacco (BAT).

Pieršapačatkova ŭ Biełarusi «Brytyš-Amierykan Tabaka Trejdynh Kompani» zajmałasia dystrybucyjaj svajoj pradukcyi i kantraktnaj vytvorčaściu cyharet na hrodzienskaj tytuniovaj fabrycy «Nioman».

Paśla traplańnia apošniaj pad zachodnija sankcyi ŭ 2021 hodzie mižnarodnaja karparacyja zreahavała na heta prypynieńniem supracoŭnictva z «Niomanam». U vyniku častka vytvorčaści BAT była pieraniesiena na minskuju fabryku «Tytuń-Inviest».

U hety čas inšy staličny vytvorca tytuniovych vyrabaŭ «Inter Tabaka» Alaksieja Aleksina taksama apynuŭsia pad sankcyjami. Praz heta Philip Morris skasavaŭ licenzijnuju vytvorčaść ź biełaruskaj kampanijaj. Razam z tym u Aleksina zastalisia łakalnyja marki i sietka handlovych kropak «Tabakierka».

U vieraśni 2023 hoda British American Tobacco abviaściła ab zaklučeńni ździełki pa prodažy biznesu ŭ Rasii i Biełarusi kansorcyumu rasijskich inviestaraŭ i miascovaha mieniedžmientu «BAT Rasija». Novaja struktura paśla zakančeńnia «biznes-tranśfieru» stała nazyvacca hrupaj kampanij ITMS. Pry hetym tytuniovaja karparacyja pakinuła biznes svajmu mieniedžmientu razam z pravami na tavarnyja znaki.

U kancy minułaha hoda Ministerstva finansaŭ ZŠA ŭniesła ŭ sankcyjnyja śpisy kampaniju «Tytuń-Inviest « i jaje ŭładalnikaŭ — Paŭła Tapuzidzisa i Viktara Piatroviča. Da hetaha «Tytuń-Inviest» na praciahu mnohich hadoŭ supracoŭničaŭ z Japan Tobacco International.

Na minskaj fabrycy była naładžanaja licenzijnaja vytvorčaść Winston, Camel, Sobranie i inšych mižnarodnych brendaŭ. Ciapier na sajcie «Tytuń-Inviest» jość infarmacyja tolki ab ich ułasnych handlovych markach.

Pavodle źviestak Office Life, sankcyi zatarmazili dziejnaść JTI u Biełarusi.

«Kampanija JTI praciahvaje svaju pracu na rynku Respubliki Biełaruś. U ciapierašni čas, pa niezaležnych ad nas pryčynach, my adčuvajem časovyja składanaści z zabieśpiačeńniem poŭnaha asartymientu pradukcyi na palicach u roźničnych handlovych punktach, adnak my aktyŭna pracujem nad rašeńniem prablem, jakija ŭźnikli ŭ intaresach našych partnioraŭ i spažyŭcoŭ», havorycca ŭ paviedamleńni kampanii.

Čytajcie taksama:

U Biełarusi źjaviłasia novaja kampanija — vytvorca cyharet. Ale nie novaje proźvišča jaje ŭładalnika 

Vyjavilisia svajackija suviazi pamiž ułaśnikami «Karony» Paŭłam Tapuzidzisam i Viktaram Piatrovičam

«Aleksin — heta Viktar, Tapuzidzis — heta Dźmitryj». Zachaplalnaja historyja biznesu Paŭła Tapuzidzisa

Tapuzidzis, Šaŭcoŭ, Šakucin… ZŠA ŭviali novyja sankcyi suprać fizičnych i jurydyčnych asob Biełarusi

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →