Hramadstva11

Zakryŭsia adzin z ananimnych telehram-kanałaŭ umieranych łukašenkaŭcaŭ

U «Analityčnych huślaŭ» było 300 padpisčykaŭ.

Telehram-kanał «Analityčnyja huśli» pierastaŭ abnaŭlacca 16 lutaha 2024 hoda, jaho biez tłumačeńnia pryčyn pieraviali ŭ pryvatny režym.

Kanał byŭ stvorany ŭ kancy 2022 i prezientavaŭ pazicyju ŭmieranych prychilnikaŭ Alaksandra Łukašenki — vyśmiejvaŭ danosčycu Volhu Bondaravu, akuratna aburaŭsia napadkam na biełaruskuju movu. Pierapoščvaŭ Ihara Marzaluka, a nie jeŭrazijca Alaksieja Dziermanta. Pry hetym, kaniečnie, nakidvaŭsia z abrazami na pradstaŭnikoŭ apazicyi.

Jak i inšyja kanały łukašenkaŭcaŭ, «Analityčnyja huśli» nie zdabyli papularnaści. Na piku ŭ jaho było ŭsiaho 305 padpisčykaŭ.

Kamientary1

  • hyhy
    18.02.2024
    Jany ž pierad hetym abkłali ch**mi inšuju prapahandystku. Taja, vidać, pakryŭdziłasia.

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →