Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Baraćba za śfiery ŭpłyvu

Ekvador ličycca adnosna spakojnaj i ekanamična raźvitaj dziaržavaj Paŭdniovaj Amieryki. Sa słoŭ biełarusaŭ, toje, što adbyłosia ŭ pačatku studzienia, koratka možna rastłumačyć pieradziełam śfieraŭ upłyvu.

Za apošnija try hady ŭ hetaj krainie źmianilisia dva prezidenty. A ŭ kastryčniku 2023-ha pa vynikach čarhovych pazapłanavych vybaraŭ da ŭłady pryjšoŭ treci — Daniel Naboa, syn «bananavaha karala».

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Vykonvajučy pieradvybarnyja abiacańni, jon siarod inšaha vyrašyŭ skončyć z «sanatornymi ŭmovami» ŭ miascovych turmach, dzie narkabarony praciahvali žyć napoŭnicu, padkuplajučy achovu.

Daviedaŭšysia pra pieravod u turmu bolš strohaha režymu, 7 studzienia 2024 hoda kiraŭnik adnoj z hrupovak Chase Masijas Viljamar źbieh ź miesca źniavoleńnia ŭ horadzie Huajakili. Na nastupny dzień jahonyja saŭdzielniki ŭvarvalisia ŭ ofis miascovaj telekampanii i ŭziali ŭ zakładniki jaje supracoŭnikaŭ (ich potym vyzvalili), a taksama vykrali palicejskich u horadzie Kievieda i stalicy Kita.

Paralelna pa turmach na fonie čakanaha ŭzmacnieńnia surovaści ŭtrymańnia prakaciłasia chvala buntaŭ. Ułady abviaścili nadzvyčajnaje stanovišča i ŭviali kamiendanckuju hadzinu ŭ načny čas.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Jak padkreślili surazmoŭcy, asnoŭnyja padziei adbyvalisia ŭ tych miescach, dzie i ŭ zvyčajnych umovach niespakojna. U asnoŭnym heta nasielenyja punkty na miažy z Kałumbijaj i bujny partovy horad Huajakil.

Niebiaśpiečnyja nie vulicy, a ludzi

U internecie časta traplajucca videa, jak u Paŭdniovaj Amierycy ludzi stanoviacca achviarami rabaŭnikoŭ na matacykłach. Jak praviła, tak u Brazilii i Vieniesuele.

Maksim padkreślivaje, što za try hady žyćcia z hetym nie sutykaŭsia. Praŭda, jon nie admaŭlaje, što takoje mahčyma. Ale ŭ kurortnaj zonie, chutčej za ŭsio, heta buduć zajezdžyja «hastralory». I dziejničać jany mohuć u biaźludnych miescach ci ŭnačy.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Što tyčycca narkamafii, to, pa słovach surazmoŭcy, kali čałaviek nijak nie źviazany z hetaj śfieraj, naŭrad ci jaho zakranie vypadkovaja kula. Razborki jany ładziać adzin z adnym, i Ekvador u hetym sensie vyhladaje bolš spakojnym na fonie susiedziaŭ. A nadzvyčajnaje stanovišča i bunt bandytaŭ jakraz i śviedčać pra žadańnie ŭładaŭ uziać situacyju pad kantrol.

Kurortnyja zony — asobnaja historyja

Maksim z žonkaj žyvie ŭ kurortnym miastečku Manta. Heta piaty pavodle nasielnictva horad Ekvadora. I jaho nie kranajuć kłanavyja vajny, pakolki navat kryminalnyja elemienty zacikaŭlenyja ŭ zachavańni reputacyi cichaj havani.

Surazmoŭca raskazaŭ, jak z-za studzieńskich padziej i šumichi ŭ presie tut admovilisia pryšvartoŭvacca try łajniery z turystami, što vyklikała chvalu niezadavolenaści miascovych žycharoŭ, bolšaść ź jakich pracuje ŭ hramadskim charčavańni i zabaŭlalnaj industryi, heta značyć zaležyć ad zajezdžych haściej.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Aktyvizacyja kartelaŭ u baraćbie za kantrol kakainavych maršrutaŭ trychu papsavała toj ład žyćcia, jaki tut isnavaŭ dahetul, ale hłabalna situacyju na kurortach nie źmianiła.

Čamu biełarusy vybrali Ekvador?

Maksim i Natalla pierahledzieli ledź nie ŭsiu kartu śvietu. Pry hetym jany adrazu vyznačyli vyraznyja kryteryi: viečnaje leta, mora abo akijan, prostaść lehalizacyi i adekvatnaja dziaržava (nakolki heta mahčyma ŭ sučasnych umovach) u płanie achovy zdaroŭja, sacyjalnaj palityki i pracy finansavaj sistemy.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

U vyniku abrali Paŭdniovuju Amieryku i Ekvador, kudy biełarusy mahli pryjazdžać bieź vizaŭ i žyć try miesiacy bieź jakoha-niebudź afarmleńnia.

Ciapier hety pieryjad skaracili da 60 dzion. Ale i heta nie prablema: času dastatkova, kab aformić, naprykład, dvuchhadovy dazvoł na žycharstva.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Jość niekalki sposabaŭ. Maksim, naprykład, abraŭ lehalizacyju na padstavie dypłoma. Hałoŭnaje pytańnie było tolki ŭ pierakładzie dakumienta, jaho paćviardžeńni i čakańni rašeńnia ŭładaŭ.

Chodzić dalar

U Ekvadory asnoŭnaj valutaj źjaŭlajecca amierykanski dalar. Taksama tam adnosna stabilnyja ceny, u pryvatnaści, na chadavyja pradukty: chleb, małako, miasa, makarony, rys.

A za ŭstojlivaściu cenaŭ i jakaściu pradukcyi sočać karennyja žychary. Miascovyja indziejcy, jakija žyvuć pa svaich zakonach, navat pry niaznačnym padaražeńni mohuć arhanizavać pratesty, bolš strašnyja za bandyckija. I pra heta suśvietnaja presa nie piša.

Naprykład, papiarednija ŭłady trochi padniali ceńnik na bienzin. Karenny narod pierakryŭ darohi, praz što parušyłasia łahistyka i ŭ kramach na niekalki tydniaŭ źnikli pradukty. Ceny na paliva adkacili da papiarednich pakazčykaŭ, a palityčnaje žyćcio inicyjatara pavyšeńnia akazałasia niadoŭhim.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Pavodle acenak Maksima, u Ekvadory realna pracuje paniaćcie minimalnaj zarpłaty: 460 dalaraŭ — harantavany dachod. Kali tolki havorka nie idzie pra nielehalnych mihrantaŭ ź Vieniesueły i Kałumbii, hatovych pracavać za kapiejki na bananavych płantacyjach, ciahajučy miaški pa 60 kh.

Taksama ŭ hetaj marskoj dziaržavie tannyja i raznastajnyja morapradukty, što nie zaŭsiody byvaje, naprykład, u Jeŭropie. Kiłahram śviežych vielizarnych kalmaraŭ kaštuje 3 dalary, a hihancki łobstar na rybnym rynku abyjdziecca ŭsiaho ŭ 4 dalary.

Praktyčna zadarma možna nabyć ekzatyčnuju sadavinu, nie kažučy ŭžo pra banany — adzin z hałoŭnych artykułaŭ dachodaŭ dziaržavy.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Nie ličačy pachodaŭ u restaran, na pradukty biełaruskaja para tracić kala 300 dalaraŭ u miesiac. Pry hetym Maksim padkreśliŭ, što jakaść i vybar toj ža małočnaj pradukcyi nie horšyja, čym u Biełarusi.

Kolki kaštuje žyllo ŭ Ekvadory?

Surazmoŭcy źmianili ŭžo try kvatery. Usiudy było pa-svojmu dobra, ale ciapier u ich aptymalnaje spałučeńnie koštu i jakaści. Možna skazać, što jany žyvuć na miascovaj «Rubloŭcy», niepasredna na ŭźbiarežžy z vyhladam na akijan, a z druhoha boku — hory i pryhožy zachad sonca pa viečarach.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Za «jeŭradvojku» para štomiesiac addaje 430 dalaraŭ. U hetuju sumu ŭklučana karystańnie tenisnym kortam, dvuma basiejnami, tureckaj łaźniaj i barbiekiu na terasie. Jašče prykładna 120 dalaraŭ sychodzić na vadu, śviatło i internet.

Ź niedachopaŭ — adsutnaść pralnaj mašyny. Jaje zamianiaje pralnia na pieršym paviersie.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

I pa viečarach, asabliva bližej da ŭik-endu, z susiedniaha budynka, dzie pracuje načny kłub, danosiacca dydžejskija sety. Maksim razumieje, što siemjam ź dziećmi praz heta moža być niekamfortna, a dla jaho heta ŭ niejkim sensie jašče adzin bonus.

Čałaviečy faktar

Hałoŭny minus u Ekvadory, jak i ŭ mnohich paŭdniovych krainach, — papiarovaja ciahanina. Prablema nie tolki ŭ tym, što miascovyja čynoŭniki mohuć pracavać pavolna. Čaściakom na pieršy płan vychodzić nie biurakratyja jak takaja, a čałaviečy faktar.

Da patrebnaha terminu zrobiać dakumienty, jakija nie vielmi patrebnyja, abo zabuduć upisać važnuju infarmacyju. A vyrab vielmi nieabchodnych papier moža zaciahnucca.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Što tyčycca moŭnaha barjera, to jon lohka vyrašajecca z dapamohaj sučasnych ličbavych technałohij. Da «biełaha čałavieka» ekvadorcy staviacca dobrazyčliva, usprymajučy jaho jak patencyjnaha inviestara. I nikudy nie śpiašajucca, kali z uśmieškaj słuchajuć hałasavy pierakładčyk.

Ci lohka inšaziemcu znajści pracu ŭ Ekvadory?

Błohierstva sužency nie manietyzujuć, ale časam jano dazvalaje zarablać pa bartaru. Niekatoryja restarany prosiać zrabić rekłamu, a za heta nakryvajuć stoł i źbirajuć salidny «maharyč».

U Biełarusi Maksim doŭhi čas byŭ rehijanalnym handlovym pradstaŭnikom roznych brendaŭ. Ciapier ža jon syšoŭ u IT, tamu moža dazvolić sabie pracavać dystancyjna.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Kab znajści zaniataść na miescy, nieabchodna viedać ispanskuju movu, choć u niekatorych vypadkach dastatkova i ruskaj z anhlijskaj.

U asiarodździ surazmoŭcy jość prykład, jak dziaŭčyna z Rasii ŭ Kita zarablaje 700-800 dalaraŭ u miesiac, viedučy staronki niekalkich ustanoŭ hramadskaha charčavańnia. Sami ekvadorcy rabić heta dobra jašče nie navučylisia.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

U cełym u Łacinskaj Amierycy nie chapaje kvalifikavanych kadraŭ. I dziaržavy nad hetym pracujuć, pryciahvajučy śpiecyjalistaŭ z-za miažy. Inžyniery, ekanamisty i kiraŭniki ź viedańniem ispanskaj movy znojduć sabie prymianieńnie za dobraje ŭznaharodžańnie.

Miedycyna na ŭzroŭni

Hieroi artykuła ŭ Ekvadory praciahvajuć karystacca biełaruskaj strachoŭkaj, jakuju aformili jašče da adjezdu, a ciapier prosta praciahvajuć. U ekvivalencie na dvaich vychodzić kala 15 dalaraŭ, a miascovaja kaštuje 80-100 dalaraŭ.

Adnojčy Maksimu spatrebiŭsia lekar u inšym horadzie. Jon źviarnuŭsia ŭ najbližejšuju balnicu i ŭ paradku čarhi biaspłatna trapiŭ da doktara, jaki jašče i vydaŭ nieabchodnyja leki.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Takim čynam, usie inšaziemcy absłuhoŭvajucca naroŭni z ekvadorcami. Heta źviazana ź vialikaj kolkaściu pryjezdžych ź Vieniesueły i Kałumbii.

Za składanyja pracedury ci, naprykład, za lačeńnie zuboŭ, viadoma, pryjdziecca zapłacić. Ale i tut paradak cenaŭ adekvatny. Nievypadkova mnohija amierykancy pryjazdžajuć u Ekvador pa bolš tannuju stamatałohiju abo, da prykładu, u kliniki pa pierasadcy vałasoŭ. Padobna na toje, jak maskvičy karystajucca pasłuhami biełaruskich miedcentraŭ.

U Biełaruś pakul nie ciahnie 

Ruskamoŭnych turystaŭ i rełakantaŭ u Ekvadory niašmat. Adbivajecca vialikaja adlehłaść.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Tym nie mienš, Maksim i Natalla paznajomilisia ź biełarusami, jakija žyvuć tam užo bolš za 20 hadoŭ. Ich dačka stała najlepšaj vučanicaj miascovaj škoły i ciapier praciahvaje vučobu ŭžo ŭ ispanskim univiersitecie.

Nie ŭźnikaje pytańniaŭ i z tym, kab zdabyć zvykłyja dla biełarusaŭ pradukty. U Kita jość abščyna staravieraŭ, jakaja vyrablaje staroje znajomaje: ad «harošku» i «šuby» da sała i kazinaha małaka.

Zrešty, u Paŭdniovuju Amieryku biełarusy adpravilisia ŭ tym liku ŭ pošukach kałarytu i ekzotyki. Tamu čaściej jany addajuć pieravahu miascovaj kuchni. I ŭsim pryjezdžym rekamiendujuć pačynać znajomstva ź sievičy — nacyjanalnaj stravy z morapraduktami.

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Fota z archiva surazmoŭcaŭ

Pa pryznańni Maksima, dadomu pakul mocna nie ciahnie. Dumki pra radzimu ŭspłyvajuć tolki ŭ kantekście blizkich ludziej. Časta ŭ hości da Maksima i Natalli pryjazdžajuć ich siabry, takija ž, jak i jany, vandroŭniki.

U najbližejšych płanach — naviedać Kuenku, kulturnuju stalicu. Horad znachodzicca na vyšyni kala 2500 m nad uzroŭniem mora, a jahony centr nasyčany mnostvam histaryčnych budynkaŭ kałanijalnaj epochi, jakija zaniesienyja ŭ śpis Suśvietnaj spadčyny JUNIESKA.

U Ekvadory dastatkova miescaŭ, kab praciahvać adkryvać hetuju krainu znoŭ i znoŭ.

Čytajcie taksama:

«Dvojčy ŭvajści ŭ raku Ła-Płata majmu pakaleńniu nie dadziena». Biełaruskaja pierakładčyca prajšła arhiencinskimi ściežkami starych uspaminaŭ

«U restaranach tut nievierahodna smačna». Prahramist raskazaŭ, jak z ZŠA byŭ vymušany pierajechać u Mieksiku

«Drevy akazalisia bolš tryvałymi za damy». Biełaruskaja pierakładčyca prajšłasia pa ŭruhvajskaj stalicy ściežkami starych uspaminaŭ

«Takich emocyj, što «vaŭ!» — ich šmat!» Padarožnik z Salihorska raskazaŭ, jak prajechaŭ na skutary ŭsiu Łacinskuju Amieryku

Клас
31
Панылы сорам
1
Ха-ха
3
Ого
6
Сумна
2
Абуральна
7