Hramadstva

Biełarusy, jakim treba mianiać kalenny sustaŭ, biaspłatna mohuć pastavić tolki indyjski. Čamu?

Biełarusam, jakim patrebna zamiena kalennaha sustavu, u dziaržbalnicach prapanujuć biaspłatna pastavić impłantant indyjskaj vytvorčaści, chacia na rynku jość vybar. Čamu tak? Raźbirałasia vydańnie «Lusterka».

chuchurh-ortopied z impłantantom kolennoho sustava Orthopedic surgeon with replacement knee Chirurh-artapied ź impłantantam kalennaha sustava
Chururh-artapied ź impantantam kalennaha sustava. Fota: Peter Dazeley / Getty Images

Pra situacyju z zamienaj kalennaha sustavu ŭ redakcyju «Lusterka» napisała adna z čytačak. Jaje maci doŭha stajała ŭ čarzie na apieracyju. Niadaŭna na pryjomie doktar paabiacaŭ, što viasnoju joj pastaviać indyjski sustaŭ. Amierykanskich ci šviejcarskich na vybar niama. Pa słovach žančyny, na pryjomie jaje maci skazali, što šmat chto z pacyjentaŭ admaŭlajecca ad indyjskich impłantantaŭ i nie idzie na apieracyju.

Kolki kaštuje ŭstanoŭka impartnaha sustavu

Płatnaja pasłuha pa zamienie sustavu kaštuje pa roznamu. U 6-j haradskoj balnicy Minska pacyjentu pastaviać amierykanski za sumu ad 15 tysiač rubloŭ (kala 4650 dalaraŭ), u 11-j balnicy za ŭstanoŭku šviejcarskaha daviadziecca zapłacić ad 15 da 17 tysiač rubloŭ.

U adzinaj pryvatnaj klinicy, jakoj dazvolena stavić zamiežnyja pratezy — nabližanaj da siamji Łukašenki klinicy «Miersi», — niamiecki sustaŭ abydzieccaŭ u 17 500 rubloŭ (5400 dalaraŭ), amierykanski budzie kaštavać ad 18 tysiač rubloŭ (kala 5600 dalaraŭ).

Čamu ŭ dziaržaŭnych klinikach niama alternatyvy

Na haračaj linii Ministerstva achovy zdaroŭja žurnalistcy vydańnia patłumačyli, što ciapier pacyjentam prapanoŭvajuć kalennyja impłantanty tolki adnaho vytvorcy. Heta patłumačyli tym, što inšych u najaŭnaści niama — mahčyma, z-za sankcyj. Ale, adznačaje vydańnie, heta nie tak, bo sankcyi na tavary miedpryznačeńnia nie raspaŭsiudžvajucca.

U «Biełmiedtechnicy», jakaja zajmajecca zakupkaj techniki i vyrabaŭ miedycynskaha pryznačeńnia, patłumačyli, što zakupka indyjskich sustavaŭ adbyvajecca nie adzin hod. Vytvorca vyjhraŭ tendar. Na pradpryjemstvie skazali, što indyjskich sustavaŭ u krainu było pastaŭlena vielmi šmat — mahčyma, kala čatyroch tysiač.

Dapuščeńnie, što prablema z pastaŭkaj šviejcarskich ci amierykanskich sustavaŭ źviazana z sankcyjami, surazmoŭca nazvaŭ hłupstvam. Na jaho pohlad, prablema ŭ łahistycy.

Što viadoma pra indyjskija sustavy

Indyjskija endapratezy ŭ vialikaj kolkaści pastaŭlaje ŭ Biełaruś kampanija Neotech Solutions. Jak raniej vyśvietliŭ Biełaruski rasśledavalnicki centr (BRC), na jaje dolu prypadaje kala pałovy pastavak usich impłantaŭ. Pa adrasie rehistracyi kampanii ŭ Nievadzie (ZŠA) znachodzicca dom, jaki naležyć kiraŭnicy kampanii Natalli Rambalski i jaje mužu Vitalu. Sama Natalla kaliści skončyła BDUIR.

Vital Rambalski vałodaje kampanijaj Cybernet Jenterprises, jakaja zajmajecca infarmacyjnymi i miedycynskimi technałohijami, a taksama ŭdzielničaje ŭ tendarach na pastaŭku miedtavaraŭ u Biełaruś. U adnoj z zakupak u 2021 hodzie Cybernet Jenterprises i Neotech Solutions fihuravali jak pieramožcy dla dvuch roznych łotaŭ.

BRC vyśvietliŭ, što ŭ Biełarusi kiraŭnikom pradstaŭnictva Neotech Solutions u 2021 hodzie była Natalla Šamanoŭskaja, jakaja skončyła Akademiju MUS. Jana znajomaja z byłym kiraŭnikom Śledčaha kamiteta i namieśnikam ministra ŭnutranych spravaŭ Leanidam Hłuchoŭskim.

Ci jość biełaruskija sustavy

Jak piša «Lusterka», kalennyja sustavy ź niadaŭniaj pary ŭ Biełarusi staŭ vyrablać navukova-technałahičny park BNTU «Palitechnik». U žniŭni 2023-ha ŭ jaho «Biełmiedtechnika» zakupiła 600 kamplektaŭ pratezaŭ pa 3 tysiačy rubloŭ za kamplekt.

Čynoŭniki Ministerstva achovy zdaroŭja zajaŭlajuć, što biełaruskija pratezy nie horšyja za impartnyja. Ale telehram-kanał «Biełyja chałaty» pisaŭ pra niedastatkovy ŭzrovień i termin kliničnych vyprabavańniaŭ uzoraŭ. U publikacyi śćviardžałasia, što nichto nie moža pradstavić vynikaŭ i pakazčykaŭ vyžyvalnaści, źmieny kaściavoj tkanki, funkcyjanalnaści.

Čytajcie jašče:

Umacavańnie hetych troch zabytych hrup muskułaŭ moža značna palepšyć vašaje zdaroŭje

Praviedzieny kliničnyja vyprabavańni biełaruskaha endaprateza kalennaha sustava

Rasśledavańnie: «Sprava traŭmatołahaŭ» dapamahła biznesu siabroŭki siamji Łukašenki

«5-10% ad koštu prateza». KDB dadaŭ padrabiaznaściaŭ pra spravu traŭmatołahaŭ

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →