Vajna1313

Zialenski maje namier abviaścić ab zvalnieńni Załužnaha ciaham niekalkich dzion — CNN

Hałoŭnakamandujučy Ukrainy Valeryj Załužny byŭ vyklikany na sustreču ŭ ofis prezidenta ŭ paniadziełak, dzie jamu abvieścili, što jaho zvalniajuć, paviedamili CNN dźvie krynicy. Pa słovach surazmoŭcy, na sustrečy Uładzimir Zialenski zajaviŭ, što admova ad novaj pasady nie admianiaje toj fakt, što z pasady hałoŭnakamandujučaha USU jaho zvolniać.

 Valeryj Załužny. Fota: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Aficyjnaj abjavy zroblena nie było, adnak prezidencki ŭkaz čakajecca da kanca tydnia, paviedamiła CNN adna z krynic. 

Čutki ab sustrečy z prezidentam i zvalnieńni Załužnaha, jakija raźlacielisia pa Kijevie ŭ paniadziełak uviečary, nadali realnaść raskołu, jaki, pa ahulnym mierkavańni, paŭstaŭ pamiž prezidentam i hałoŭnakamandujučym paśla pravału ŭkrainskaha kontrnastupleńnia ŭ minułym hodzie. 

Kažuć, što napružanaść asabliva ŭzrasła, kali Załužny apisaŭ vajnu z Rasiejaj jak patavuju situacyju ŭ intervju časopisu The Economist u listapadzie.

U paniadziełak pres-sakratar prezidenta Siarhiej Nikifaraŭ zajaviŭ CNN i inšym ŚMI, što čutki ab zvalnieńni hałoŭnakamandujučaha suchaputnymi vojskami nie adpaviadajuć rečaisnaści. Ministerstva abarony taksama apublikavała paviedamleńnie ŭ sacyjalnych sietkach, u jakim havaryłasia, što ŭsio heta niapraŭda. 

U svaim štodzionnym viačernim zvarocie ŭ paniadziełak sam Zialenski naohuł nie zhadaŭ hałoŭnakamandujučaha armijaj. 

Ale, pavodle adnoj z krynic, na nievialikim schodzie ŭ kabiniecie ŭ paniadziełak, na jakim taksama prysutničaŭ ministr abarony Rustem Umieraŭ, prezident zajaviŭ, što «pryniaŭ pastanovu zvolnić hałoŭnakamandujučaha ŭzbrojenymi siłami». Heta infarmacyja adpaviadaje paviedamleńniam inšych ŚMI.

U razmovie, apisanaj jak «spakojnaja», Zialenski zatym prapanavaŭ Załužnamu inšuju pasadu, ad jakoj Załužny admoviŭsia. 

Zatym prezident Ukrainy padkreśliŭ svajo rašeńnie, zajaviŭšy, što toj fakt, što Załužny admoviŭsia ad novaj pasady, nie mianiaje taho faktu, što jon adchilajecca ad svajoj ciapierašniaj pasady.

 CNN u sieradu źviarnuŭsia ŭ ofis prezidenta z prośbaj ab dalejšych kamientarach, ale nie atrymaŭ adkazu. 

Ciapier abmiarkoŭvajucca dva imia ŭ jakaści mahčymych pierajemnikaŭ, paviedamiła CNN adna z krynic, vysokapastaŭleny vajenny kamandzir.

Adnym ź ich zjaŭlajecca ciapierašni kiraŭnik HUR Ministerstva abarony Kirył Budanaŭ, 38-hadovy hienierał, viadomy svaimi ciesnymi suviaziami ź Zialenskim i jaki ličycca pradstaŭnikom novaha pakaleńnia vojenačalnikaŭ.

Na pytańnie CNN u intervju ŭ aŭtorak, ci źbirajecca jon stać novym hałoŭnakamandujučym Ukrainy, Budanaŭ adkazaŭ admoŭna, vykazaŭšy zdahadku, što małavierahodna, što jon razmaŭlaŭ by z CNN u toj momant, kali b takoje pryznačeńnie było tolki što pryznačanaje.

«My znachodzimsia ŭ stanie vajny, i ŭsie baki vykarystoŭvajuć usie dastupnyja srodki, uklučajučy infarmacyjnuju vajnu», — dadaŭ kiraŭnik vajskovaj vyviedki.

Inšym lidaram zjaŭlajecca Alaksandr Syrski, ciapier kamandujučy suchaputnymi vojskami Ukrainy.

Ofis Syrskaha nie adkazaŭ na sprobu CNN źviazacca ź im.

Niahledziačy na pravał kontrnastupleńnia Ukrainy, jaki nie dazvoliŭ damahčysia jakoha-niebudź istotnaha prahresu ŭ adciskańni rasijskich vojskaŭ na poŭdzień i ŭschod krainy, Załužny zastajecca adnym z samych papularnych lidaraŭ u krainie.

Apytańnie, apublikavanaje Kijeŭskim instytutam sacyjałohii ŭ śniežni, pakazała, što 88% ukraincaŭ daviarajuć Załužnamu. Rejtynh adabreńnia Zialenskaha, choć taksama vysoki, byŭ značna nižejšy — 62%. 

Apytańnie było praviedziena paśla taho, jak roznahałośsi pamiž dvuma lidarami, vyjšli na pavierchniu.

Kamientary13

 • Avstrijak
  01.02.2024
  Dieło nie v kontrnastuplenii a v 88% i 62%
 • Biełaruski narod
  01.02.2024
  Ukrainski narod, voś tolki biełarusy ŭsio nijak nie mohuć zvolnić adnaho saŭhaśnika. 30 hod jak nie mohuć
 • Yn
  01.02.2024
  Ranovato vzialiś za lubimoje dieło - dielež piroha, jeŝie myšiej s vostoka ot nieho nie otohnali. I kažietsia, pobieždajut tie, kto ljut v uši vieličajšieho aktiera i vojennačalnika vsiech vriemien rozovuju vodu o buduŝich lehkich pobiedach - nado tolko topnuť nožkoj i otdať prikaz pobiediť. 

  PS. Riejhana iz nieho nie vyšło, a vied́ v fievrale 22-ho načał s barabannym bojem. Možno vyjti iz kvn-a, no kvn iz siebia nie vytriasieš.

  PPS. Intieriesno, koho vybieriet śledujuŝim choziainom Podolak. Jeśli nie ošibajuś, u parazitov (v biołohičieskom - nie v obidnom smyśle) eto tak i nazyvajetsia - "choziain"?

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury13

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Usie naviny →
Usie naviny

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Rasijski sałdat prystreliŭ paranienaha kalehu. Prapahanda sprabavała śpichnuć heta na ŭkraincaŭ20

Tolki za apošni miesiac nad Biełaruśsiu pralatali 6 pasažyrskich samalotaŭ, jakija nie pavinny byli hetaha rabić

Aŭtar «Śvińniaŭ» Čarnucha vydaje novuju knihu — daviedalisia detali1

U Mastach razabrali samy doŭhi padviesny most Biełarusi FOTY1

Azaronak nazvaŭ Kačanavu etałonam stylu28

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury13

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Hałoŭnaje
Usie naviny →