Hramadstva

Siły śpiecapieracyj praciahvajuć znachodzicca na ŭkrainskaj miažy

Asnoŭnaja meta — zabieśpiačeńnie biaśpieki hramadzian Biełarusi, pierasiačeńnie parušeńnia dziaržmiažy, vyklučeńnie kanałaŭ pastaŭki zbroi i bojeprypasaŭ. Pad achovaj važnyja abjekty, u tym liku darohi i puciepravody, paviedamlaje Minabarony ŭ svaim telehram-kanale.

Fota: ahienctva «Vajar»

Kompleks mierapryjemstvaŭ, nakiravanych na supraćdziejańnie mahčymym pahrozam, pravodzicca na ŭčastkach pa pierymietry paŭdniovaj častki krainy. Na hetym napramku zadziejničany asabovy skład sił śpiecyjalnych apieracyj Uzbrojenych Sił. Asablivuju ŭvahu asabovy skład udzialaje rabocie na kantrolna-prapusknych punktach.

«Padraździaleńni Uzbrojenych sił, jakija znachodziacca na ŭzmacnieńni ŭčastkaŭ dziaržaŭnaj hranicy Respubliki Biełaruś, nikomu nie pahražajuć, ale pry hetym nadziejna abaraniajuć Radzimu, jaje suvierenitet, terytaryjalnuju cełasnaść. Miascovaje nasielnictva viedaje abstanoŭku na sumiežnaj terytoryi i razumieje, što biełaruskija vajskoŭcy harantujuć biaśpieku krainy», — havorycca ŭ paviedamleńni.

Fota: ahienctva «Vajar»
Fota: ahienctva «Vajar»
Fota: ahienctva «Vajar»
Fota: ahienctva «Vajar»

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →