Vajna

Alaksandr Syrski raskazaŭ, za košt čaho źbirajecca pieramahać u vajnie

Pryznačany 8 lutaha novy Hałoŭnakamandujučy USU Alaksandr Syrski zrabiŭ pieršuju zajavu na hetaj pasadzie. U joj jon raskazaŭ pra płanavańnie bajavych dziejańniaŭ, vajennuju łahistyku, adnaŭleńnie vajskovych čaściej i «budučyja viektary pabudovy pieramohi». Zajavu jon apublikavaŭ u svaim telehram-kanale.

Alaksandr Syrski. Fota: AP Photo/Roman Chop

Z «novych zadač» Syrski ŭ pieršuju čarhu nazvaŭ «detalovaje płanavańnie dziejańniaŭ usich orhanaŭ vajskovaha kiravańnia, abjadnańniaŭ, złučeńniaŭ i čaściej z ulikam patrebaŭ frontu ŭ najnoŭšaj zbroi, jakaja pastupaje ad mižnarodnych partnioraŭ».

Taksama jon zajaviŭ pra važnaść vajennaj łahistyki i kvalifikacyi asabovaha składu, a hałoŭnaj kaštoŭnaściu USU nazvaŭ žyćci i zdaroŭje vajskoŭcaŭ.

«Tamu zachavańnie bałansu pamiž vykanańniem bajavych zadač i adnaŭleńniem čaściej i padraździaleńniaŭ — ź intensifikacyjaj padrychtoŭki asabistaha składu — zastajecca jak nikoli aktualnym», — napisaŭ Syrski.

«Adnym z budučych viektaraŭ pabudovy pieramohi ŭ našaj vyzvalenčaj vajnie» kamandujučy nazvaŭ šyrokaje prymianieńnie bieśpiłotnych sistem i sučasnych srodkaŭ radyjoelektronnaj baraćby. A adnym z hałoŭnych składnikaŭ ahulnaha pośpiechu ŭ vajnie — nadziejny tył.

Nahadajem, što 8 lutaha prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski abjaviŭ pra zvalnieńnie Valeryja Załužnaha z pasady Hałoŭnakamandujučaha USU i pryznačyŭ zamiest jaho hienierał-pałkoŭnika Alaksandra Syrskaha, jaki raniej zajmaŭ pasadu kamandujučaha Suchaputnymi vojskami. 

Kamientary

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →