Hramadstva

«Nazvanaja suma — heta tolki mara». Biełaruski raskazali, kolki im treba hrošaj dla ščaścia i chto ŭ siamji pavinien ich zarablać

Univiersalnaj sumy, jakaja nieabchodnaja dla kamfortnaha i zabiaśpiečanaha žyćcia, nie isnuje. Dy i na viečnaje pytańnie «Chto ŭ siamji pavinien bolš zarablać?» vyraznaha i adnaznačnaha adkazu niama. Myfin.by spytaŭsia ŭ biełarusak, kolki hrošaj im chapiła b dla dobraha žyćcia i ci pavinien asnoŭny dachod u siamju prynosić mužčyna.

«Hrošy dajuć mahčymaść realizoŭvać mary i žadańni»

Taćciana, 53 hady, juryst

«Hrošaj šmat nie byvaje. Kolki treba dla ščaścia — dakładnuju ličbu nie nazavu. A voś dla kamfortnaha žyćcia mnie b chapiła kala 5000 rubloŭ u miesiac. Hetaja suma budzie nie tolki całkam zakryvać bazavyja patreby (ježa, apłata kamunalnych pasłuh i mabilnaj suviazi i h. d.), ale i dazvolić realizoŭvać mary i žadańni, atrymlivać novyja ŭražańni i stanoŭčyja emocyi. Naprykład, padarožžy, rehularnyja pachody ŭ sałon pryhažości i mnohaje inšaje. Nazvanaja suma — heta tolki mara, pakul mieć taki dachod nie ŭdajecca.

Dobra, kali mužčyna zarablaje dastatkova. U takim vypadku žančyna moža dazvolić sabie vybrać prafiesiju ci sposab zarobku, jaki nie vymotvaje jaje fizična i maralna. Heta daje mahčymaść prajaŭlać siabie ŭ tvorčaści, naprykład. U takich situacyjach žančyna nie zaležyć ad hrašovaj, ale niekamfortnaj pracy, jakaja prynosić šmat stresu.

Adnak na praktycy nie zaŭsiody mužčyna moža ŭziać na siabie poŭnuju materyjalnuju adkaznaść za siamju. Dy i situacyi ŭ žyćci byvajuć roznyja, tamu liču, što finansavaja niezaležnaść pavinna być u kožnaj pradstaŭnicy pryhožaha połu».

«Zarobku chapaje, kab nie abmiažoŭvać siabie»

Anastasija, 29 hadoŭ, urač-piedyjatr

«Kab žyć, nie abmiažoŭvajučy siabie ŭ mnohich žadańniach, mnie chapaje sumy, jakuju zarablaju ciapier, — kala 2300 rubloŭ. Heta dachod adnaho čałavieka. Asnoŭnyja vydatki: arenda pakoja, dohlad za saboj, pakupki dla doma, absłuhoŭvańnie aŭtamabila.

Adnak varta ŭličvać, što ŭ budučyni ja chacieła b rehularna padarožničać i mieć ułasnaje žyllo, a na heta patrabujecca niemaleńkaja suma. Tamu dadatkova nie pieraškodzili b srodki, jakija išli b u skarbonku.

Ja liču, što ŭ siamji pavinny abodva partniory zarablać. Dva razumnyja čałavieki, jakija imknucca da raźvićcia, buduć sumiesna dasiahać paznačanych metaŭ. Kožny člen siamji pavinien być samadastatkovym (niezaležna ad połu).

Asabista dla mianie važnaja finansavaja niezaležnaść, tamu nie chacieła b tolki siadzieć doma i čakać, kali źjavicca mužčyna, jaki mianie całkam zabiaśpiečyć».

Fota: freepik.com

«Nie važna, chto ŭ siamji zarablaje bolš»

Ina, 47 hadoŭ, psichołah

«Dla kamfortnaha žyćcia siamji z troch čałaviek było b dastatkova 4500-5000 rubloŭ, choć pakul takuju sumu my nie zarablajem. Hetych hrošaj chapiła b na zadavalnieńnie bazavych patrebaŭ, a taksama na miedycynu (rehularnaja zdača analizaŭ, dyjahnostyka, kupla vitaminaŭ), bjuci-pracedury, adzieńnie. I byli b srodki, kab adkładać na adpačynak za miažoj (choć by raz u hod). Pytańnie žylla ŭ nas nie staić, bo jość ułasnaja kvatera.

Dla mianie ŭ siamji niama paniaćcia «pavinien». Absalutna niepryncypova, chto zarablaje bolš. Važna, kab abodvuch, i muža, i žonku, usio zadavalniała i jany mahli damovicca pamiž saboj. Ja dla siabie vybrała partniorskija adnosiny, kali abodva členy siamji imknucca sumiesnymi namahańniami dasiahnuć svaich metaŭ.

Biezumoŭna, treba imknucca da finansavaj niezaležnaści. Ale, jak mnie zdajecca, ja pakul nie zarablaju dastatkova, kab adčuvać jaje».

Fota: freepik.com

«Hałoŭnaje, kab pamiž partniorami była damoŭlenaść, jakaja ŭsich zadavalniaje»

Volha, 32 hady, markietołah

«Mahu skazać, što dla kamfortnaha žyćcia majoj siamji z troch čałaviek chapiła b kala 3500 dalaraŭ (ciapier zarablajem kala 2500 dalaraŭ). Ale adrazu adznaču, što niemałaja častka ciapierašniaha dachodu sychodzić na arendu žylla i pryvatny dziciačy sad dla dački. Ciapierašniaha zarobku ŭ cełym chapaje, ale voś adkładać, stvarać finansavuju padušku biaśpieki i rabić bujnyja pakupki nie ŭdajecca zusim.

U kožnaj siamji svaje praviły, tamu niama adnaznačnaha adkazu na pytańnie «Chto pavinien prynosić asnoŭny dachod?» Hałoŭnaje, kab pamiž partniorami ŭ hetych pytańniach była damoŭlenaść, jakaja ŭsich zadavalniaje.

Što tyčycca finansavaj niezaležnaści. U dekrecie dva hady ja nie pracavała. U adpačynak pa dohladu za dziciem sychodziła emacyjna vyharałaja, praŭda, byli hrašovyja aščadžańni, u jakija mahła zaleźci. Na druhim hodzie dekretnaha adpačynku pačała adčuvać dyskamfort — jak finansavy, tak i emacyjny. Na treci hod znajšła novuju addalenuju pracu pa svajoj śpiecyjalnaści. Tak što finansavaja niezaležnaść dla mianie sapraŭdy važnaja, dy i ciažka ŭjavić siabie tolki chatniaj haspadyniaj biez spravy».

Kamientary

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →