Vajna88

Ukrainskija vojski pakinuli Aŭdziejeŭku. Jakoje heta maje značeńnie?

Hałoŭnakamandujučy USU Alaksandr Syrski ŭ noč na subotu paviedamiŭ ab vyvadzie ŭkrainskich sił z Aŭdziejeŭki ŭ Danieckaj vobłaści. Rasijanam udałosia akružyć častku ŭkrainskich vojskaŭ i pierarezać apošniuju vialikuju trasu, pa jakoj ažyćciaŭlałasia zabieśpiačeńnie tych, chto abaraniaŭsia, piša BBC.

Aŭdziejeŭka. Fota: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Zychodziačy z apieratyŭnaj abstanoŭki, jakaja skłałasia vakoł Aŭdziejeŭki, kab paźbiehnuć akružeńnia i zachavać žyćcio i zdaroŭje vajskoŭcaŭ, pryniaŭ rašeńnie ab vyvadzie našych padraździaleńniaŭ z horada i pierachodu da abarony na bolš vyhadnych rubiažach», — havorycca ŭ zajavie Syrskaha. 

Rasiejskija vojski sprabavali zachapić Aŭdziejeŭku z samaha pačatku poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia ŭ lutym 2022 hoda. Maštabny nastup na jaje vioŭsia z vosieni 2023-ha. 

Krynicy, blizkija da rasiejskaj ułady, paviedamlali, što z Kramla pastupiła ŭkazańnie luboj canoj zachapić hety horad da sakavickich prezidenckich vybaraŭ, kab prademanstravać pośpiechi Uładzimira Pucina ŭ vajnie suprać Ukrainy napiaredadni jaho pieravybrańnia. 

Siły abarony Ukrainy doŭha trymali abaronu, u kancy studzienia ekśpierty zahavaryli ab krytyčnaj situacyi i nieabchodnaści vyvodzić harnizon, adnak hetaha nie adbyłosia. 

Aŭdziejeŭka — nievialiki pramysłovy horad pobač z Danieckam, zachoplenym prarasiejskimi sieparatystami pry padtrymcy rasiejskich vojskaŭ amal 10 hadoŭ tamu — viasnoj 2014-ha. 

Usie hetyja hady Aŭdziejeŭku ŭtrymlivali ŭkrainskija vojski, jakija pabudavali tam mahutnyja abarončyja ŭmacavańni.

Niahledziačy na ​​blizkaść da linii sudakranańnia bakoŭ, da samaha pačatku poŭnamaštabnaj vajny horad raźvivaŭsia i ekanamična ros.

Rasiejskaje ŭvarvańnie ŭ lutym 2022 hoda ŭsio źmianiła. Spyniŭsia miascovy zavod, bolšaść žycharoŭ pakinuła horad, ratujučysia ad štodzionnych razburalnych bambardzirovak.

Rasiejskaje vojska pierakanałasia, što pieraadoleć mahutnyja abarončyja linii naskokam nie atrymajecca, i pierajšła da źniščeńnia horada avijacyjnymi ŭdarami i šturmami piachoty. 

Da ciapierašniaha momantu ad horada mała što zastałosia: u vyniku intensiŭnych bambiožak i bajavych dziejańniaŭ amal usie budynki ŭ horadzie abo razburany daščentu, abo značna paškodžany. 

Dla abodvuch bakoŭ Aŭdziejeŭka mieła važnaje palityčnaje i vajennaje značeńnie. Rasieja sprabavała adsunuć ukrainskija vojski na biaśpiečnuju adlehłaść, kab Danieck nie traplaŭ pad abstreły artyleryi USU. 

Dla Ukrainy Aŭdziejeŭka važnaja jak bujny čyhunačny vuzieł, mahutny pramysłovy centr, a taksama jak pastajannaja patencyjnaja pahroza dla Daniecka.

Za niekalki kiłamietraŭ ad jaje prachodzić daroha, jakaja złučaje Danieck, Horłaŭku i Łuhansk. Kali b jaje ŭdałosia pierarezać, heta značna ŭskładniła b łahistyku rasiejskich vojskaŭ. 

10 kastryčnika rasiejskaja armija pačała mahutny nastup na Aŭdziejeŭku, sprabujučy vybić ukrainskija siły. 

Pavodle acenak Kijeva, u nastupleńni ŭdzielničali kala 40 tysiač rasiejskich sałdat, jakija atakavali z paŭdniovaha i paŭnočnaha fłanhu, sprabujučy abyści Aŭdziejeŭku i ŭziać jaje ŭ koła. 

Ukrainskija ŭłady zajavili, što rasiejcy panieśli vializnyja straty — tolki za pieršy miesiac nastupu kala 10 tysiač bajcoŭ. Niezaležnaha paćvierdžańnia danych Hienštaba USU niama, ale ŭ sacsietkach jość šmat videazapisaŭ, na jakich bačna źniščeńnie kałon rasiejskaj braniatechniki kala Aŭdziejeŭki. 

Za čatyry miesiacy bajoŭ u Aŭdziejeŭki rasiejcam udałosia prasunucca na niekalki kiłamietraŭ na poŭnačy i na poŭdni. Jany zachapili vioski Stepnaje i Bierdzičy i nablizilisia da miascovaha koksachimičnaha zavoda — adnaho z važnych apornych punktaŭ USU. 

U studzieni rasiejskija vojski zdoleli ŭvajści ŭ horad i zaviazać vuličnyja bai. Nabližalisia jany i da hałoŭnaj darohi, pa jakoj išli pastaŭki ŭkrainskamu harnizonu. 

U pačatku lutaha situacyja stała krytyčnaj dla abaroncaŭ horada, šerah ahladalnikaŭ zahavaryli ab pahrozie akružeńnia. Ale Kijeŭ nie daŭ kamandu na adychod z Aŭdziejeŭki i nakiravaŭ tudy na padmacavańnie adny z najbolš daśviedčanych padraździaleńniaŭ. 

Heta paŭtarała situacyju z Bachmutam, ab čym pieraścierahali ekśpierty. Pa stanie na siaredzinu lutaha biaśpiečny kalidor dla vychadu sałdat USU składaŭ usiaho 4-5 kiłamietraŭ. 

Niahledziačy na ​​vialikija straty, Kreml dasiahnuŭ svaich met na hetym kirunku. Upała apošniaja abarončaja linija USU, jakaja nie mianiałasia z 2014 hoda. 

Nastupnaj značnaj metaj rasiejskaj armii moža stać horad Sielidava ŭ 30 km na zachad ad Aŭdziejeŭki abo raźmieščany ŭ 12 km na paŭnočny zachad ad Sielidava horad Pakroŭsk.

Čytajcie taksama:

Ukraincy paviedamili, što źbili jašče adzin rasiejski samalot Su-34

Ukraina vyvieła vojski z Aŭdziejeŭki

Budanaŭ: Ukrainie lahčej viarnuć Krym, čym Danieck 

Kamientary8

 • Micia
  18.02.2024
  Vicia, a ty mabyć z rašysskaha akopa pišaš?
 • Jaša
  18.02.2024
  Vicia, počiemu ruskije vłasti vojnu nazyvajut svo, ubitych nazyvajut 200, ranienych nazyvajut 300, okkupaciju nazyvajut osvoboždienijem?
 • Niepiśmiennym adeptam
  18.02.2024
  Micia, pačytaj ukrainski, śmi

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki35

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki35

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →