Hramadstva1919

Hrodzienka, jakuju raniej sudzili za BČB-štany, paklikała ŭsich na vybary i sfatahrafavałasia z byłym siłavikom

Hrodzienka Luboŭ Sarłaj, jakuju jašče letaś sudzili za raspaŭsiud «ekstremisckich» materyjałaŭ i niekalki razoŭ zatrymlivali na mitynhach, publična zaklikała ŭsich iści na vybary łukašenkaŭskich deputataŭ i sfatahrafavałasia ź Jaŭhienam Dudko, byłym pres-sakratarom UUS Hrodzienskaha harvykankama, zaŭvažyła Hrodna.life.

«Hałasujem, vyklučna, za hodnych kandydataŭ», — padpisała žančyna fota ŭ instahramie. I dadała cheštehi #25fievrala i #obožajuvybory.

Luboŭ zaklikała hałasavać za dyrektara Hrodzienskaha filijała RUP «Biełpošta» Andreja Anisimava. Mienavita z «Biełpošty» jaje zvolnili ŭ 2021 hodzie za prahuł. Tady hrodzienka chacieła ŭziać adhuł na 25 sakavika, kali adznačajecca Dzień Voli, ale joj jaho nie dali.

Luboŭ Sarłaj. Fota: instahram hrodzienki

Fota ź Jaŭhienam Dudko jana padpisała cheštehami #obožiekakojmužčina i #malinovojevarieńje.

Dudko z pres-słužby UUS Hrodzienskaha abłvykankama pierajšoŭ u Hrodzienskuju abłasnuju arhanizacyju fizkulturna-spartyŭnaha tavarystva «Dynama», dzie staŭ namieśnikam staršyni savieta. U 2020 hodzie jon byŭ na akcyjach pratestu i sačyŭ za zatrymańniami.

Hrodziency, jakija nie viedali pra źmienu hramadska-palityčnaj pazicyi Sarłaj, dziviacca ŭ kamientarach.

«Svajmu siabru Dudko pieradavaj vitanki ad sapraŭdnych haradziencaŭ. Moža, jon nie tolki z pradažnymi budzie fotkacca», — napisała palitemihrantka Julija Śliŭko.

Niekatoryja kamientary, naprykład, žurnalista Rusłana Kuleviča, Luboŭ užo vydaliła, a na inšyja adkazvaje smajlikami.

Što paŭpłyvała na źmienu pazicyi Lubovi, nieviadoma. Da hetaha jana ŭdzielničała ŭ zabiehach, arhanizavanych uładami, u jakich, jak praviła, udzielničajuć i siłaviki. Ale zusim užo nieprychavana raskryłasia tolki 9 lutaha.

U 2020-m prasłaviłasia BČB-štanami

Luboŭ Sarłaj nieadnarazova zatrymlivali i sudzili paśla vybaraŭ 2020 hoda. Spačatku jaje zatrymali 31 kastryčnika 2020 hoda. Potym pravaachoŭniki skłali pratakoły za ŭdzieł u niesankcyjanavanych mierapryjemstvach za fota ŭ instahramie. Niekatoryja spravy spynili z-za zakančeńnia terminu daŭniny.

Viadomaj stała historyja pra štany z BČB-łampasami — za prahułku ŭ ich dziaŭčyna vypłaciła štraf u 20 bazavych vieličyń (tady — 580 rubloŭ).

U krasaviku 2023 hoda Luboŭ aštrafavali na 30 bazavych vieličyń za raspaŭsiud «ekstremisckich» materyjałaŭ.

Kamientary19

 • Kažan
  10.02.2024
  Zdradnika!
 • hoblen
  10.02.2024
  Prostitie, ekstriemistskije matieriały - eto štany? Ili suhubo łampasy? 🤦‍♂️
 • Hańba
  10.02.2024
  Nu a što my chacieli - čas minaje, pieramohu nam nichto nie doryć, ludzi pierahortvajuć staronačku. Tym bolš pavahi niazłomnym. U pryncypie, dobraja navina - kožny achvočy moža paraŭnać siabie ź joj i skazać: "Ja chacia b nie skurviŭsia".

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →