Hramadstva66

Karpiankoŭ raskazaŭ, kolki vajskoŭcaŭ padrychtavali vahnieraŭcy

Namieśnik ministra ŭnutranych spraŭ i kamandujučy ŭnutranymi vojskami Mikałaj Karpiankoŭ pachvaliŭsia svaimi atradami. 

Fota: unutranyja vojski MUS

Razam ź instruktarami-vahnieraŭcami biełaruskija vajskoŭcy unutranych vojskaŭ treniravalisia siem miesiacaŭ. Na bazie navučalnaha centra «Vałoŭščyna» padrychtavali 1600 čałaviek.

Rychtavali kamandziraŭ, načalnikaŭ štaboŭ, šturmavikoŭ, snajpieraŭ, minamiotčykaŭ, dronščykaŭ, artylerystaŭ.

Karpiankoŭ paviedamiŭ, što stvorana 10 atradaŭ śpiecyjalnaha naznačeńnia i dva atrady dobraachvotnikaŭ.

Vajskoŭcam uručyli šeŭrony sa zhadkaj «Vahniera».

Fota: unutranyja vojski MUS

Kamientary6

 • Volha
  11.02.2024
  Heta paŭpryhožyna ci čverćpryhožyna na šeŭronie? 
 • Niesostojavšiejesia hosudarstvo
  11.02.2024
  Uhołovniki učat, vojennych ???,  kak stať uhołovnikami ???
 • Kasa na kamień
  12.02.2024
  Pytańnie , nu dyk Połk Klinoýskaha zbirajecca so zbrojej u rukach brać uładu ý Biełarusi. Nieadnarazova ž jany kazali ab hetym. Bačna što i łukašenkaýcy hatujucca da ýzbrojennaj baradźby za ýładu

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →