Kachańnie i seks11

Jak časta biełarusy zavodziać słužbovyja ramany? 

Ludzi znajomiacca i zavodziać ramantyčnyja adnosiny pa-roznamu. Chtości atrymlivaje mahčymaść sustreć svaju «pałavinku» ŭ padarožžy, kamuści ŭdajecca paznajomicca ŭ sacyjalnych sietkach, a inšym — na pracy. Śpiecyjalisty sajta pa pošuku pracy rabota.by vyrašyli pravieści apytańnie siarod svaich karystalnikaŭ, kab daviedacca, jak jany staviacca da słužbovych ramanaŭ.

Zdymak ilustracyjny. Fota: Myron Standret / vecteezy.com

U anłajn-apytańni ŭziali ŭdzieł 1685 respandentaŭ, ź jakich kala 70% byli na momant apytańnia pracaŭładkavanymi najomnymi rabotnikami. Amal try čverci respandentaŭ akazalisia ludźmi najbolš aktyŭnaha pracazdolnaha ŭzrostu: ad 24 da 34 hadoŭ i ad 35 da 44 hadoŭ (39,3% i 37,5% adpaviedna).

Pa vynikach apytańnia bolš za 56% śpiecyjalistaŭ paćvierdzili, što byli śviedkami ramanaŭ pamiž kalehami. Pry hetym pra adnosiny pamiž supracoŭnikami z roznych adździełaŭ zhadvali čaściej, čym pamiž kiraŭnikami i padnačalenymi.

Akramia taho, kala 33% apytanych paviedamili, što ŭ ich samich byŭ vopyt ramantyčnych adnosin z kaleham. Siarod ich vialikaja častka śpiecyjalistaŭ była vymušanaja chavać svoj raman na pracy (66,5%).

U toj ža čas dla traciny respandentaŭ słužbovy raman staŭ pryčynaj składanaściaŭ: častka śpiecyjalistaŭ była vymušanaja zvolnicca i znajści novuju pracu, a taksama razhledzieć varyjant pierachodu ŭ inšy adździeł u ramkach kampanii.

Varta adznačyć, što ŭ bolšaści apytanych adnosiny doŭžylisia bolš za 1 hod. Adnak dla bolš čym 60% śpiecyjalistaŭ apošni raman z kaleham skončyŭsia rasstańniem.

Taksama ŭsim respandentam (biez zaležnaści ad vopytu słužbovych ramanaŭ) prapanoŭvałasia padzialicca mierkavańniem, nakolki prydatnym miescam dla adnosin źjaŭlajecca praca.

Krychu bolš za čverć apytanych paličyli, što heta dobry varyjant, kali ŭličyć kolkaść času, jaki praca zajmaje ŭ žyćci.

Novyja plotki i raspalvańnie žarściaŭ u kalektyvie — asnoŭnaja prablema, da jakoj zdolnyja pryvieści słužbovyja ramany. Dadatkova respandenty źviartali ŭvahu na takija składanaści, jak:

  • złoŭžyvańnie słužbovym stanoviščam;
  • adsutnaść asabistaj prastory, kali zakachanyja amal 24/7 razam;
  • źmiešvańnie asabistych i prafiesijnych intaresaŭ;
  • dadatkovy stres.

Kamientary1

  • Kačan
    15.02.2024
    Biełarusy nie zavodziać ramanaŭ na słužbie, hetym zbolšaha biełaruski zajmajucca. Uhledziać jany jakohaś pierśpiektyŭnaha i davaj jaho siadłać! Poki pierśpiektyŭny zrazumieje, što adbyvajecca, jak na im užo i chamut, i duha z ahłoblami, u paščy cuhli, a zzadu kalosy. Nu, i ŭsio, ciahni...

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →