Hramadstva1212

Razborki ŭ BCHD: pierasvaranyja partyjcy vyhaniajuć adno adnaho z arhanizacyi

Pakul Pavieł Sieviaryniec siadzić u turmie, jahonyja kolišnija paplečniki vyznačajuć, chto ź ich lehitymny chryścijanski demakrat.

Hieorhij Dźmitruk, Dzianis Sadoŭski, Vital Rymašeŭski, Volha Kavalkova

«Vyklučeńnie aktyvistaŭ — partyjnaje samaačyščeńnie»

Nahodaj dla kanfliktu staŭ źjezd BCHD u Varšavie. Sustaršynia partyi Hieorhij Dźmitruk davodzić, što z arhanizacyi vyklučyli Volhu Kavalkovu, Vitala Rymašeŭskaha, Dzianisa Sadoŭskaha i Aleha Aksionava — za «rejdarski zachop partyjnych srodkaŭ kamunikacyi», u vyniku čaho arhanizacyja akazałasia izalavanaj ad źniešniaha śvietu.

Jašče adna pryčyna vyklučeńnia — niepavaha aktyvistaŭ da zjezdu.

Jany praihnaravali zaprašeńnie i nie dali spravazdaču za apošnija try hady svajoj dziejnaści. Im u vinu vystaŭlenaje taksama «falšavańnie rašeńnia Nacyjanalnaj rady».

Hieorhij Dźmitruk nazyvaje vyklučeńnie paplečnikaŭ «partyjnym samaačyščeńniem» i zaklikaje inšyja partyi pajści tym ža šlacham.

«Samaačyščeńnie — heta narmalny palityčny praces unutry kožnaj partyi. My ź im spravilisia», — zapeŭnivaje jon.

Dźmitruk adznačaje, što dla BCHD heta była balučaja, ale nieabchodnaja pracedura.

Pavodle jaho, vyklučanyja z partyi asoby hłyboka intehravanyja ŭ inšyja palityčnyja prajekty.

«Navošta im BCHD? Jany zrabili dastatkovuju kolkaść inšych arhanizacyj. Jany pierasiaduć u inšy svoj karablik i papłyvuć dalej. Im jość kudy sychodzić, — tłumačyć jon. — Nie mohuć ludzi, jakija zhubili suviaź sa svajoj partyjaj, być jaje pradstaŭnikami. Hałasavańnie ab vyklučeńni było amal adnahałosnym».

Ciapier pradstaŭnikom partyi ŭ Kaardynacyjnaj radzie źjaŭlajecca Vital Rymašeŭski.

Pa słovach Dźmitruka, BCHD nie delehavała Rymašeŭskaha ŭ Radu. Tudy byli padadzienyja inšyja kandydatury, ale jany nie byli zaćvierdžanyja.

10 lutaha aktyvisty BCHD pastanavili, što adzinym lidaram partyja zjaŭlajecca Pavieł Sieviaryniec. Jon razam ź Dźmitrukom sustaršynstvuje ŭ arhanizacyi.

«Heta prafanacyja, a nie źjezd»

Dzianis Sadoŭski nastojvaje, što 10 lutaha nijakaha zjedu nie było, a adbyŭsia schod supołki emihrantaŭ, bolšaść ź jakich nie mieła dačynieńnie da BCHD.

Pavodle jaho, z dvuch dziasiatkaŭ udzielnikaŭ nie bolš za piać byli siabrami partyjnaha arhkamitetu.

«Heta prafanacyja, a nie zjezd. Nijakaha vyklučeńnia Rymašeŭskaha, Kavalkovaj, Sadoŭskaha i Aksionava nie było. Jość kiraŭnictva, jakoje abirałasia na sapraŭdnym zjedzie ŭ Biełarusi. My praciahvajem pracu jak z tymi siabrami, jakija znachodzicca ŭ Biełarusi, tak i z tymi, chto za miažoju», — davodzić partyjec.

Sadoŭski kaža, što paŭhoda tamu rašeńniem Nacyjanalnaj rady Hieorhij Dźmitruk i Dzianis Dudkin sami byli vyklučanyja z partyi, tamu Dźmitruk — nijaki nie sustaršynia i nie siabra arhkamiteta BCHD.

Sadoŭski nazyvaje Dźmitruka pravakataram, jaki viadzie destruktyŭnuju dziejnaść pa dyskredytacyi partyi.

Pavodle Sadoŭskaha, Dźmitruk zarehistravaŭ u Polščy fond «Biełaruskaja Chryścijanskaja Demakratyja», ad jakoha i dziejničaje.

Partyjec kaža, što atrymlivaŭ ad Dźmitruka zaprašeńnie na schod, ale jon i jaho paplečniki paličyli, što «niama sensu chadzić na mierapryjemstva, jakoje nie maje dačynieńnie da BCHD».

Pa jaho słovach, za dva dni «da zjezda Dźmitruka» byŭ praviedzieny partyjny schod, na jaki sabrała pad 50 čałaviek. U im udzielničali aktyvisty BCHD navat ź Biełarusi. 95% aktyvistaŭ partyi znachodzicca ŭ Biełarusi, padkreślivaje Sadoŭski.

Volha Kavalkova na prośbu prakamientavać jaje vyklučeńnie z partyi dasłała «pres-reliz BCHD».

U im havorycca, što Dźmitruk «z-za parušeńniaŭ arhkamiteta biełaruskaj Chryścijanskaj Demakratyi» vyklučany sa składu arhanizacyi na pačatku 2022 hoda.

«Pry hetym Hieorhij Dźmitruk śviadoma ŭvodzić u zman biełaruskija ŚMI, vydajučy dziejnaść svajoj pryvatnaj inicyjatyvy za pracu arhkamiteta Biełaruskaj Chryścijanskaj Demakratyi», — adznačajecca ŭ im.

U im taksama havorycca, što ŭ Dźmitruka jość biznes u Biełarusi i jon całkam zaležyć ad «biełaruskaha režymu».

«Hety fakt daje padstavy mierkavać, što pravakacyi suprać BCHD robiacca Hieorhijem Dźmitrukom śviadoma i metanakiravana dla dyskredytacyi BCHD jak častki demakratyčnaha ruchu ŭ cełym», — zajaŭlajecca ŭ pres-relizie.

***

Partyja BCHD u Biełarusi nie była zarehistravanaja, choć nieadnarazova namahałasia heta zrabić.

Ad 2005 hoda jana dziejničaje, jak arhkamitet pa stvareńni partyjnaj arhanizacyi. Partyja kirujecca sustaršyniami. Da ciapierašniaha kanfliktu imi byli Pavieł Sieviaryniec, jaki ciapier u niavoli, Hieorhij Dźmitruk, Vital Rymašeŭski i Volha Kavalkova. Na sajcie arhanizacyi Dźmitruk nie zhadvajecca. Akramia Sieviarynca, lidarami partyi tam paznačanyja Rymašeŭski, Kavalkova i Sadoŭski.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

«Moj dziadźka Pavieł». Paŭłu Sieviaryncu — 47 hadoŭ

«Niebiełaruskija siły sprabujuć adchilić Cichanoŭskuju z dapamohaj Kaardynacyjnaj rady» — Milinkievič

Čaćviortym sustaršynioj BCHD abrana Volha Kavalkova

Kamientary12

 • Josik
  12.02.2024
  Voś hladzim na hetaje ha.no my, biełarusy, i razumiejem, što niama nacyi, niama lidara, kab vioŭ biełarusaŭ u budučyniu. Za što svaryciesia? Za mroi? Zianon Stanisłavavič, nie zmoh ty z BNF u 1992-94 pierakanać nasielnictva ŭ razvarocie na 180°, kab pačali budavać novuju krainu, nie zabyvajučysia ab dobrym minułym, zahulalisia ŭ nieviadoma što. Voś zaraz i davodzicca hladzieć i na łukašenkaŭskich błazanaŭ, i na, nazaviem ich volnymi, hetych błazanaŭ. Až dva cyrki ŭ krainie, ciažka, ale choć parahočym uščent.
 • BNF Adradžeńnie
  12.02.2024
  Dzie 2 biełarusy, tam 3 partyi.
 • Chchchch
  12.02.2024
  Jak zaŭsiody. Dziesiacihodździami ničoha nie mianiajecca. Što pavinna jašče zdarycca, kab "palityki" mocna nastupili na svaje ambicyi i "iajki", i pačali rabić štości słušnaje?

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki29

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki29

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →