Vajna88

Jakaja situacyja z narkotykami na froncie?

Vypadak ź biełaruskim dobraachvotnikam, jakoha zatrymali za narkotyki, aktualizuje prablemu narkamanii na vajnie. Pry hetym jana zakranaje vajskoŭcaŭ z dvuch bakoŭ ad linii frontu.

mietamfietamin Mietamfietamin Methamphetamine
Kryštalizavany mietamfietamin. Fota: Wikimedia Commons

Situacyja z ukrainskaha boku

Jak pakazała daśledavańnie Global Initiative, vajna va Ukrainie sadziejničaje rostu spažyvańnia narkotykaŭ siarod sałdat, asabliva sintetyčnych rečyvaŭ. Rynak apošnich u pieryjad z 2021 pa 2023 hod vyras bolš za ŭsie padobnyja rynki ŭ śviecie.

Jak piša vydańnie, zvyčajna spažyvańnie pačynajecca z aktyŭnych ci byłych narkamanaŭ, jakich pryzyvajuć u armiju bieź nieabchodnaha miedyčnaha ahladu.

Niekatoryja sałdaty vykarystoŭvajuć narkotyki jak srodak eskapizmu, inšyja — kab adpačyć paśla niekalkich biassonnych načej pad pastajannymi abstrełami. Inšym prosta sumna. Jość i tyja, chto ŭžyvaje narkotyki, kab nie stracić pilnaść — bo niemahčyma ni na siekundu zapluščyć vočy, kali vorah znachodzicca ŭsiaho za niekalki mietraŭ.

Jak adznačajecca ŭ daśledavańni, linija frontu stała vyhadnym rynkam dla mnohich ludziej, jakija zajmajucca handlem narkotykami. Vajskoŭcam płaciać bolš, čym zvyčajnym cyvilnym, i niekatoryja sałdaty hatovyja tracić hetyja hrošy na zabavy — žančyn, ałkahol abo narkotyki.

Heta robić ich lohkaj mišeńniu dla tych, chto ŭciahnuty ŭ narkahandal, — ad miascovych žycharoŭ, jakija vyroščvajuć marychuanu ŭ siabie ŭ dvary, da arhanizavanych hrup. Hetyja złačynnyja hrupoŭki navat pieranosiać svaje łabaratoryi bližej da zony bajavych dziejańniaŭ, kab skaracić transpartnyja vydatki.

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, hierain i kakain praktyčna źnikli z unutranaha rynku. Samym papularnym staŭ kanabis. Pobač z hetym imkliva pašyrajecca novy narkotyk, viadomy jak «soli dla vannaŭ». Jon zamianiaje papularny mietamfietamin, na jaki vizualna padobny.

Narkotyki na front traplajuć roznymi sposabami. Nievialikija partyi dastaŭlajuć u pasyłkach poštaj, zamaŭlajuć praz anłajn-płatformy. Taksama ich pryvoziać niepasredna sami dobraachvotniki. U handal uciahnutyja cyvilnyja asoby, naprykład, taksisty. Nie treba zabyvacca i pra balnicy, dzie možna nabyć jak lehalnyja, tak i nielehalnyja narkotyki.

Jak pišuć aŭtary, jość padstavy mierkavać, što hetyja narkotyki ŭ masavym paradku pastaŭlajucca vajskoŭcam, jakija znachodziacca na pieradavoj, pryčym viadučuju rolu ŭ hetym adyhryvajuć bujnyja narkakarteli.

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, mała taho, što narkamanija na froncie raście, dyk jašče i ŭkrainski ŭrad nie ŭ poŭnaj miery vyrašaje hetuju prablemu, a asnoŭny ciažar niasuć vałanciorskija arhanizacyi i darahija pryvatnyja reabilitacyjnyja centry.

Situacyja z rasijskaha boku

Padobnym čynam vyhladaje situacyja i z rasijskaha boku linii frontu. Jak pisała internet-vydańnie «Viorstka», na froncie narkotyki spažyvajuć 10-15% vajskoŭcaŭ u kožnaj dyvizii. Narkakurjery na akupavanych terytoryjach voziać miefiedron i «soli» prosta da akopaŭ.

Pa słovach surazmoŭcaŭ vydańnia, hałoŭny drajvier spažyvańnia narkotykaŭ — nudota. Harełka ŭ paraŭnańni z narkotykami nie akazvaje nijakaha efiektu. U vyniku pieradaziroŭki źjaŭlajucca zvyčajnaj rečču.

Na front traplajuć i narkamany sa stažam, što śviedčyć pra niadbajnaść miedyčnych kamisij.

Zabaronienyja rečyvy, pa słovach surazmoŭcaŭ vydańnia, možna nabyć u miascovych žycharoŭ i ŭ taksistaŭ. Ich mohuć dastavić tak zvanyja «prafiesijnyja pravadniki» — miascovyja, jakija majuć damoŭlenaści z KPP i pravodziać ludziej praź ich.

Sałdatam narkotyki mohuć pryvieźci vałanciory, jakija padtrymlivajuć rasijskuju armiju i voziać na front techniku dy pradmiety pieršaj nieabchodnaści. Taksama narkatyčnyja rečyvy dastaŭlajuć z kamandzirovak inšyja tavaryšy pa słužbie.

Rekłamaj «solaŭ» raśpisanyja budynki ŭ Daniecku i Maryupali. Pa słovach miascovych žycharoŭ, paśla vajny ceny na narkotyki ŭzraśli ŭ šeść razoŭ. Rasijskija kantraktniki i mabilizavanyja mohuć dazvolić sabie narkotyki pa vysokich cenach dziakujučy vypłatam ad dziaržavy, jakija prychodziać im na kartki «Mir». Kupić narkotyki praz telehram-boty možna pieravodam z karty na kartu.

Admietna, što kali vajskoŭcaŭ, jakija ŭžyvajuć narkotyki, sudziać, to im nie dajuć kryminalnyja terminy, a adpraŭlajuć u atrady «Štorm-Z». Hetyja atrady iduć samaj pieršaj linijaj na «miasnyja šturmy».

Skryn videa 666_mancer / X (Twitter)

A niekalki miesiacaŭ tamu internet uskałychnuli kadry ź videa pracesu «vychavańnia» rasijskich sałdat ich sasłužyŭcami. Sałdat abvinavacili ŭ raspaŭsiudžańni na froncie «solaŭ». Užyŭšy hetyja rečyvy, rasijskija bajcy nie zmahli vajavać i akazać padtrymku inšamu padraździaleńniu, jakoje patrapiła pad abstreł USU.

Čytajcie jašče:

Va Ukrainie za narkotyki zatrymali biełaruskaha dobraachvotnika. Pahražaje da 12 hadoŭ

«Druhaja armija śvietu» pakazała prykład vychavańnia bajcoŭ

«Paśla ranieńnia ŭ im niešta nadłamałasia». Sasłužyŭcy pra biełaruskaha dobraachvotnika, zatrymanaha za narkotyki

Kamientary8

 • dočka Maksima Dizajniera
  08.02.2024
  hoblen, sami zekazali?
 • rom
  08.02.2024
  hoblen, aha aha,,,, nu po ich v Jevropie narkomany-eto svobodnyje ludi)) a vot v RF adny prestupniki
 • hoblen
  08.02.2024
  dočka Maksima Dizajniera, miłočka, začem kupił? Druźja podoryli! :)

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu2

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu18

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu2

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →