Hramadstva1010

Śviatar Lemiašonak nazvaŭ rasijskich akupantaŭ mučanikami, a svoj manastyr — malitoŭnaj «krepaściu» Rusi

«Dobra, kab usie źjechali. Škada, što jašče zastalisia — schavanyja apazicyjaniery. Ale niachaj by ŭsie źjechali».

Na čarhovym schodzie siaścior Śviata-Jelisaviecinskaha manastyra ŭ Minsku, jaki adbyŭsia na hetym tydni, słova ŭziała adna siastra, narodžanaja rasijanka, piša telehram-kanał «Chryścijanskaja vizija».

Jana raskazała historyju pra svajho znajomaha, žyćcio jakoha spačatku pajšło pad adchon z-za jaho schilnaściej. Ale potym jon pajšoŭ dobraachvotnikam na Danbas i zahinuŭ. I abstaviny jaho pachavańnia vymusili jaje asensavać, što jaje asiarodździe daremna asudžała mužčynu, bo jon zaraz pajšoŭ u Carstva Niabiesnaje.

Hetuju temu horača padtrymaŭ viadučy mierapryjemstva duchoŭnik Andrej Lemiašonak. Jon taksama zajaviŭ, što zahinułyja rasijskija sałdaty — heta mučaniki. A dalej raźviŭ temu hieapalityki: kali b Rasija nie atakavała, to ad jaje praz 10 hadoŭ ničoha b nie zastałosia. A zaraz koła historyi paviarnułasia ŭ inšy bok. Usio heta, viadoma, pavolna i baluča. Ale tym nie mienš Rasieja čyścicca. Vielmi mnohija źjechali. «Dobra, kab usie źjechali. Škada, što jašče zastalisia — schavanyja apazicyjaniery. Ale niachaj by ŭsio źjechali».

Svoj manastyr jon nazvaŭ krepaściu, u jakoj molacca za Ruś. «Chto, kali nie my» i «My pavinny stajać da kanca» — takimi łozunhami śviatar supravadžaŭ svaju pramovu. A ŭ kancy i zusim padsumavaŭ, što vajna idzie dla taho, kab nie razburalisia siemji, piša «Chryścijanskaja vizija».

Kamientary10

 • Josik
  09.02.2024
  Jaki ciomny les. Jašče adzin: A navošta taki śviet, dzie nie budzie rasiei? Zabojca raptoŭna stanovicca mučanikam? Začyniać treba takija prychody. Pazačyniali tych, chto byŭ suprać vajny, a chto jaje padtrymlivaje, małajčynki, pavahaj dziaržaŭnaj karystajucca. Dyk jakomu Bohu vy bjecie pakłony?
 • Apazicyjanier
  09.02.2024
  Kab ty ŭžo sam chutčej źjechaŭ u Carstva Niabiesnaje.
 • flp
  09.02.2024
  Tvoja ruś v ka&&pii, bies!

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →