Hramadstva11

Chłopca ź Pietrykava buduć sudzić pa dvanaccaci palityčnych artykułach. Mahčyma, jon niadaŭna viarnuŭsia z-za miažy

Siarod artykułaŭ — «udzieł u terarystyčnaj arhanizacyi» i «ŭdzieł na terytoryi inšaj dziaržavy va ŭzbrojenym farmiravańni abo ŭzbrojenych kanfliktach, vajennych dziejańniach, nabor abo padrychtoŭka ludziej dla takoha ŭdziełu».

Ivan Suchamieraŭ. Fota ź jahonaj staronki Ukantakcie

Mužčynu kličuć Ivan Suchamieraŭ. Jamu 28 hadoŭ, i jon rodam ź Pietrykava, rajcentra ŭ Homielskaj vobłaści. Vučyŭsia ŭ Mazyrskim dziaržaŭnym piedahahičnym univiersitecie na sacyjalnaha rabotnika. Paśla žyŭ u Homieli.

Ivan vykazvaŭsia suprać dekreta ab darmajedach u 2017-m, a paśla ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu zaniaŭ praŭkrainskuju pazicyju. U jahonych sacsietkach taksama jość biełaruskaja nacyjanalnaja simvolika dy reposty roznych biełaruskich inicyjatyvaŭ.

Dalej jahonyja ślady hublajucca — sacsietki chłopca nieaktyŭnyja abo vydalenyja. Na jahonaj užo vydalenaj staroncy Ukantakcie napisana, što chłopiec žyŭ u Varšavie, ale inšych śviedčańniaŭ pra heta niama. Adšukać jahonych znajomych, jakija bačyli jaho ŭ bolš-mienš niadaŭni čas, nie atrymałasia.

Ivana zatrymali ŭ červieni 2023-ha ŭ Pietrykavie i prysudzili sutki za raspaŭsiud ekstremisckich materyjałaŭ. Paśla hetaha, imavierna, jaho pieraviali ŭ SIZA pa kryminalnaj spravie.

Suchamierava pačnuć sudzić 15 lutaha pa dvanaccaci artykułach kryminalnaha kodeksa: «zdrada dziaržavie» (č. 1 art. 365 KK RB), «udzieł u terarystyčnaj arhanizacyi» (č. 2 art. 290-5), «udzieł na terytoryi inšaj dziaržavy va ŭzbrojenym farmiravańni abo ŭzbrojenych kanfliktach, vajennych dziejańniach, nabor abo padrychtoŭka ludziej dla takoha ŭdziełu» (č. 1 art. 361-3), «dyskredytacyja Respubliki Biełaruś» (art. 369-1), «udzieł u ekstremisckim farmiravańni» (č. 3 art. 361-1), «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści» (č. 2 art. 361-4), «paklop na Łukašenku» (č. 2 art. 367), «finansavańnie ekstremisckaj dziejnaści» (č. 1 i č. 2 art. 361-2), «zakliki da sankcyjaŭ» (č. 3 art. 361) i «ździek ź dziaržaŭnych simvałaŭ» (art. 370). 

Ivanu pahražaje da piatnaccaci hadoŭ kałonii.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary1

  • Vytrymki i mužnaści!
    09.02.2024
    Rodnym i blizkim žychara Pietrykava Ivana Suchamierava. Trymajciesia! Sił vam i mužnaści pieražyć usio. Vaš Ivan - hieroj, raz režym Łukašenki jamu stolki artykułaŭ naviesiŭ. Nie słuchajcie chłuśniu miantoŭ i śledakoŭ, nie davajcie siabie zapužać. Nie vier, nie bojsia, nie prasi.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →