Hramadstva1010

Dzie ciapier žonka aficera Julija Arciuch? Šmat cikavaha

Imia Julii Arciuch biełarusy ŭpieršyniu pačuli na žanočym forumie «Za Biełaruś», dzie jana vydała prapahandysckuju tyradu «jak žonka aficera dy šmatdzietnaja maci». Dzie jana ciapier i chto toj aficer?

Julija Arciuch. Fota ź jaje instahrama

U sacyjalnych sietkach 36-hadovaja Julija Arciuch, jakaja vyrasła ŭ vajskovym harnizonie, lubić razvažać pra siamiejnyja kaštoŭnaści, padkreślivaje, jak dobra baćki jaje vychavali. A siarod hałoŭnych tradycyj u jaje siamji — pajezdki pa chramach Biełarusi.

Muža ŭ intervju prapahandystka zhadvaje jak sapraŭdnaha mužčynu ź vialikaj litary, jaki biare na siabie adkaznaść za traich dziaciej i žonku. Kaža, naprykład, što jon dapamoh siamji «ŭvieści piersanalnyja sankcyi suprać Zachadu» i zamiest dźviuch patelniaŭ Tefal, jakija prasiła nabyć žonka, pryvioz z kramy patelni biełaruskaj vytvorčaści.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Dyk chto ž hety paŭmifičny aficer? Zhodna z bazaj «Biełpoł», u 2009 hodzie Julija stała žonkaj Ivana Arciucha. Toj pracavaŭ u budaŭničych arhanizacyjach. Ale aficer, jakoha apisvaje prapahandystka, najchutčej nie jon, choć infarmacyi pra razvod ź im u bazie niama.

(Pieršapačatkova ŭ tekście było pamyłkova paznačana, što aficer KDB — Ivan Arciuch). 

Pa źviestkach z bazy druhaja dačka Arciuch (2015 hoda naradžeńnia) zapisanaja pad inšym proźviščam. Jaje baćkam paznačany Uładzisłaŭ Śniažycki, aficer KDB. Abviestku ab prodažy jaho hrodzienskaj kvatery Julija Arciuch niadaŭna pościła ŭ instahramie.

Śniažycki vučyŭsia ŭ SPTV-54 (ciapier heta Čačerski dziaržaŭny techničny kaledž). Pracavaŭ u Hrodzienskaj śpiecyjalizavanaj dziciača-junackaj škole alimpijskaha reziervu №4. Paźniej staŭ supracoŭnikam «Alfy» KDB.

Uładzisłaŭ Śniažycki. Fota z bazy «Biełpoł»

Darečy, z-za svajoj druhoj dački Julija pačała zajmacca hramadskaj dziejnaściu. U dziaŭčynki vyjavili fieniłkietanuryju (heta spadčynnaje zachvorvańnie, źviazanaje z parušeńniem mietabalizmu aminakisłot, hałoŭnym čynam fieniłałaninu).

— Tady ŭ krainie možna było nabyć tolki impartnyja pradukty, jakija kaštavali šmat hrošaj, u dziciačych sadočkach dzieciam nie arhanizoŭvali charčavańnie, dy i ŭ škołach taksama. Ciapier dzietki spakojna chodziać u sadok, škołu i jość mahčymaść kupić ajčynnyja pradukty, jakija nie tolki bolš dastupnyja, ale i adroźnivajucca svajoj jakaściu, — pisała Julija ŭ svaim instahramie.

U intervju «Źviaździe» prapahandystka taksama raspaviała pra pieraškody, jakija stvarała dziaržava: nieabchodnyja chvorym dzieciam pradukty ciažka było zakazvać za miažoj, bo jakraz u toj čas źmianilisia patrabavańni ŭvozu, pavysilisia mytnyja pošliny. Prablem było šmat, a pytańnie pra sacyjalny košyk nieabchodnych praduktaŭ dla dziaciej ź fieniłkietanuryjaj nichto asabliva nie śpiašaŭsia vyrašać.

Julija była siarod tych baćkoŭ, chto pačaŭ zmahacca za prava svaich dziaciej na jakasnaje žyćcio. Voś jakija vyniki jana zrabiła:

— Vielmi važna nie svarycca ź dziaržstrukturami, a padychodzić racyjanalna da pytańnia, brać siabie ŭ ruki i iści vyrašać pytańnie. Danieści ludziam, jakija vałodajuć peŭnymi kampietencyjami, što vy pryjšli nie skandalić, nie nahruzić dadatkovaj rabotaj čałavieka, a chočacie vyrašyć prablemu svajho dziciaci. 

Julija b mahła zastacca viadomaj dziakujučy voś takim dasiahnieńniam. Ale ž jana maryła być zorkaj. 

Toje, jak chočacca žančynie choć kryšačku nablizicca da niebažycharoŭ, kidajecca ŭ vočy. Naprykład, jana apublikavała fota knižki Michaiła Miaśnikoviča «Tak było. + Asabistaje» i padkreśliła, što były premjer-ministr sam padaryŭ ekzemplar jaje baćku.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Čytajcie taksama: U pradmovie dvojčy cytujecca Pucin i ni razu Łukašenka — recenzija na chaatyčnyja miemuary Miaśnikoviča

U kantekście hetaha prapahandystka paviedamiła padpisčykam, što i sama abaviazkova napiša knihu. I padrabiazna raspaviadzie, jak Miaśnikovič dapamahaŭ joj rychtavacca da ekzamiena pa fiłasofii na adnym ź siamiejnych mierapryjemstvaŭ.

— A paśla, razam z žonkaj Ludmiłaj, advieźli mianie dadomu. Heta byŭ pačatak 2000-ch, ale, mabyć, z vyšyni svajho dośviedu mianie pakinuli adnu, staranna ŭsio ahledzieŭšy.

Što i čamu šukaŭ u toj kvatery Miaśnikovič — zahadka.

Va ŭłasnaści Arciuch, pa danych «Biełpoł», dom u vioscy Słabodka pad Fanipalem, pabudavany z pryciahnieńniem ilhotnaha kredytu.

Skrynšot instahramu Julii Arciuch

Čas mahčymaściaŭ dla Arciuch nastaŭ u 2020 hodzie, kali z telebačańnia praz maralnyja pryncypy syšło šmat daśviedčanych supracoŭnikaŭ, a kiraŭnictvu treba było choć kimści zabivać efir. Na pieršy płan vyjšli nie prafiesijnyja jakaści, a adsutnaść sumleńnia i hatoŭnaść z surjoznym tvaram rabić maksimalna absurdnyja zajavy.

Fota: «SB»

Zhodna z aficyjnaj viersijaj, Kirył Kazakoŭ, jaki tady vykonvaŭ abaviazki hienieralnaha dyrektara STB, ubačyŭ emacyjanalny vystup Arciuch na žanočym forumie «Za Biełaruś» i prapanavaŭ joj vieści ŭłasnuju rubryku na telebačańni.

Jaki ŭ Arciuch byŭ dośvied u žurnalistycy da 2020 hoda? Nulavy. Jana ščyra kaža, što ŭsio žyćcio była tolki telehledačom. Ale ž pracavała tak staranna, što chutka trapiła va ŭkrainskuju bazu «Miratvorac».

Byłyja adnakłaśniki novaśpiečanaj prapahandystki nie acanili jaje «tvorčaść». Kali Arciuch piša pra ich, to namiakaje, što z-za jaje namahańniaŭ niechta z byłych siabroŭ moh papaści za kraty.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

— Pieryjadyčna telefanujuć i papisvajuć zamiežnyja zmahary. Voś i siońnia niechta telefanavaŭ. A ja zajšła ŭ svaju asabistuju HU BAZU z archiŭnymi danymi pahroz i abraz. Maje byłyja adnakłaśniki tady mocna staralisia ŭ hetym kirunku. Cikava, dzie jany ciapier. Adzin ź ich pisaŭ u ahulnym čacie, što na viečar sustrečy vypusknikoŭ nikoli nie pryjdzie, kali tam budu ja, bo jon mianie nienavidzić. A ja voś dumaju, u SIZA chiba jość viečary sustreč, dy i navošta mnie tudy iści.

Zdajecca, na telebačańni zorka Julii Arciuch zhasła tak chutka, jak i ŭspychnuła. Apošni raz jaje aŭtarskaja rubryka «Niahładka» vychodziła na STB 18 lutaha 2022 hoda. Sama Julija źjaŭlałasia ŭ navinach u vieraśni minułaha hoda — i toje nie jak žurnalistka, a jak staršynia hramadskaha abjadnańnia «Budučynia bieź miežaŭ» (jakoje dapamahaje dzieciam ź fieniłkietanuryjaj). A da hetaha jana była na ekranie ŭ lipieni — udzielničała ŭ moładzievym fiestyvali na bierazie Biareziny i davała kamientar jak «hramadski dziejač». Časam jaje zaprašajuć u tok-šou jak šmatdzietnuju maci. Apošni siužet, dzie Julija była ŭ kadry jak karespandentka, vyjšaŭ na STB u mai 2023 hoda.

Prahramy «U ludziach» na telekanale «RTR-Biełaruś», u jakoj Arciuch udzielničała, nie było ŭ raskładzie ŭ minułuju niadzielu, u nastupnuju jaje taksama niama.

Skrynšot instahrama Julii Arciuch

Ciapier Arciuch maryć atrymać rolu ŭ mastackim filmie — abaviazkova pra vajnu. 

Kamientary10

 • Kastuś
  09.02.2024
  Abarmot, nie pomnit. Pamiať dievičja
 • Pytańnie
  09.02.2024
  A chto jaje baćki? Nie napisali proźviščy baćkoŭ i ci biełarusy jany?
 • Au
  09.02.2024
  A sdiełajtie čtoto podobnoje pro koušyk, rudzika, viačorku? Pobolšie spletien, domysłov, fotok iz socsietiej (čto nielehalno biez sohłasija sobstvieńnikov), i pr. Słabo?

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →