Śviet1111

Bałtyja zastajecca chabam dla pastavak sankcyjnych tavaraŭ u Rasiju. Čamu z hetym ničoha nie robiać — Politico

Mytniki krain Bałtyi viedajuć, što dalnabojščyki pad vyhladam tavaraŭ u trecija krainy pastaŭlajuć padsankcyjnuju pradukcyju ŭ Rasiju. Ale heta praciahvajecca i praciahvajecca.

Jak piša Politico, na dumku ŭradavych čynoŭnikaŭ, mytnikaŭ i ekśpiertaŭ pamiežnyja pierachody krain Bałtyi stali asnoŭnym miescam pryznačeńnia dla tych, chto sprabuje paźbiehnuć sankcyj u dačynieńni da tavaraŭ, jakija mohuć mieć jak hramadzianskaje, tak i vajennaje vykarystańnie, a taksama pradmietaŭ raskošy, naprykład, aŭtamabilaŭ.

U toj ža čas, jak zajaviŭ u razmovie z žurnalistam vydańnia adzin z mytnikaŭ, «palityki nie chočuć marnavać hrošy na mytniu dla realizacyi sankcyj».

Pa słovach mytnikaŭ, ich resursy abmiežavanyja. Jany nie majuć dostupu da płatnych płatformaŭ, jakija mahli b dać infarmacyju ab realnym uładalniku kampanii ci pradstavić śpis akcyjanieraŭ. Heta mahło b pralić śviatło na toje, chto moža atrymać vyhadu ad ździełki, abo znachodzicca pad sankcyjami.

Mytniki skardziacca na doŭhi śpis z prykładna 6 tysiač kodaŭ tavaraŭ, jakija mohuć być pad sankcyjami, i składanaje zakanadaŭstva, jakoje rehuluje ich.

Pry hetym praź miažu krain Bałtyi prachodziać tavary z usioj Jeŭropy. Pavodle źviestak ministerstva zamiežnych spraŭ Litvy, tolki 6 % taho, što traplaje ŭ Biełaruś abo Rasiju ź Litvy, vyrablajecca ŭnutry krainy.

Šmat jakija katehoryi tavaraŭ padpadajuć pad sankcyi ŭ dačynieńni da Rasii, ale nie da Biełarusi, a heta aznačaje, što mytniki nie mohuć pieraškodzić vadzicielam hruzavikoŭ pravieźci praź miažu hruz, kali zajaŭlena, što jon nakiroŭvajecca ŭ Minsk.

Akramia taho, isnuje prablema pieravozak pamiž krainami: tavary, jak zajaŭlena, nakiroŭvajucca praz Rasiju ŭ Kazachstan ci Kyrhyzstan. Mienavita ŭ hetyja krainy paśla ŭviadzieńnia sankcyj nazirajecca ŭsplosk impartu cełaha šerahu tavaraŭ — ad mabilnych telefonaŭ da draŭlanych paddonaŭ.

Nie sakret, što mnohija padsankcyjnyja tavary, jakija pavinny iści tranzitam praz Rasiju, prosta vyhružajucca paśla pierasiačeńnia miažy, a zatym źnikajuć. Inšyja dasiahajuć miesca pryznačeńnia tolki dla taho, kab być reekspartavanymi nazad u Rasiju.

Kab acanić maštab prablemy, mytniki paraŭnali kolkaść tavaraŭ, jakija byli zadekłaravany na miažy jak tyja, što nakiroŭvajucca ŭ Kazachstan, z kolkaściu tavaraŭ, jakija byli zajaŭleny jak dastaŭlenyja.

Pavodle ich acenak, mienš za pałovu tavaraŭ, adnosna jakich byli nakiravanyja zapyty, byli razmytnienyja ŭ krainach pryznačeńnia.

Časam parušeńni byvajuć aburalnymi. Jak raskazaŭ žurnalistu na ŭmovach ananimnaści adzin z łatvijskich mytnikaŭ, byŭ vypadak, kali hruzavik, jaki pa dakumientach nakiroŭvaŭsia ŭ Kazachstan, a heta 3500 kiłamietraŭ abo 47 hadzin bieśpierapynnaj jazdy, viarnuŭsia na miažu praz dva dni.

Isnujuć i inšyja schiemy. Mytniki na łatvijskaj i litoŭskaj miežach raskazali, što rehularna znachodziać u hruzavikach druhi kamplekt dakumientaŭ, jaki paćviardžaje, što tavary pryznačany dla Rasii.

Akramia hetaha, rašeńniu prablemy pieraškadžaje karupcyja siarod mytnikaŭ. Kab źnizić imaviernaść chabaru, Łatvija praviaraje hruzaviki addalena, pieradajučy renthienaŭskija zdymki ź miažy ŭ ofis u Ryzie. Adnak u susiedniaj Litvie ŭsie pravierki pa-raniejšamu pravodziacca na miažy, što robić sistemu nieabaronienaj dla złoŭžyvańniaŭ.

Vialikaja prablema isnuje i z pakarańniem złoŭlenych kantrabandystaŭ. Pa danych Upraŭleńnia padatkovaj i mytnaj palicyi Łatvii, z 250 kryminalnych spraŭ, źviazanych z parušeńniem sankcyj, pa stanie na siaredzinu śniežnia 2023 hoda, tolki dzieviać dajšli da prakuratury, a šaściora abvinavačanych byli asudžanyja. Na razhlad pieršaj spravy spatrebiŭsia hod. U vyniku vinavaty atrymaŭ štraf u 6200 jeŭra.

Na efiektyŭnaść razhladu spravaŭ upłyvaje niedachop kadraŭ. Niahledziačy na rost uzbudžanych spraŭ kolkaść śledčych zastałasia na tym ža ŭzroŭni.

Minułym letam Litva pasprabavała vyrašyć prablemu z parušeńniami ŭ dastaŭcy padsankcyjnych tavaraŭ z dapamohaj bolš strohich zakonaŭ, patrabujučy dadatkovyja dakumienty ad tych, chto choča pierasiačy miažu ź Biełaruśsiu. Ale ŭ inšych susiednich krainach, u tym liku Łatvii, Estonii, Finlandyi i Polščy, takija praviły adsutničajuć.

U studzieni hetaha hoda mytnyja orhany Estonii i Łatvii taksama paabiacali zapytvać u pieravozčykaŭ dekłaracyju, jakaja paćviardžaje asobu kančatkovaha karystalnika i što «ździełka nie vyklikaje aściaroh z nahody mahčymaha abychodu mižnarodnych sankcyj».

Ale ci pryviadzie heta da pamianšeńnia kolkaści sprob abyści sankcyi, jašče nieviadoma. Kali Łatvija vosieńniu minułaha hoda zakryła adzin sa svaich pahraničnych kantrolna-prapusknych punktaŭ, piša aŭtar, mytnyja orhany nie čakali, što heta pryviadzie da značnaha pavieličeńnia kolkaści hruzavikoŭ, jakija sprabujuć pierasiačy miažu z Rasijaj abo Biełaruśsiu ŭ inšych punktach propusku.

Čytajcie jašče:

Estonija papiaredziła Rasiju pra mahčymaje zakryćcio miažy

Miažu Rasii ź Biełaruśsiu zakryli dla ŭsich fur z kiroŭcami-inšaziemcami

Litoŭskaja mytnia nie prapuskaje ŭ Biełaruś pustyja fury, zarehistravanyja ŭ Jeŭrasajuzie

«Jakija, bł…dź, šeryja schiemy?!» Jak biełarusy haniajuć u Rasiju luksavyja jeŭrapiejskija aŭto ŭ abychod sankcyj

Kamientary11

 • Pudž
  15.02.2024
  Bałtyja, Tureččyna, Kaŭkaz, Siaredniaja Azija -- handlujuć z Rasiejaj, parušajuć efiektyŭnaść sankcyj da nula, a vinavatyja ŭsio roŭna biełarusiki, zakryjam-ka im jašče paru punktaŭ propusku na letuviskaj miažy.
  Naŭsieda patrabuje žaleznaj zasłony dla ŭsich hetych hudasaŭ-terarystaŭ! Darečy, zabarona ŭjezdu i čyhunačnaha spałučeńnia dziejničaje tolki dla pasažyrskich pieravozak. Tavarniaki ŭ Mordar dasiul šastajuć tudy-siudy.
  Dumajcie, spadarstva. Asabista mnie padajecca, što mety Łukašenki i našych lubimych demakratyčnyjch jeŭrapiejskich letuviskich susiedziaŭ supadajuć -- maksimalna źniščyć usiu biełaruščynu i nie puskać nas va ŭschodniuju Eŭropu

 • Praŭdarub
  15.02.2024
  “Kali Łatvija vosieńniu minułaha hoda zakryła adzin sa svaich pahraničnych kantrolna-prapusknych punktaŭ, piša aŭtar, mytnyja orhany nie čakali, što heta pryviadzie da značnaha pavieličeńnia kolkaści hruzavikoŭ, jakija sprabujuć pierasiačy miažu z Rasijaj abo Biełaruśsiu ŭ inšych punktach propusku“.
  Surjezna?! Niaŭžo tam prapracujuć 100% imbicyły, jakija nie razumiejuć, što pry zakryćci adnych PP fury pieranakirujucca ŭ inšyja PP?
 • babrujčanin
  15.02.2024
  ))) Nima srodkau?? Jany tam u pryBałcii dasiul učiet " na palcach" viaduć ci oooočień haaaalmujučyja u svoj bok??? )) Mužyk premjerki Jestonii ni halmuje )) za toj hod bolej 10młn€ našynkavał.

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?6

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

Z čaćviarha na stadyjonie «Dynama» znoŭ pačnuć pakazvać kino pad adkrytym niebam

Siłaviki cisnuć na baćkoŭ viadoŭcaŭ tyktok-kanała «Lusterka»21

U Biełarusi pradajuć Mercedes-Benz W124 za 12 000 dalaraŭ. Čamu 32-hadovaje aŭto takoje darahoje?3

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?6

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →