Kultura

U Maryj Eł pierakłali «Kurhan» Kupały

U hetym rasijskim rehijonie vychodzić litaraturna-mastacki časopis «Ončyko» («Napierad»). Na staronkach vydańnia, jakoje ŭžo šmat dziesiacihodździaŭ prapahanduje maryjskuju litaraturu i maryjskuju movu, apošnim časam štohod drukujucca pierakłady tvoraŭ biełaruskich paetaŭ i prazaikaŭ.

Napeŭna, «Kurhan» byŭ napisany ŭ hetym budynku ŭ Vilni, dzie ŭ 1911-1913 hadach była redakcyja «Našaj Nivy»

U pryvatnaści, nadrukavany vieršy, apaviadańni, kazki Hienadzia Aŭłasienki, Alesia Badaka, Ryhora Baradulina, Navuma Halpiaroviča, Aleha Ždana, Mikoły Miatlickaha…

Novaja publikacyja — paema «Kurhan» narodnaha pieśniara Biełarusi Janki Kupały ŭ pierakładzie na maryjskuju movu, jaki zrabiŭ Anatol Cimirkajeŭ. Paema drukujecca ŭ trecim, sakavickim, numary časopisa «Ončyko», piša «Źviazda».

Stvoranaja bolej jak stahodździe nazad, paema-bałada Ja. Kupały «Kurhan» (upieršyniu nadrukavana ŭ haziecie «Naša Niva» 2 červienia 1912 hoda) pierakładziena na mnohija movy narodaŭ śvietu — ruskuju (isnuje niekalki pierakładaŭ), uźbiekskuju (pierakładčyk Mirtemir), asiecinskuju (A. Puchajeŭ), bałharskuju (N. Vyłčaŭ), kitajskuju (Čžu Czi)

… Maryjski paet i pierakładčyk Anatol Cimirkajeŭ — viadomy ŭ Rasijskaj Fiederacyi, u Maryj Eł litaratar.

— Ja pad uražańniem kupałaŭskaj tvorčaści, — prakamientavaŭ litaraturnuju padzieju pierakładčyk Anatol Cimirkajeŭ. — «Kurhan» zachapiŭ usiu maju śviadomaść. I praz stahodździe čucien bol, čucien stohn nie tolki huślara, narodnaha muzyki, čuć hołas mastactva, jakoje ŭ svajoj ščyraści i nieabyjakavaści zaŭždy abudžaje narod, danosić da jaho praŭdu. Zaraz ja pracuju nad pierakładami paezii sučasnych biełaruskich paetaŭ. U bližejšy čas źjaviacca novyja publikacyi, jakija adkryjuć maryjskamu čytaču šmat novaha i cikavaha. 

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →