Hramadstva3434

Łukašysty źbirajucca zmahacca z VPN i ananimajzierami

U ramkach mier pa «supraćdziejańni kibierzłačynstvam» ułady rychtujucca rabić «filtracyju» i deananimizacyju internetu — u tym liku dla taho, kab uskładnić hramadzianam dostup da niezaležnych infarmacyjnych resursaŭ. Adpaviedny dakumient znajšło na školnym sajcie vydańnie «Fłahštok».

Bolšaść niedziaržaŭnych hramadska-palityčnych vydańniaŭ i tak zabłakavanyja na terytoryi krainy, adnak zajści na ich staronki možna z dapamohaj VPN-servisaŭ. Vyhladaje, što ŭłady majuć namier z hetym zmahacca.

Hety dakumient biełaruskaha ŭrada aficyjna nie publikavaŭsia, ale dziŭnym čynam apynuŭsia na sajtach škoł, piša «Fłahštok».

Dakumient pad nazvaj «kompleksny płan mierapryjemstvaŭ, nakiravanych na pryniaćcie efiektyŭnych mier pa supraćdziejańni kibierzłačynstvam, prafiłaktycy ich ździajśnieńnia, pavyšeńniu ličbavaj piśmiennaści nasielnictva na 2024-2025 hady» zaćvierdžany ŭ listapadzie 2023 hoda vice-premjeram Piatrom Parchomčykam.

Anałahičnyja płany prymalisia i ŭ minułyja hady. Adnak, u adroźnieńnie ad papiarednich padobnych dakumientaŭ, u novym źjaviŭsia dadatkovy punkt:

«Vyvučeńnie mahčymaści raspracoŭki i ŭkaranieńnia sistemy pravierki sietkavych pakietaŭ pa źmieście (dpi-sistema) z metaj rehulavańnia i filtracyi trafiku dla efiektyŭnaha supraćdziejańnia vykarystańniu ananimajzieraŭ, VPN i proksisiervieraŭ u supraćpraŭnych metach u biełaruskim siehmiencie sietki internet».

Vykanańnie hetaj zadačy ŭskładziena na Minsuviazi, MUS, KDB, AAC i «inšyja zacikaŭlenyja orhany i arhanizacyi».

Sistema DPI (Deep Packet Inspection) — technałohija nazapašvańnia statystyčnych danych, pravierki i filtracyi sietkavych pakietaŭ pa ich źmieścivie. DPI-sistema dazvalaje vyznačać i fiksavać, na jakija sajty i ŭ jakija prahramy zachodziŭ karystalnik.

«Fłahštok» źviarnuŭsia pa kamientar z nahody pierśpiektyŭ ukaranieńnia dpi-sistemy da profilnaha śpiecyjalista:

«Novaŭviadzieńni, imavierna, buduć tyčycca biełaruskich internet-pravajdaraŭ. Za hetym vidać namier abmiežavać trafik biełaruskich karystalnikaŭ na zabaronienyja resursy praz błakavańnie VPN. U Rasii takoje ŭžo pačali realizoŭvać. Tam jość śpis VPN-servisaŭ, dostup da jakich zabaronieny. Heta, vidać, budzie zroblena i ŭ Biełarusi».

Čytajcie taksama:

Staŭ płatnym samy papularny ŭ biełarusaŭ VPN. Ale pakul nie dla ŭsich

U Rasii stvaryli «Tavaryša majora» dla vyjaŭleńnia administrataraŭ telehram-kanałaŭ

Jak ułasnymi rukami stvaryć VPN-siervier, jaki ciažka budzie zabłakavać — padrabiazny hajd

Jak čytać niezaležnyja ŚMI i nie padstaŭlacca — padrabiazny hajd

Kamientary34

 • PIATRO
  22.01.2024
  Etoho śledovało ožidať. Budiet pierienimaťsia kitajskij opyt. Ostajetsia hadať, prievratiat Biełaruś v Sińczian ili niet.
 • Hornostaj
  22.01.2024
  Dumaju, jeśli b eto było vozmožno, to eto sdiełali by niemiedlenno jeŝio v 2020. Mnohije VPN byli razrabotany śpiecialno dla žitielej KNR. I jeśli tam vłasti bieśsilny kakim to obrazom effiektivno boroťsia s etimi sistiemami, dumaju i u nas eto budut tolko popytki. Raźvie čto budut provieriať tielefony i štrafovať tiech, u koho najdut eti priłožienija.
 • Diešievoje buchło
  22.01.2024
  Jeŝie 200 tys. čiełoviek ujediet iz Sinieokoj. Diełov to!

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii69

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku118

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu5

Novyja Patriot i SAMP/T nie zmohuć abaranić Charkaŭ, Sumy, Mikałajeŭ i Čarnihaŭ — analityki

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha12

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii69

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →