Nieruchomaść11

Minčanka zdała kvateru i syšła ŭ minus na 1000 rubloŭ

Zaraz papiaredžvaje inšych arendadaŭcaŭ.

Fota: Onliner.by

Śviatłana (imia źmieniena) daŭno zdaje svaju trojku ŭ chruščoŭcy ŭ Maskoŭskim rajonie, ale z takoj situacyjaj sutyknułasia ŭpieršyniu, piša Onliner.by.

U 2022 hodzie jana zasialiła ŭ kvateru maładuju paru z Turkmienistana, jakaja pieršy hod spraŭna płaciła arendu i nie dastaŭlała prablem. U listapadzie minułaha hoda damova skončyłasia, tamu hieroi našaj historyi vyrašyli pierazaklučyć jaje na taki ž termin: pa słovach žančyny, zamiežniki płanavali atabarycca ŭ Biełarusi i atrymać DNŽ.

— My pryjšli ŭ raźlikovy centr, kab zaklučyć damovu arendy, i maja hałoŭnaja pamyłka była ŭ tym, što ja nie ŭziała zakład pierad tym, jak jaho padpisać, — uspaminaje Śviatłana. — Paśla taho jak pracedura adbyłasia, kvataranty abviaścili: hrošaj na zakład niama. Ja źniervavałasia, ale ŭ toj momant i padumać nie mahła, jakim bokam mnie heta vylezie.

Prajšoŭ miesiac. U listapadzie Ajdžan (imia źmieniena) kaža haspadyni kvatery, što źjazdžaje z krainy: u pary adbyŭsia kanflikt, tamu dziaŭčyna nie maje namieru tut bolš zastavacca. Śviatłana paśpieła paprasić jaje źniacca z rehistracyi, ale inšaziemki i śled prastyŭ.

— Ja prystrašyła jaje chłopca, Achmied (imia źmienienaje), što pajdu ŭ sud i vysielu jaje prymusova. Jon paprasiŭ hetaha nie rabić i abiacaŭ płacić za jaje. Litaralna praź miesiac telefanuje mnie z samalota i abviaščaje: jaho departavali, tamu jon pakidaje Biełaruś. U mianie byŭ šok, bo ja zrazumieła: vypisacca jon nie zmoža, tamu pryjdziecca vypisvać praz sud abaich. Pry hetym apłatu arendy nichto nie admianiaŭ, — uzdychaje minčanka.

Žančyna pajšła ŭ sud i litaralna na dniach situacyja vyrašyłasia. U ramkach druhoha słuchańnia kvatarantaŭ usio ž vypisali, praz dva tydni Śviatłana atrymaje na ruki rašeńnie suda.

Finał hetaj historyi — minus kala 1100 rubloŭ ź biudžetu minčanki, jakija niama z kaho spahnać. U hetuju sumu ŭvachodziać hrošy, patračanyja na sudovyja vydatki, i arendnaja płata za dvuch kvatarantaŭ, jakija źjechali jašče paru miesiacaŭ tamu.

— Tak jak damovu arendy možna skasavać tolki pa pahadnieńni bakoŭ, maja parada ŭładalnikam, jakija zdajuć kvatery: biarycie pieradapłatu za paru miesiacaŭ napierad. Tak vy zaścieražecie siabie ad finansavych strat u vypadku, kali kvataranty źniknuć. Jašče adzin varyjant — zrabić u nataryusa davieranaść na treciuju asobu, jakaja dakładna budzie znachodzicca ŭ Biełarusi i ŭ vypadku čaho zmoža padjechać z vami ŭ RDC i pa davieranaści vypisać z kvatery byłych žycharoŭ, — padsumavała Śviatłana.

Kamientary1

  • Tekla
    25.02.2024
    Heta nie zusim tak. Damovu možna skasavać i ŭ adnabakovym paradku praz sud u vypadku, kali adzin z bakoŭ nie vykonvaje umovy pa damovie

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści2

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →