Śviet11

Litva zabaraniła niekatorym svaim hramadzianam jeździć u Biełaruś

U Litvie aficyjna ŭviali zabaronu na niepracoŭnyja pajezdki ŭ Biełaruś, Rasiju i Kitaj dla vajskoŭcaŭ, dziaržsłužačych i asob, jakija majuć dostup da sakretnaj infarmacyi. Adpaviednuju pastanovu zaćvierdzili na pasiadžeńni ŭrada.

Fota: Wikimedia Commons

Padstavaj dla zabarony stali patencyjnyja pahrozy biaśpiecy, u tym liku infarmacyja pra toje, što śpiecsłužby zhadanych troch krain zajmajucca zboram źviestak pra Litvu.

U pastanovie vyznačany, adnak, pieralik vypadkaŭ, kali moža być vydadzieny dazvoł na niepracoŭnuju pajezdku: kali havorka idzie pra śmierć blizkich svajakoŭ, realizacyju pravoŭ i abaviazkaŭ baćkoŭ i apiekunoŭ, vyrašeńnie majomasnych pytańniaŭ.

U kancy 2023 hoda Siejm Litvy pryniaŭ zakon ab zabaronie vyjezdu dla vajskoŭcaŭ u niedružalubnyja krainy i daručyŭ uradu vyznačyć śpis takich dziaržaŭ.

Kamientary1

  • Žvir
    24.01.2024
    Takija asoby j samy nie pajeduć u Biełaruś. Jeździać chiba tolki biełarusy, što žyvuć u Lijetuvie dy majuć hramadzianstva toj dziaržavy. Naviedvajuć svajakoŭ, albo ich mahiły. Nu, niechta mo plašku harełki prydbaje, na zvarotnym šlachu, dy j heta naŭrad-ci, bo zhaŭniłasia biełaruskaja harełka.

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?13

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →