Hramadstva22

U Minsku pačaŭsia sudovy praces pa spravie «Bajpoł»

Na zavočnaj łavie padsudnych šeść čałaviek.

Fota: BiełTA

Spravu razhladaje Minski haradski sud u paradku śpiecyjalnaj vytvorčaści (biez prysutnaści abvinavačanych, jakija znachodziacca za miažoj).

Abvinavačańni vystaŭlenyja Alaksandru Azaravu, Andreju Astapoviču, Uładzimiru Žyharu, Maćvieju Kuprejčyku, Iharu Łobanu, Alehu Talerčyku. 

Paźniej žyćcio raźviało ich pa roznyja baki barykadaŭ, padzialiŭšy na «Bajpoł» i «Biełpoł».

Ich abvinavačvajuć pa 12 artykułach Kryminalnaha Kodeksa, u tym liku ŭ «zdradzie dziaržavie», «arhanizacyi aktaŭ teraryzmu», «sadziejničańni ekstremisckaj dziejnaści», a taksama «paklopie» ŭ dačynieńni da Alaksandra Łukašenki.

U spravie taksama fihurujuć «Situacyjna-analityčny centr» i «Mabilizacyjny płan «Pieramoha» ŭ jakaści strukturnych padraździaleńniaŭ «Bajpoła».

Kamientary2

  • Vyšinski
    22.01.2024
    U hetym "pracesie" (zrazumieła, zakrytym) vydatna ŭsio - ad kišennaha "sudździ" da kišennych "advakataŭ"
  • Josik
    22.01.2024
    Jak žycharoŭ Biełarusi nazyvać narodziec, chrak, błochi ŭšyvyja dy inšaje, heta narmalova, a: łukašenka zachapiŭ uładu, prajhraŭ vybary, loh pad pucina - heta strašennaja abraza, naniesiena takaja škoda, što dyrektar saŭhasa nie śpić 3 miesiacy.

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →