Adhadajecie značeńnie hetych słovaŭ na «M»?
Dla vašych babul heta była b lehkatnia, ale ci viedajecie vy, što aznačajuć hetyja słovy?
Startujem
Što razumieli pad słovam «madziéć»?
Nie. «Madziéć» aznačaje ledź žyć, žyć aby-jak, haravać, žyć u ciažkich umovach. Pachodzić ad staroha słavianskaha korania «mdł», ad jakoha pachodziać i słovy «młosna», «młości», «miedlenny».
Sapraŭdy! «Madziéć» aznačaje žyć aby-jak, haravać, žyć u ciažkich umovach. Pachodzić ad staroha słavianskaha korania «mdł», ad jakoha pachodziać i słovy «młosna», «młości», «miedlenny».
Nie. «Madziéć» aznačaje ledź žyć, žyć aby-jak, haravać, žyć u ciažkich umovach. Pachodzić ad staroha słavianskaha korania «mdł», ad jakoha pachodziać i słovy «młosna», «młości», «miedlenny».
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Kaho nazyvali madziochałam?
Sapraŭdy! Madziochała — heta toj, chto korpajecca, pavolna robić, pavolna ruchajecca, ad madochacca, madziochacca (pavolna rabić niešta).
Nie! Madziochała — heta toj, chto korpajecca, pavolna robić, pavolna ruchajecca, ad madochacca, madziochacca (pavolna rabić niešta).
Nie! Madziochała — heta toj, chto korpajecca, pavolna robić, pavolna ruchajecca, ad madochacca, madziochacca (pavolna rabić niešta).
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Madžáry — heta...
Tak! Madžáry — heta vialiki voz z drabinami. Pachodzić ad krymskatatarskaha «madžar», što značyć drabina.
Nie. Madžáry — heta vialiki voz z drabinami. Pachodzić ad krymskatatarskaha «madžar», što značyć drabina.
Nie. Madžáry — heta vialiki voz z drabinami. Pachodzić ad krymskatatarskaha «madžar», što značyć drabina.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Chto taki mahút?
Nie. Mahutam nazyvali vielmi dužaha, mocnaha čałavieka. Heta prasłavianskaje słova.
Nie. Mahutam nazyvali vielmi dužaha, mocnaha čałavieka. Heta prasłavianskaje słova.
Sapraŭdy! Mahutam nazyvali vielmi dužaha, mocnaha čałavieka. Heta prasłavianskaje słova
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Madyravácca aznačała toje ž, što i ...
Nie. Madyravácca aznačaje važničać, manierničać, kryŭlacca, dureć. Pachodzić ad pierakručanaha łacinizmu «maderavać».
Pravilna! Madyravácca aznačaje važničać, manierničać, kryŭlacca, dureć. Pachodzić ad pierakručanaha łacinizmu «maderavać».
Nie. Madyravácca aznačaje važničać, manierničać, kryŭlacca, dureć. Pachodzić ad pierakručanaha łacinizmu «maderavać».
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Jakoha čałavieka nazyvali mažným?
Nie. Mažným nazyvali čałavieka rosłaha, mocnaha ciełaskładu. Pachodzić ad słova «mahčy», jaki i «moža», «mahčyma»
Tak, sapraŭdy! Mažným nazyvali čałavieka rosłaha, mocnaha ciełaskładu. Pachodzić ad słova «mahčy», jaki i «moža», «mahčyma»
Nie. Mažným nazyvali čałavieka rosłaha, mocnaha ciełaskładu. Pachodzić ad słova «mahčy», jaki i «moža», «mahčyma»
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Mázki heta jaki?
Nie. Mázki — toj, jaki mažacca, ad słova mazać. Paraŭnajcie: ślizki, lipki.
Nie. Mázki — toj, jaki mažacca, ad słova mazać. Paraŭnajcie: ślizki, lipki.
Usio prosta: mázki — toj, jaki mažacca, ad słova mazać. Paraŭnajcie: ślizki, lipki.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Kaho biełarusy nazyvali máziaj ci maziépaj?

Tak! Mázia, maziépa — toje, što i rumza, roŭda, płaksun — dzicia, jakoje časta płača, zamurzanaje, nieakuratnaje dzicia.
Nie! Mázia, maziépa — toje, što i rumza, roŭda, płaksun — dzicia, jakoje časta płača, zamurzanaje, nieakuratnaje dzicia.
Nie! Mázia, maziépa — toje, što i rumza, roŭda, płaksun — dzicia, jakoje časta płača, zamurzanaje, nieakuratnaje dzicia.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Makáła — heta...
Nie. Makáła — toje, u što mačajuć ježu (sous, śmiatana, vieraščaka i ŭsio takoje).
Tak. Makáła — toje, u što mačajuć ježu (sous, śmiatana, vieraščaka i ŭsio takoje).
Nie. Makáła — toje, u što mačajuć ježu (sous, śmiatana, vieraščaka i ŭsio takoje).
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Mákavikam biełarusy nazyvajuć
Nie. Tut usio prosta i smačniuča: mákavik — heta piroh z makam.
Nie. Tut usio prosta i smačniuča: mákavik — heta piroh z makam.
Sapraŭdy. Tut usio prosta i smačniuča.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Maziepa!
Mała jakija biełaruski słoŭcy vy čuli, ale paśla hetaha testu ich stała značna bolš! Prynamsi tych, što pačynajucca na «M».
Pa novaj
Maziepa!
Mała jakija biełaruski słoŭcy vy čuli, ale paśla hetaha testu ich stała značna bolš! Prynamsi tych, što pačynajucca na «M».
Pa novaj
Tutejšy
Z vam nie prapadzieš! U luboj situacyi vy znojdziecie mahuta, jaki šturchanie vašy madžary.
Pa novaj
Tutejšy
Z vam nie prapadzieš! U luboj situacyi vy znojdziecie mahuta, jaki šturchanie vašy madžary.
Pa novaj
Makavik
Taki vydatny znaŭca biełaruskaj movy zasłužyŭ sałodki pačastunak!
Pa novaj
Makavik
Taki vydatny znaŭca biełaruskaj movy zasłužyŭ sałodki pačastunak!
Pa novaj