Ułada1313

Minsk šantažuje: kali pošliny na naftu, udzieł u Mytny sajuzie «biessensoŭny»

Pra heta zajaviła ahienctvu «Interfaks» krynica, blizkaja da biełaruska-rasijskich naftavych pieramovaŭ.

Pra heta zajaviła ahienctvu «Interfaks» krynica, blizkaja da biełaruska-rasijskich naftavych pieramovaŭ.

U biełaruskaj administracyi ličać biessensoŭnym udzieł Biełarusi ŭ Mytnym sajuzie z Rasijaj i Kazachstanam u vypadku zachavańnia rasijskich ekspartnych mytaŭ na naftu dla Biełarusi. Pra heta zajaviła ahienctvu «Interfaks» krynica, blizkaja da biełaruska-rasijskich naftavych pieramovaŭ.

«Vyvad handlu naftaj za miežy kanfihuracyi Mytnaha sajuza stvaraje niebiaśpiečny precedent. Za hetym moža pajści zadańnie anałahičnym čynam zrabić z hazam, elektraenerhijaj, a, mahčyma, i ź inšymi, užo nie syravinnymi, tavarami», — miarkuje pradstaŭnik orhanaŭ dziaržaŭnaha kiravańnia Biełarusi.

Novyja padychody Rasii da handlu naftaj ź Biełaruśsiu «surjozna padryvajuć uzhodnienuju kanstrukcyju Mytnaha sajuza», — zajaviŭ biełaruski čynoŭnik i apielavaŭ da prezidenta Rasii.

«U takim sajuzie Biełaruś dla siabie pierśpiektyvy nie bačyć. Kali ŭ kaho byli iluzii, što možna zbudavać Mytny sajuz i Adzinuju ekanamičnuju prastoru, dzie partniory pa intehracyi buduć pastaŭlenyja ŭ niaroŭnyja ŭmovy, dyk pra takija namiery adrazu tre było skazać, i nie tre było b uvieś hety harod haradzić», — padkreśliŭ jon.

Biełaruski bok ćvierdzić, što de-jure dziejańnie zaklučanaha ŭ studzieni 2007 hoda pahadnieńnia nie abmiažoŭvajecca 2010-m hodam, a ŭžyvajecca biesterminova.

Rasija painfarmavała Biełaruś pra pierachod da źbirańnia 100% mytaŭ na naftu. Minsk admaŭlajecca płacić.

Pieramovy vialisia z 10 pa 31 śniežnia. Vyjści na damoŭlenaści nie ŭdałosia.

Z hetaj metaj biełaruskim partnioram pieradadziena zaprašeńnie prybyć u Maskvu ŭ studzieni dla pieramoŭ, kab vyjści na padpisańnie adpaviednych dakumientaŭ.

U paviedamleńni havorycca, što rasijskija pastaŭščyki nafty harantujuć vykanańnie svaich abaviazacielstvaŭ pa pastaŭkach u adpaviednaści ź dziejnymi kantraktami «dla spažyŭcoŭ u Biełarusi i Jeŭropie».

Minsk damahajecca biaspošlinnych pastavak usiaho abjomu syraviny.
Ekspart naftapraduktaŭ, vyrablenych z rasijskaj nafty, byŭ asnovaj biełaruskaj ekanamičnaj madeli.

Uvachod u Mytny sajuz z Rasijaj praktyčna pierakreślivaje mahčymaści ekanamičnaj i palityčnaj intehracyi Biełarusi ź ES.

Kamientary13

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

Dva čałavieki zahinuli ŭ avaryi pad Mahilovam, čaćviora — u reanimacyi8

Donald Tramp zrabiŭ zajavu paśla ataki na jaho8

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

Padčas zamachu na Trampa jak minimum adzin čałaviek zahinuŭ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →