Hramadstva22

Maci eks-palitviaźnia, jakaja źjechała ŭ Vilniu, praz vajbier asudzili za Jedastaŭku. Praces byŭ niezvyčajnym z usich bakoŭ

Praces prachodziŭ pa videasuviazi praz Viber. Heta pieršy viadomy pravaabaroncam vypadak takoha anłajn-pracesu za apošni čas.

U sudzie Barysaŭskaha rajona 9 lutaha razhledzieli administracyjnuju spravu suprać Aksany Chinievič — maci byłoha palitviaźnia Anatola Chinieviča. Paśla zatrymańnia padčas masavaha rejdu siłavikoŭ naprykancy studzienia žančyna chutka pakinuła Biełaruś — ciapier jana ŭ Litvie z synam. Ale heta nie spyniła barysaŭski sud, piša «Viasna».

Praces prachodziŭ u niezvyčajnym farmacie dla ludziej — pa videasuviazi praz Viber. Heta pieršy viadomy pravaabaroncam vypadak takoha anłajn-pracesu za apošni čas.

Aksanu abvinavacili ŭ atrymańni «zamiežnaj dapamohi» praź inicyjatyvu INeedHelpBY. Sudździa Śviatłana Baranava pryznała jaje vinavataj pavodle art. 24.15 KaAP i pryznačyła joj štraf z kampiensacyjaj sumy «zamiežnych» apłat u Jedastaŭcy.

«Stvaryła pahrozu pryčynieńnia škody dziaržaŭnym i hramadskim intaresam»

Aksanu zatrymali 23 studzienia padčas masavaha chapuna na svajakoŭ i znajomych palitviaźniaŭ, a taksama byłych palitźniavolenych.

Na nastupny dzień žančynu asudzili pavodle administracyjnaj spravy i aštrafavali na 400 rubloŭ (10 bazavych vieličyniaŭ). U chutkim časie jana pakinuła Biełaruś, bajučysia pieraśledu. Paźniej suprać Chinievič skłali jašče adzin pratakoł — pavodle č. 2 art. 24.15 KaAP (vykarystańnie zamiežnaj biazvypłatnaj dapamohi dla ažyćciaŭleńnia terarystyčnaj i inšaj ekstremisckaj dziejnaści abo inšych dziejańniaŭ, zabaronienych zakanadaŭstvam).

Hety pratakoł dla aznajamleńnia žančynie dasłali pa Viber 7 lutaha, kali jana była ŭžo za miažoj.

Pavodle jaho, Aksana, «vykarystoŭvajučy ŭłasny kampjutar, źviazałasia z zamiežnym abjadnańniem INeedHelpBY, pryznanym rašeńniem KDB ad 16 studzienia «ekstremisckim farmiravańniem», i, u pieryjad času z 12.02.2022 pa 05.04.2023 hh., atrymała i vykarystała zamiežnuju biazvypłatnuju dapamohu ŭ vyhladzie tavarna-materyjalnych kaštoŭnaściaŭ, nabytych u internet-kramie «Jeŭraopt» na ahulnuju sumu 2 854 rubli i 45 kapiejek ad vyšejpakazanaha abjadnańnia ŭ metach inšaj ekstremisckaj dziejnaści, vyjaŭlenaj u publičnaj zahadzia niepravamiernaj lehitymizacyi dziejańniaŭ asob, jakija ŭčynili pravaparušeńni i złačynstvy, u tym liku šlacham nadańnia im psieŭdastatusu «palitviaźniaŭ», niezakonnym nivielavańni nastupstvaŭ pryciahnieńnia da adkaznaści, čym stvaryła pahrozu pryčynieńnia škody dziaržaŭnym i hramadskim intaresam».

Spravu Aksany razhladała sudździa Śviatłana Baranava. Napačatku jana ŭdakładniła, dzie ciapier žyvie Aksana. Žančyna patłumačyła, što znachodzicca ŭ Vilni ŭ svajho syna.

Sudździa: Vy tam prosta časova ŭ haściach, ci jak heta razumieć?

Aksana: Pahladzim, jak skončacca pracesy… Tady budziem vyrašać, časova my tut ci nie. 

Taksama sudździa ŭdakładniła pra minułyja administracyjnyja spravy žančyny:

Sudździa: Ci pryciahvalisia raniej da administracyjnaj adkaznaści?

Aksana: Pryciahvałasia 24 studzienia pa sfabrykavanaj spravie.

Sudździa: Heta lišniaja infarmacyja dla suda.

Svaju vinu žančyna nie pryznała. Jana adznačyła, što ŭ pratakole niapravilna paznačany jaje pakazańni, jakija Aksana davała padčas dopytu ŭ Śledčym kamitecie 23 studzienia.

Jana paćvierdziła, što dapamohu dla palitźniavolenaha syna, jaki na toj momant znachodziŭsia ŭ kałonii, praź Jedastaŭku atrymlivała, ale nie ad arhanizacyj, a ad pryvatnych asobaŭ, znajomych syna, a taksama ad nieabyjakavych ludziej.

Pa słovach žančyny padčas dopytu, spačatku joj dasyłali sumu, na jakuju možna zrabić zakaz, a paśla farmavańnia košyku ŭ Jedastaŭcy jana dasyłała numar zakazu i parol ad svajho profilu ŭ bot «INeedHelpBY». Zatym joj dasyłali infarmacyju pa dastaŭcy. Ale dalej, pavodle jaje, apłata prachodziła ad ludziej z-za miažy, a nie ad arhanizacyj.

Da materyjałaŭ spravy dałučyli pastanovu ab admovie ŭ zaviadzieńni suprać žančyny kryminalnaj spravy pavodle art. 361-4 KK (sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści). Taksama da spravy dałučyli i skrynšoty pierapiski z učastkovym Kazłoŭskim, jaki składaŭ pratakoł suprać Aksany.

U vyniku sudździa Śviatłana Baranava pryznačyła joj štraf 20 bazavych vieličyń (400 rubloŭ), a taksama kampiensacyju dapamohi ŭ pamiery 2 854 rubli i 45 kapiejek.

Paśla abviaščeńnia rašeńnia sakratarka suda skazała, što rekvizity dla apłaty Aksanie dašluć pa Viber.

«A jak vy mnie prapanoŭvajecie heta ź Vilni apłacić? Kab heta była znoŭ humanitarnaja dapamoha Biełarusi z zamiežnaha rachunka?» — spytała žančyna, ale adkazu tak i nie atrymała.

Čym skončylisia rejdy naprykancy studzienia?

Pavodle «Viasny», pa stanie na 12 lutaha pad pieraśled trapili sama mieniej 232 čałavieki, absalutnaja bolšaść ź jakich — žančyny. Šmat chto ź ich užo na voli z padpiskaj ab niavyjeździe i nierazhałošvańni, ale niekatoryja da hetaha času zastajucca za kratami ŭ miežach kryminalnych spravaŭ. Pa źviestkach pravaabaroncaŭ, suprać minimum 24 čałaviek raspačali kryminalnyja spravy pavodle art. 361-1 (udzieł u ekstremisckim farmavańni) i art. 361-4 (sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści). 

Akramia hetaha, minimum 47 čałaviek asudzili pavodle administracyjnych spravaŭ.

Niekalki čałaviek pa ŭsioj Biełarusi asudzili da štrafaŭ pavodle č. 2 art. 24.15 KaAP — «vykarystańnie zamiežnaj biazvypłatnaj dapamohi dla ažyćciaŭleńnia terarystyčnaj i inšaj ekstremisckaj dziejnaści abo inšych dziejańniaŭ, zabaronienych zakanadaŭstvam». Hety artykuł raniej u Biełarusi nie vykarystoŭvaŭsia. 

26 studzienia sud Lidskaha rajona aštrafavaŭ dźviuch lidčanak pa hetym artykule. Adna ź ich atrymała «zamiežnuju dapamohu» tavarami na 5241 rubiel ź internet-kramy «Jeŭraopt», druhaja — na ahulnuju sumu 18 143 rubli. Abiedźviuch žančyn aštrafavali na 1000 rubloŭ kožnuju (25 bazavych vieličyń) z kampiensacyjaj sumy atrymanaj dapamohi. Ich pastanovy apublikavali na pravo.by.

Kamientary2

 • Biełaruś budzie volnaj!
  12.02.2024
  Łukašysckaja "sudździa" Baranava navat nie sprabuje asensavać, jakoj achiniejaj vyhladajuć abvinavačavńnie i vyniesieny joju prysud, bo navat technična niemahčyma ŭjavić sabie, jakim čynam pradukty charčavańnia, jakija pieradajucca ŭ kaloniju palitviaźniam u aficiyjna dazvolenych pamierach, mahli b być vykarystanyja dziela "niezakonnaha nivielavańnia nastupstvaŭ pryciahnieńnia da adkaznaści" va ŭmovach pilnaha kantrolu turemnaj administracyi.
  Tamu paśla źmieny ŭłady - zvalnieńnie, lustracyja, hramadzianskija iski ad paciarpiełych i pryciahieńnie da adkaznaści za naŭmysna niepravasudny vyrak, a kali padobnaja dziejnaść mieła sistemny charaktar - to za sistemny saŭdzieł u stvareńni pakutaŭ palitviaźniam, to bok za katavańni. A pra karnikaŭ - tam adkaznaść imavierniej za ŭsio budzie za terarystyčnuju dziejnaść dziaržaŭnych orhanaŭ u časy dyktatury suprać hramadzian pa palityčnych matyvach
 • pienietrejtor
  12.02.2024
  Žančyna dobra adkazvała. 👍🏼

Hruzapieravozčyki i kamiersanty bjuć tryvohu — davodzicca pierasadžvacca z «Miersiedesaŭ» na HAZeli2

Hruzapieravozčyki i kamiersanty bjuć tryvohu — davodzicca pierasadžvacca z «Miersiedesaŭ» na HAZeli

Usie naviny →
Usie naviny

U Italii zatrymali biełarusa, abjaŭlenaha ŭ vyšuk na radzimie3

U Biełarusi buduć budavać mienš novych daroh1

Šolc admoviŭsia kamientavać mahčymaść abmienu Ryka Kryhiera na Vadzima Krasikava7

U Turcyi zatrymali rasijanina, padazravanaha ŭ padryvie aŭtamabila aficera HRU ŭ Maskvie

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki7

U Pinsku prajšła mocnaja zaleva, zatapiła vulicy VIDEA

«Akieła pramachnuŭsia». U siecivie zavirusiłasia paciešnaje VIDEA, jak brescki kot palavaŭ na busła1

Žančyna z-pad Škłova dała znajomamu klučy ad mašyny i ŭ vyniku zalacieła na 65 tysiač rubloŭ: «A jon adsiedzieŭ 3 hady — i ŭsio»21

U DTZ u Minskim rajonie paciarpieli piaciora dziaciej — vosiem čałaviek nabilisia ŭ lehkavuju Audi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Hruzapieravozčyki i kamiersanty bjuć tryvohu — davodzicca pierasadžvacca z «Miersiedesaŭ» na HAZeli2

Hruzapieravozčyki i kamiersanty bjuć tryvohu — davodzicca pierasadžvacca z «Miersiedesaŭ» na HAZeli

Hałoŭnaje
Usie naviny →