Ježa11

Daśledavańnie ź biudžetam 190 młn dalaraŭ vyśvietlić, što najlepš jeści kožnamu asobnamu čałavieku 

Ahułam u daśledavańni prymuć udzieł kala 10 tysiač čałaviek. Za niekatorymi ź ich buduć sačyć śpiecyjalnyja pryłady, kab fiksavać usiu ježu, jakuju jany spažyvajuć.

Women stand on electronic scales
Fota: nuttawan jayawan / Vecteezy

Parady dyjetołahaŭ i daktaroŭ časta mocna adroźnivajucca, a časam navat supiarečać adna adnoj (pamiatajecie zachapleńnie nizkim utrymańniem tłuščaŭ?), a naroŭni z hetym kolkaść chvorych na atłuścieńnie i dyjabiet pavialičvajecca.

Novaje daśledavańnie koštam 189 miljonaŭ dalaraŭ zaklikana prybrać šmathadovuju błytaninu ŭ dačynieńni da rekamiendacyj pa charčavańni, paviedamlaje WSJ.

500 amierykancaŭ buduć žyć u navukovych ustanovach Złučanych Štataŭ na praciahu šaści tydniaŭ, siłkavacca stroha abranaj ježaj i prachodzić sotni miedycynskich testaŭ.

Navukoŭcy chočuć dakładna viedać, jak ježa ŭpłyvaje na stan paddoślednych, — dla hetaha jany vykarystoŭvajuć pulsamietry, pryłady dla rehistracyi fizičnaj aktyŭnaści i hlukamietry dla vymiareńnia ŭzroŭniu cukru ŭ kryvi, a taksama biaruć analizy mačy, kału i śliny. Uziatyja ŭzory vałasoŭ i paznohciaŭ i DEXA-skanavańnie — renthien usiaho cieła — dazvalajuć acanić kolkaść tłušču, kostak i ciahlic.

U niekatorych paddoślednych biaruć analiz kryvi dzieviać razoŭ na praciahu čatyroch hadzin, kab vymierać reakcyju arhanizmu na ježu.

U daśledavańni vykarystoŭvajecca novy instrumient — nievialikija kamiery, jakija prymacoŭvajucca da akularaŭ i pačynajuć zapisvać, kali karystalnik žuje. Kamiery raspracavali admysłova dla taho, kab vyrašyć prablemu mnohich daśledavańniaŭ u halinie charčavańnia — ludzi časta nie zusim dakładna paviedamlajuć, što jany jaduć.

U Bijamiedycynskim centry Pieńninhtana supracoŭniki kantralujuć udzielnikaŭ ekśpierymientu, kab pierakanacca, što jany prytrymlivajucca režymu. Chtości naziraje za tym, jak paddoślednyja jaduć, i zaklikaje ich źjeści ŭsio całkam. Taksama supracoŭniki miedyčnaha centra supravadžajuć udzielnikaŭ u spartzale i na špacyrach, kab nie dapuścić tajemnych nabiehaŭ na aŭtamaty sa snekami. Naviedvalniki miedyčnaha centra pakidajuć sumki za miežami zony dla pacyjentaŭ i pakazvajuć kišeni, kab zapeŭnić, što ŭ ich niama dadatkovaj ježy.

Za ŭdzielnikami ekśpierymientu sočać navat u tualecie: niekatoryja ŭdzielniki vykarystoŭvajuć śpiecyjalna raspracavanuju tualetnuju papieru dla zboru ŭzoraŭ stułu. Daśledčyki asabliva cikaviacca tym, jak roznyja dyjety ŭpłyvajuć na kišečny mikrabijom i jak čałaviečyja arhanizmy reahujuć na ježu.

Płan charčavańnia, raspracavany admysłova dla vas

Navukoŭcy ŭ cełym sychodziacca ŭ dumcy pra toje, što ŭjaŭlaje saboj zdarovaje charčavańnie — bahataje harodninaj, sadavinoj, celnaziernievymi praduktami i niatłustym białkom. Ale dadatkovyja daśledavańni pakazvajuć, što roznyja ludzi pa-roznamu reahujuć na adnyja i tyja ž pradukty, takija jak chleb ci banany.

Udzielniki ekśpierymienta pravodziać pa dva tydni na troch roznych dyjetach. Adna — z vysokim utrymańniem tłuščaŭ i nizkim utrymańniem vuhlavodaŭ; u inšaj mała cukru i šmat harodniny, sadaviny, ryby, ptuški, jajek i małočnych praduktaŭ; treci typ charčavańnia ŭklučaje vialikuju kolkaść ultraapracavanych praduktaŭ i cukru.

Navukoŭcy, što ładziać daśledavańnie, nie vyłučajuć jakich-niebudź kankretnych hipotez nakont taho, jakija pradukty lepšyja. Zamiest hetaha

jany chočuć apracavać vielizarnyja abjomy danych i na ich padstavie stvaryć ałharytmy, jakija, jany spadziajucca, zmohuć pradkazać, jak peŭnaja dyjeta budzie ŭpłyvać na kožnaha z nas.

Jany nabirajuć udzielnikaŭ roznaha ŭzrostu, etničnaj prynaležnaści i stanu zdaroŭja, kab zabiaśpiečyć šyrokaje raspaŭsiudžvańnie vynikaŭ.

Daśledčyki spadziajucca, što dziakujučy bolš indyvidualnamu padychodu i kankretnym vynikam — naprykład, źnižeńniu ŭzroŭniu cukru ŭ kryvi abo palapšeńni arteryjalnaha cisku — jany z bolšaj vierahodnaściu zaachvociać ludziej prytrymlivacca zdarovaha charčavańnia.

Kamientary1

  • Tałaš
    15.02.2024
    Čarhovy raśpił hrošaj i padman tak zvanych "vučonych"

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →