Hramadstva1616

«My nie dazvolim biełaruskamu narodu źniknuć za novaj žaleznaj zasłonaj». Cichanoŭskaja apublikavała sumiesny artykuł z Analenaj Bierbak

Śviatłana Cichanoŭskaja napisała sumiesny ź ministarkaj zamiežnych spravaŭ Hiermanii Analenaj Bierbak artykuł dla niamieckaha vydańnia Welt. U im aŭtarki fakusujuć uvahu na bieśpierapynnych represijach, praź jakija kožny dzień prachodziać tysiačy ludziej unutry krainy, raskazvajuć pra miery, jakija prymaje ES pa abaronie biełarusaŭ, i zajaŭlajuć pra jeŭrapiejskuju budučyniu Biełarusi paśla demakratyčnaha tranzitu ŭłady. Asnoŭnyja tezisy artykuła pierakazaŭ «Pozirk». 

Śviatłana Cichanoŭskaja (źleva) i Analena Bierbak na sustrečy ŭ Karłsrue (Hiermanija) 25 listapada 2023 hoda. Fota: ofis Śviatłany Cichanoŭskaj

«Represii biełaruskaha dyktatara Alaksandra Łukašenki suprać svajho naroda ŭzmacniajucca. My nie majem prava mirycca z hetym», — pišuć palityki ŭ pačatku publikacyi.

Dalej pryvodzicca historyja dziaŭčyny ź imieniem Iryna, jakuju vychavała babula. U 2020 hodzie, jašče nie dasiahnuŭšy 20-hodździa, Iryna vyjšła na pratesty, nieŭzabavie była aryštavanaja i ciapier utrymlivajecca ŭ turmie. Ciapier babula ŭspaminaje, jak unučka lubiła katacca na kańkach i hadzinami źbirała ź joj pazły.

«My nie chočam nazyvać jaje sapraŭdnaje imia, kab nahladčyki jašče bolš nie pahoršyli jaje stanovišča. U takoj ža situacyi znachodziacca jašče 1 500 źniavolenych, jakich režym Alaksandra Łukašenki aryštavaŭ z palityčnych matyvaŭ», — adznačajuć Cichanoŭskaja i Bierbak.

«Hramadzianie, jakija vychodzili na mirnyja demanstracyi. Žurnalistki, jakija aśviatlali pratesty. Studenty, jakija pisali pratestnyja płakaty ŭ svaim univiersitecie. Babuli, jakija daryli siłavikam kvietki na žanočych maršach. Baćki, jakija vychodzili na vulicy dziela budučyni svaich dziaciej. Hetyja ludzi ŭzrušyli ŭsiu Jeŭropu. I my ich nie zabudziem», — padkreślivajecca ŭ artykule.

Cichanoŭskaja i Bierbak kanstatujuć, što hladziać na Biełaruś z roznaj pierśpiektyvy:

«Našy rodnyja harady Mikaševičy i Hanovier raździalajuć 1 200 km. Heta harady, jakija vyznačyli naša žyćcio. Žyćcio ŭ svabodnaj i demakratyčnaj Zachodniaj Hiermanii. Žyćcio ŭ Savieckim Sajuzie i biełaruskaj dyktatury».

«Nakolki roznaj jość naša historyja, nastolki abjadnoŭvaje nas jaskravaje pierakanańnie: kožny čałaviek maje prava być svabodnym. Heta nie złačynstva — vyjści na vulicu dziela abarony svajho mierkavańnia. I kožnaje hramadstva samo pavinna vyrašać, chto im budzie kiravać», — pišuć palityki.

Jany padkreślivajuć, što svaboda — «padmurak mirnaj Jeŭropy», «za hetuju svabodu ludzi ŭ Biełarusi ŭ 2020 hodzie vyjšli na vulicy», «i heta taja svaboda, jakuju režym Alaksandra Łukašenki tak nienavidzić».

«Tamu jon stanovicca ŭsio bolš žorstkim u adnosinach da svaich krytykaŭ, — kanstatujuć aŭtary. — U tym liku ŭ adnosinach da žančyn. Da takich žančyn, jak Iryna. Tamu što takich žančyn, jak Iryna, bajacca dyktatary va ŭsim śviecie. Tamu što mienavita žančyny zrabili mirnyja pratesty ŭ Biełarusi nastolki efiektyŭnymi».

Cichanoŭskaja i Bierbak apisvajuć apošnija prykłady represij: studzieński rejd siłavikoŭ pa kvaterach siemjaŭ palitviaźniaŭ, jakija atrymlivali charčovuju dapamohu, i zabarona na atrymańnie pašpartoŭ u zamiežnych dyppradstaŭnictvach zhodna ź vieraśnioŭskim ukazam Łukašenki.

«Dyktatura, jakaja tak pieraśleduje svaich hramadzian, u niejki momant nakiroŭvaje svaju ahresiju vonki», — adznačajuć aŭtary i nahadvajuć ab prymusovaj pasadcy ŭ Minsku samalota Ryanair, štučnym kryzisie na miežach z krainami Jeŭrasajuza z dapamohaj nielehalnych mihrantaŭ, pieratvareńni Biełarusi ŭ «startavuju placoŭku» dla rasijskaj ahresii suprać Ukrainy, «niahledziačy na toje, što hetaja vajna ŭ Biełarusi nie karystajecca padtrymkaj».

Cichanoŭskaja i Bierbak nahadvajuć pra toje, «što zabyvajecca na fonie brutalnaha pucinskaha impieryjalizmu»:

«Dziaržaparat u Biełarusi — heta taksama represiŭny i ahresiŭny režym, dyktatura, nie achviara Pucina. Ludzi tam pakutujuć nie z 2020 hoda, jany dziesiacihodździami žyvuć u niesvabodzie».

«Tamu my praciahvajem intensiŭny cisk na ŭłady ŭ Minsku. Jak Jeŭrapiejski sajuz, jaki sustrakaje zabaronaj na impart i ŭniasieńniem u [sankcyjnyja] śpisy pamahatych režymu: vajskoŭcaŭ, prapahandystaŭ, funkcyjanieraŭ u siłavym i sudovym aparacie, aliharchaŭ i finansistaŭ. I jak palityki, jakija padtrymlivajuć demakratyčnyja siły ŭ Biełarusi i ŭ vyhnańni. Prahramami abarony demakratyčnych sił i blizkich palitviaźniaŭ, ekstranaj dapamohaj dla ŚMI ŭ vyhnańni. A ŭ śviatle podłaj stratehii ŭ dačynieńni da pašpartoŭ hramadzian u vyhnańni — pošukam alternatyŭ biełaruskim pašpartam», — pišuć palityki.

Pavodle słoŭ aŭtaraŭ, jany nie dapuściać, kab ludzi ŭ Biełarusi «źnikli za novaj žaleznaj zasłonaj», jany «naležać Jeŭropie».

«Tamu my nie hublajem nadzieju na svabodnuju, niezaležnuju Biełaruś», — padkreślivajuć Cichanoŭskaja i Bierbak.

Heta treci sumiesny artykuł biełaruskaha demlidara ź jeŭrapiejskimi palitykami. Letaś 12 listapada vyjšła publikacyja, napisanaja z premjer-ministram Litvy Inhrydaj Šymanite, 10 śniežnia — z prezidentkaj Jeŭrapiejskaha parłamienta Rabiertaj Mietsoła.

Kamientary16

 • Imia
  14.02.2024
  Tak što vy dušycie biełarusaŭ tymi ž vizami i roznymi represiŭnymi mierami ŭ adnosinach da tych, chto ŭciok u Jeŭropu?! Navošta nas hnobić Čechija?
  Mieniej słovaŭ - bolej realnaj spravy!
 • Tak
  14.02.2024
  "Nie dazvolim", ale Biełaruś užo za žaleznaj zasłonaj.
 • Malinaŭka
  14.02.2024
  [Red. vydalena]

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty6

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty

Usie naviny →
Usie naviny

«Taki dyjahnaz va ŭmovach Paliny — jak śmiarotny prysud». Svajaki palitźniavolenaj Šarendy-Panasiuk daviedalisia pra jaje chvarobu8

Sinoptyki sprahnazavali, čaho ad nadvorja čakać zaŭtra

«Mianie kupili za $680». Biełarusy raskazali, jak trapili ŭ rabstva ŭ Rasii5

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca2

Pieciarburhski muziej abvinavacili ŭ prapahandzie nacyzmu za łozunh «Žyvie Biełaruś» na karcinie11

Na Śvisłačy ŭ parku Horkaha repiecirujuć vodnuju fiejeryju — VIDEA dnia3

Sinoptyki prahnazujuć, što navalnicy buduć u Minsku da kanca dnia2

Biełaruskaja prapahanda stvaryła tabłoid «Piatnica». Jaki vychodzić u sieradu9

U Minsku zatapiła i stancyju mietro «Uschod». Adnak zakryvać jaje nie stali VIDEA1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty6

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty

Hałoŭnaje
Usie naviny →