Hramadstva22

Prapahandysty prydumali fejk pra naziralnikaŭ na vybarach i «Viasnu» — i sami ž jaho vykryli

U filmie na BT Ksienija Lebiedzieva vyklikała biełarusaŭ, jakija da hetaha niedzie zaśviacilisia, i sprabavała źbić ich z pantałyku niesapraŭdnymi dakumientami, znojdzienymi «ŭ ofisie «Viasny». Praŭda, ofis try hady jak zakryty, a ludzi ŭ siužecie nie majuć da arhanizacyi nijakaha dačynieńnia.

Skarha na niezakonnyja dziejańni kandydata ŭ deputaty, jakuju prypisvajuć Volzie Babrovaj

U videa Ksienija Lebiedzieva demanstruje dvum byłym naziralnikam byccam by dakumienty, jakija znajšli ŭ ofisie pravaabarončaha centra «Viasna». Heta skarhi na niezakonnyja dziejańni deputataŭ, prytym zroblenyja niepiśmienna — u adnoj ź ich jość navat pamyłka ŭ źviestkach deputata, na jakoha pišacca skarha.

U vyniku Ksienija Lebiedzieva biez prablemaŭ vykryvaje ŭłasnaručna stvorany fejk — maŭlaŭ, hladzicie, jak «Viasna» padstaŭlaje ludziej. Adzin z hierojaŭ siužeta, Dzianis Siačko, kaža, što niekali źviartaŭsia ŭ «Bajsoł» pa dapamohu, bo byŭ zvolnieny pa palityčnych matyvach, i byccam pieradaŭ tudy ŭłasnyja źviestki.

Ksienija Lebiedzieva i Dzianis Siačko, jaki byccam taksama skardziŭsia na parušeńnie zakona kandydatami ŭ deputaty. Skrynšot ź videa BT

Druhaja hierainia siužetu Volha Babrova — šmadzietnaja maci, u jaje šeść dziaciej. Jana kaža, što zapisvałasia naziralnicaj u 2020-m, ale ŭ vyniku nie nazirała, ale źviestki, maŭlaŭ, apynulisia ŭ «Viaśnie».

Admietna, što ŭ abodvuch vypadkach skarhi tych, kaho vydajuć za naziralnikaŭ, całkam zakonnyja, bo ŭ tekstach napisana, što niejki z praŭładnych kandydataŭ parušyŭ vybarčaje zakanadaŭstva. Ale navat takuju formu aktyŭnaści pradstaŭlajuć jak kramolnuju.

Ksienija Lebiedzieva i šmatdzietnaja Volha Babrova, jakaja byccam taksama skardziłasia na parušeńnie zakona kandydatami ŭ deputaty. Skrynšot ź videa BT

Lebiedzieva ciśnie na toje, što, maŭlaŭ, dakumienty znajšli ŭ «Viaśnie», tamu adpiracca niama čaho. Ale paśla sama ž kaža, što «takija samyja formy dla skarhaŭ na deputataŭ kanfiskavali ŭ ofisie «Viasny». Hieroi publikacyi admaŭlajuć aŭtarstva i kažuć, što nie supadajuć navat ichnija podpisy ŭ dakumientach.

U «Viaśnie» raskazali «Našaj Nivie», što ofis arhanizacyi byŭ kančatkova zakryty ŭ lipieni 2021 hoda. Tady ž byli aryštavanyja kiraŭniki arhanizacyi Aleś Bialacki, Uładzimir Łabkovič i Valancin Stefanovič, kanfiskavanaja majomaść. Z taho momantu anijakich dakumientaŭ u ofisie «Viasny» znajści było niemahčyma, bo jaho nie isnavała.

Imavierna, što siłaviki zabrali błanki skarhaŭ padčas pieratrusu ŭ «Viaśnie» i ŭpisali tudy imiony vypadkovych achviaraŭ sa śpisaŭ 2020-ha. Fejk zrobleny vielmi niepierakanaŭča — siłaviki navat palenavalisia pieranieści tudy sapraŭdnyja podpisy achviaraŭ, choć mieli ich jak u svaich bazach, tak i ŭ bazach naziralnikaŭ, kožny ź jakich aficyjna padavaŭ dakumienty ŭ CVK.

Skarha, jakuju prapahandysty prypisvajuć Dzianisu Siačko. U siužecie jon kaža, što podpis na błanku nie jahony.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary2

 • Josik
  23.02.2024
  Tamu šta apošnija hadoŭ 30 biełarusam chłusiać, navat nie sprabujučy heta chavać - i tata zahinuŭ na vajnie va ŭsim znajomaha dyrektara saŭhasa, i što Zianon Paźniak tančyŭ z nacystami ŭ 1944 hodzie, i Tesła z BMV padaryli aŭto adnamu amataru karaleŭskaha žyćcia, i niama nijakaha ŭ mianie małoha, i ab devalvacyi, i ab napadzie NATA na Biełaruś i inšym.
 • .
  23.02.2024
  U pieradačy raskazvajuć pra nibyta parušeńni ŭ raspaŭsiudžvańni piersanalnych danych.
  Kali heta tak, navošta sami pakazvajuć hetyja danyja: proźvišča z dakumientaŭ (tajminh 5:09), tvary ludziej (11:11).
  Ksienija, Vy čytajecie heta. Chucieńka pišycie skarhu na siabie i na kalektyŭ pieradačy.

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →