Vajna33

Što traplaje ŭ muziei Rasii z vajny? Kisłotna-zialonyja majtki z matylkami i šaŭron «Ruski karabiel, idzi na ***»

Muziei — nie prosta zachavalniki artefaktaŭ, jany zajmajuć vielmi važnaje miesca va ŭmacavańni dziaržaŭnaj ideałohii. Paśla pačatku paŭnavartasnaha ŭvarvańnia va Ukrainu muziei Rasii rehularna ładziać vystavy, pryśviečanyja «hieraizmu bajcoŭ». Na ich časam pradstaŭleny vielmi dziŭnyja ekspanaty.

Ekspanaty rasijskich muziejaŭ Exhibits of Russian museums Eksponaty rośsijskich muziejev
Ekspanaty z rasijskich muziejaŭ. Kałaž na padstavie zdymkaŭ sajta «Miediazona»

Jak piša internet-vydańnie «Miedyjazona», vystavy ŭ muziejach Rasii, što raspaviadajuć ab «hieraiźmie rasijskich vajennych», u bolšaj svajoj častcy arhanizavanyja pa mietadyčcy fiederalnych uładaŭ. U krasaviku 2023 hoda Pucin daručyŭ stvarać muziei, źviazanyja z vajnoj va Ukrainie, šukać i pieradavać muziejščykam «artefakty, źviazanyja z SVA».

Ekspanaty dla vystavaŭ supracoŭniki šukajuć praz rodnych zahinułych sałdat. Za apošni čas fondy muziejaŭ papoŭnilisia sotniami pradmietaŭ, jakija naležali zahinułym. Niekatoryja rodnyja sami źviazvajucca z muziejami i prynosiać rečy, jakija potym unosiacca ŭ muziejnyja katałohi i stanoviacca muziejnymi pradmietami.

Časam muziejščyki vystupajuć inicyjatarami akcyj nakštałt napisańnia školnikami listoŭ bajcam na front. Praŭda, zamiest frontu hetyja dziciačyja listy traplajuć adrazu ŭ fondy muziejaŭ.

Na sajcie «Hoskatałoh.rf» možna znajści šmat dziŭnych rečaŭ, jakimi papoŭniŭsia muziejny fond Rasii. Siarod ich — kisłotna-zialonyja majtki z matylkami «z humanitarnaj dapamohi, jakaja pieradajecca ŭ zonu praviadzieńnia SVA». Jany zachoŭvajecca ŭ Sarataŭskim parku «Maja historyja». A ŭ fondach Vajenna-histaryčnaha muzieja Cichaakijanskaha fłotu zachoŭvajecca šaŭron «Ruski vajenny karabiel, idzi na ***».

Muziejnyja supracoŭniki karpatliva źbirajuć bijahrafii ludziej, čyje pradmiety traplajuć u ich fondy. Aŭtary artykuła cytujuć unutranyja dakumienty Surhuckaha krajaznaŭčaha muzieja. Adzin z supracoŭnikaŭ padrabiazna vykłaŭ bijahrafii bajcoŭ PVK «Vahnier», jakija patrapili na front z turmaŭ. Ich partrety patrapili na vystavu.

Akramia pradmietaŭ zahinułych voinaŭ, fondy rasijskich muziejaŭ papoŭnilisia pradmietami, jakija raniej naležali ŭkrainskim muziejam. Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, kali vosieńniu 2022 hoda rasijskija akupanty pakidali Chierson, to prychapili z saboju ekspanaty jak minimum dvuch abłasnych muziejaŭ.

Na žal, ciapier sajt Dziaržaŭnaha fondavaha katałohu muziejaŭ Rasii niedasiažny.

Čytajcie jašče:

Žurnalistam viadomyja imiony ŭžo 40 tysiač zahinułych rasijskich vajskoŭcaŭ

«Idzicie na front sami i pamrycie sami». «Šlach dadomu» apublikavaŭ zvarot mabilizavanaha da Pucina

Žonka mabilizavanaha rasijanina kuplaje na jaho zarobki darahija hadžety, a na škarpetki mužu źbiraje hrošy ŭ padpisčyc

Kamientary3

 • Arta
  24.01.2024
  Hałoŭny ekspanat rašystaŭ - heta ŭnitaz. Dla ich śmiechdziaržavy heta niedasiažnaja vyšynia.
 • Archivist
  24.01.2024
  Papraŭka: sajt hoskatałoha paśla ŭvarvańnia sapraŭdy niedasiažny, ale tolki z-za miežaŭ rasii, bo adkryvajecca praz raźmieščanyja tam VPN
 • Akijan
  24.01.2024
  [Dziakuj, vypravili. - Red.]

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →