Hramadstva

U Breście ajcišnika sudzili za danat pałku Kalinoŭskaha, zrobleny ź biełaruskaj kartki

Brescki abłasny sud 12 i 14 lutaha 2024 hoda razhladaŭ kryminalnuju spravu suprać 39-hadovaha Alaksandra Sysojeva. Prakuroram byŭ Alaksandr Bohuš, a sudziła Rusłana Siańko, piša «Viasna».

Fota ilustracyjnaje

Alaksandr Sysojeŭ rodam z Bronnaj Hary Biarozaŭskaha rajona, a apošnija hady žyŭ u Biarozie. Pavodle źviestak z užo vydalenaha profilu va «Vkontaktie», u 2008 hodzie skončyŭ BDUIR pa śpiecyjalnaści «štučny intelekt». Da momantu aryštu raspracoŭvaŭ kampjutarnuju hulniu. Mužčynu zatrymali 5 lipienia 2023 hoda, z tych časoŭ jon byŭ pad vartaj.

Sysojevu pastavili ŭ vinu toje, što jon praz fejsbuk, vykarystoŭvajučy apłatnuju sistemu PayPal, pieraličyŭ hrošy pałku Kalinoŭskaha. Pieravod na sumu 12,91 dalara ZŠA byŭ ź biełaruskaj karty.

Dziaržabvinavačańnie kvalifikavała heta jak č. 2 art. 361-3 KK RB, «finansavańnie hramadzian Respubliki Biełaruś dla ŭdziełu na terytoryi zamiežnaj dziaržavy va ŭzbrojenym farmavańni adnaho z supraćlehłych bakoŭ, va ŭzbrojenych kanfliktach, vajennych dziejańniach».

Pavodle źviestak «Bieraściejskaj viasny», 12 lutaha prakuror Bohuš zapatrabavaŭ dla Sysojeva piać hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu. Prysud abviaščali 14 lutaha. Dakładny prysud na hety momant nieviadomy, adnak u absalutnaj bolšaści vypadkaŭ pa palityčnych spravach bresckija sudździ prysudžajuć roŭna toje, što prosiać prakurory.

Kamientary

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →