Vajna3434

ZŠA papiaredžvali, što Rasija vysadzić vojski ŭ Hastomli, kab zachapić Kijeŭ. Ale Zialenski nie pavieryŭ

Kniha žurnalista Time Sajmana Šuściera «Šoŭmien» maluje składany partret prezidenta Ukrainy. Sabrali dla vas asobnyja cytaty ź jaje.

Sajman šuścier "Šoumien" Simon Shuster "The Whowman" Sajman Šustier "Šoumien"
Zdymak vokładki: amazon.com

Jak piša Bloomberg, u svajoj knizie «The Showman» žurnalist-mižnarodnik, jaki piša ab Rasii i Ukrainie, Sajman Šuścier abjadnoŭvaje ŭłasny vopyt aŭtara z materyjałami vialikich intervju z prezidentam Ukrainy i jaho atačeńniem.

U jaje pačatku Uładzimir Zialenski pradstaŭleny jak viadomy komik i niečakany kandydat u prezidenty. Pieršaja sustreča Šuściera ź im adbyłasia viasnoju 2019 hoda ŭ časie pieradvybarčaj kampanii.

Niekalki vialikich intervju ź Zialenskim umacavali davier da žurnalista i harantavali dostup da prezidenckaj rezidencyi ŭ Kijevie paśla pačatku vajny.

Uładzimir Zialenski Vładimir Zielenskij Volodymyr Zelenskyy
Uładzimir Zialenski ŭ časie pieršaha intervju z Sajmanam Šuścieram. Viasna 2019 hoda. Fota: Anastasia Taylor-Lind via Amazon.com. Z knihi Sajmana Šuściera «Šoumien»

Nie vieryŭ u mahčymaść vajny

Choć Šuścier vysoka aceńvaje zdolnaść Zialenskaha supraćstajać ciažkaściam, kniha taksama raskryvaje jaho tryvožnuju zvyčku admaŭlacca pryznavać ich.

Aŭtar śćviardžaje, što za niekalki miesiacaŭ da ŭvarvańnia Zialenski značna źmianšaŭ ryzyku poŭnamaštabnaj vajny, navat kali raźviedvalnyja słužby ZŠA papiaredžvali, što jana niepaźbiežnaja.

Tak, u studzieni 2022 hoda dyrektar CRU naviedaŭ Kijeŭ i patłumačyŭ, što Rasija choča vysadzić vojski ŭ Hastomli. Ich kolkaści budzie dastatkova, kab zachapić Kijeŭ. Zialenski, jak piša Šuścier, u hetym usumniŭsia, ličačy, što rasijski płan nie ŭklučaŭ dastatkova vojskaŭ dla akupacyi horada z nasielnictvam u 4 miljony čałaviek.

Jon tak imknuŭsia paźbiehnuć paniki, što adkinuŭ paradu pryciahnuć usie dastupnyja reziervy dla ŭmacavańnia miažy. U vyniku hałoŭnakamandujučy hienierał Valeryj Załužny vymušany byŭ chavać abarončuju padrychtoŭku nie tolki ad Rasii, ale i ad samoha Zialenskaha.

Aŭtar zhadvaje, što ŭ dzień vystupu prezidenta Ukrainy na Miunchienskaj kanfierencyi pa mižnarodnaj biaśpiecy 19 lutaha 2022 hoda niekalki zachodnich lidaraŭ zaklikali jaho nie viartacca ŭ Kijeŭ i pačać farmavać urad u vyhnańni. U adkaz na hetuju prapanovu Zialenski z uśmieškaj adkazaŭ: «Ja paśniedaŭ u Kijevie. I paviačeraju tam ža».

Sajman Šuścier i Uładzimir Źlenski Sajmon Šuścier i Vładimir Zielenskij Simon Shuster and Volodymyr Zelenskyy
Sajman Šuścier i Uładzimir Zialenski ŭ ciahniku, jaki nakiroŭvajecca ŭ vyzvaleny Chierson. Fota: Maxim Dondyuk via Amazon.com. Z knihi Sajmana Šuściera «Šoumien»

Byŭ hatovy na sastupki Rasii

«Da apošnich hadzin Zialenski nie vieryŭ, što heta adbudziecca. Tolki napiaredadni ŭvarvańnia Alena [Zialenskaja] zrabiła paznaku sabrać čamadan. Ale da hetaha tak i nie dajšło. Jana rabiła chatniaje zadańnie ź dziećmi. Jany viačerali i hladzieli televizar. Jaje muž nie skazaŭ ničoha, što prymusiła b jaje pavieryć u toje, što jany ŭ niebiaśpiecy. Časta jon chavaŭ svaje aściarohi za žartami i ŭśmieškami», — piša Šuścier.

Paśla pačatku vajny Zialenski pavodziŭ siabie tak, niby Ukraina nikoli nie prajhraje. «Adbicie ich», — zahadaŭ jon hienierałam, viedajučy, što ŭ jaho vajskoŭcaŭ niama dla hetaha srodkaŭ.

U toj ža čas prezident Ukrainy sutyknuŭsia ź vialikim ciskam z boku partnioraŭ z Zachadu pačać pieramovy, navat kali b heta aznačała dadatkovyja sastupki.

Sfarmulavanyja da pieramovaŭ u Stambule ŭ kancy sakavika 2022 hoda prapanovy ab tym, kab Ukraina pryniała niejtralny status, admoviłasia ad płanaŭ ustupleńnia ŭ NATA i zabaraniła stvareńnie zamiežnych vajennych baz i praviadzieńnia vučeńniaŭ na svajoj terytoryi, sychodzili, jak pakazvaje Šuścier, ad Ukrainy.

Pry hetym ukrainski bok raźličvaŭ, što abmierkavać hetyja prapanovy ŭdasca na vyšejšym uzroŭni i «ličyŭ, što sustreča z [prezidentam RF Uładzimiram] Pucinym mahła adbycca». Šuścier taksama śćviardžaje, što rasijski bok niby «pastaviŭsia da prapanovy surjozna».

Aŭtar zhadvaje, što kali Łukašenka prapanavaŭ Zialenskamu siabie ŭ roli pasiarednika na pieramovach, apošni skazaŭ delehacyi: «Ja nie vielmi vieru, što hetaja sustreča pryniasie vyniki, ale niachaj pasprabujuć».

Šuścier śćviardžaje: Zialenski dumaŭ, što Pucin apyniecca žorstkim i niezadavolenym, chałodnym i aščadnym, ale nie schilnym da hienacydu.

Kanflikt z Załužnym

Da leta 2022 hoda, piša aŭtar, viadučyja palityčnyja kłany stamilisia ad biescyrymonnaści Zialenskaha. U hety čas u prezidenta zjaviŭsia adzin svojeasablivy supiernik: hienierał Załužny, hałoŭnakamandujučy ŭzbrojenymi siłami Ukrainy, papularnaść jakoha chutka rasła.

Załužny kazaŭ: «Ja vyras na ruskaj vajennaj daktrynie i da hetaha času liču, što ŭsia vajennaja navuka znachodzicca ŭ Rasii». Adnak nazirajučy za situacyjaj z bunkieru, jak piša aŭtar, hienierał dadaŭ, što Rasija prosta hnała svaich sałdat na bojniu, i nie moh pavieryć u maštaby niaŭdač rasijskaha boku.

Šuścier piša, što pa miery taho jak ruskija adychodzili, prezident Ukrainy stanaviŭsia ŭsio bolš upeŭnienym u sabie. U jaho zjavilisia ŭłasnyja vajskovyja pryjarytety, i jany nie zaŭsiody supadali z hienieralskimi. Nieŭzabavie raskoł uzmacniŭsia.

Uładzimir Zialenski i Valeryj Załužny. Fota: Ofis prezidenta Ukrainy

Inšymi pryčynami stali składanaści hałoŭnakamandujučaha VSU ŭ kamunikacyi z eks-staršynioj Abjadnanaha kamitetu načalnikaŭ štaboŭ Uzbrojenych sił ZŠA Markam Mili i padazreńni z boku Ofisu prezidenta Ukrainy ŭ mahčymych palityčnych ambicyjach Załužnaha.

Jak piša Šuścier, pryčynaj pasłužyła rašeńnie hienierała stvaryć dabračynny fond, jaki, na dumku hramadzianskich uładaŭ, moh pieraraści ŭ palityčnuju partyju, ad jakoj Załužny moh by vyłučycca ŭ prezidenty.

Ličyć Čaplina bolš važnym za Čerčyla

Pa słovach aŭtara, paśla ŭvarvańnia Zialenski čytaŭ pra žyćcio Uinstana Čerčyla — fihury, ź jakoj jaho čaściej za ŭsio paraŭnoŭvali.

«Ludzi kažuć pra jaho roznyja rečy», — sucha zaŭvažyŭ Zialenski, dajučy zrazumieć, što nie zachaplajecca impieryjalistyčnym pasłužnym śpisam Čerčyla. Jon chacieŭ by, kab jaho asacyjavali z Džordžam Oruełam abo Čarli Čaplinam, jakija vyśmiejvali Hitlera. «Hetyja mastaki dapamahali hramadstvu. I ich upłyŭ časta byŭ macniejšy za artyleryju», — zhadvaje Šuścier słovy prezidenta Ukrainy.

Pa słovach aŭtara, vajna nie skončyłasia, navat blizka. Ale čałaviek, jaki stajaŭ u jaje centry, zaviaršyŭ svajo pieratvareńnie ŭ lidara vajennaha času. Pry hetym Šuścier nie viedaje, ci zdoleje Zialenski raźvitacca z nadzvyčajnymi paŭnamoctvami, jakija jamu pradstaŭleny vajennym stanoviščam, paśla zaviaršeńnia vajny.

Čytajcie jašče:

U navahodniuju noč papularny ŭkrainski komik abviaściŭ, što idzie ŭ prezidenty VIDEA

«Ni z hnidaj, ni z Vałodziem ja nie razmaŭlaju». Łukašenka raskazaŭ pra pieramovy z Ukrainaj

Piaskoŭ abvierhnuŭ słovy Łukašenki pra toje, što RF i Ukraina abmiarkoŭvali arendu Kryma 

Zialenski raskazaŭ pra paŭmiljonnuju mabilizacyju i adnosiny z Załužnym

Kamientary34

 • Šoŭmen
  27.01.2024
  Falšyŭka zroblenaja ŭ mackvie
 • FF
  27.01.2024
  Dziakujučy Zialenskamu Ukraina ŭ pieršyja dni straciła svoj poŭdzień. Ale Parašenka pajšoŭ by na pieramovy z ruskimi. Tym nie mienš spadziajusia, paśla vajny ze-elektarat budzie ŭ mienšaści
 • Žvir
  27.01.2024
  A chto b pavieryŭ ? Chto ŭvohule vieryŭ, što Rasieja pojdzie poŭnamaštabnaj vajnoju na Ŭkrainu ? Zadnym rozumam usie razumnyja...

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii13

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain13

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok6

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej4

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ10

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii13

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →