Śviet77

Žurnalisty daviedalisia, chto pierakanaŭ Orbana dapamahčy Ukrainie

Spatrebiłasia šmatmiesiačnaje abajańnie z boku premjer-ministra Italii Džordžy Miełoni i haścinnaść Emaniuela Makrona, kab prymusić premjer-ministra Vienhryi pahadzicca padtrymać adpraŭku dapamohi Ukrainie na 50 miljardaŭ jeŭra.

Džordža Miełoni, premjer Polščy Matevuš Maraviecki i Viktar Orban. Fota: Geert Vanden Wijngaert / AP

Miełoni viała razmovy z Orbanam dziakujučy ich daŭnim adnosinam, skazali dva dypłamaty z krain, jakija nie padzialajuć jaje pravych palityčnych pohladaŭ. «Jana niekalki razoŭ sprabavała stać suviaznym źvianom, i składvajecca ŭražańnie, što hetym razam heta spracavała», — skazaŭ Politico adzin z dypłamataŭ.

Makron u studzieni zaprasiŭ Orbana na abied u Jelisiejski pałac, padčas jakoha zaklikaŭ padzialicca mierkavańniem, jak lepš intehravać uschodnija krainy Jeŭropy. Prezident Francyi adyhraŭ klučavuju rolu ŭ pieramovach, padkreślili krynicy vydańnia z roznych krain.

«Jon nikoli nie chacieŭ antahanizavać Orbana, a chutčej pryciahnuć jaho na svoj bok. Heta padychod, jaki akuplajecca siońnia», — skazaŭ surazmoŭca, blizki da prezidenta.

Orban, narešcie, zdaŭsia za śniadankam z kiraŭnikom Jeŭrakamisii Ursułaj fon der Lajen, kancleram Niamieččyny Ołafam Šolcam, Emaniuelem Makronam i Džordžaj Miełoni.

Pastanova, pryniataja na samicie ŭ Bruseli ŭ čaćvier, była klučavoj dla lidaraŭ ES, jakija chacieli prademanstravać padtrymku Ukrainie, adnačasova pakazaŭšy, što jany zdolnyja strymać vieta Vienhryi. Orban nieadnarazova pahražaŭ prymianić taktyčnaje vieta pa šyrokim kole jeŭrapiejskich pytańniaŭ, kab uziać hrošy ŭ ES.

Vystupajučy na sustrečy ŭ čaćvier, lidary padkreślili, što, choć uhoda biez udziełu Vienhryi mahčymaja, dla Rasii heta budzie sihnałam pra adsutnaść jeŭrapiejskaha adzinstva.

Kamientary7

 • Jo
  03.02.2024
  Nu, heta bajka niejkaja dla pressy.
 • Biełarus
  03.02.2024
  Jo, Tak, jaŭna skazali jamu vyrazna, što nie budzie tvajho podpisu - nie atrymaješ babak. I dali zrazumieć, što heta nie žart, a całkam surjozna. I ŭsio. A chto heta kankretna davioŭ, nie maje vialikaha značeńnia.  
 • dočka Maksima Dizajniera
  03.02.2024
  i radi etoj foty
  ludzi hibli...

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →